Kết quả tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thuận Nam - 07:17:21 AM | 10/05/2018
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 908/KHPH-STNMT-HLG ngày 12/03/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận về thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam xây dựng Kế hoạch số 1542/KH-STNMT ngày 18/4/2018 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại huyện Thuận Nam năm 2018. Hội nghị đã được tổ chức trong thời gian 01 buổi vào ngày 27/04/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tổ chức Hội nghị, cụ thể như sau:

1. Về thành phần tham gia, tham dự Hội nghị

Về đại biểu tham dự: Đến tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng 80 đồng chí là hội viên Hội Luật gia huyện Ninh Hải, Lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên của các phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thuận Nam, đặc biệt là sự có mặt của gần 60 người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Nam đã đến tham gia buổi đối thoại. Ngoài ra còn có đại diện Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đến dự và đưa tin.

Tham gia báo cáo viên tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường gồm: Đồng chí Lê Ngọc Thạch, đồng chí Nguyễn Văn Quế; Đại diện Hội Luật gia tỉnh có đồng chí Tống Mỹ Cường – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam có đồng chí Diệp Minh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2. Về nội dung, diễn biến của Hội nghị

2.1. Đối với nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nội dung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về: Triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Một số nội dung liên quan đến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý để giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp về đất đai; Quyết định số 138/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến thiết thực, đi sâu vào thực hành, rèn kỹ năng, xử lý các tình huống cụ thể cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường tại huyện Thuận Nam. Đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu tham dự và tại Hội nghị đã có rất nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Hầu hết các khó khăn, vướng mắc xảy ra ở các địa đã được các báo cáo viên giải đáp cụ thể, thỏa đáng.

2.2. Đối với nội dung đối thoại

Trước và trong buổi đối thoại, Ban đối thoại đã tiếp nhận được tổng số hơn 30 câu hỏi và ý kiến phản ánh của người dân về một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn xã. Các câu hỏi tập trung hầu hết về lĩnh vực đất đai: Có 14 câu hỏi và ý kiến phản ánh liên quan, trong đó có một số nội dung chủ yếu: Việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân; về thủ tục hành chính: cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển quyền; về rà soát hồ sơ bồi thường các dự án (muối Quán Thẻ, kênh Cà Tiêu, kênh Chà Vin…); việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai….

Hầu hết các câu hỏi, kiến nghị và phản ánh của cán bộ và nhân dân đều được Ban đối thoại tiếp thu và trực tiếp trả lời, giải thích cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền giải quyết, các bước tiến hành và công tác phối hợp liên quan theo quy định của pháp luật. Nội dung hỏi và trả lời được Sở Tài nguyên và Môi trường biên tập lại đưa lên chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” đăng tại trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường cho người dân tìm hiểu để thực hiện. Các câu trả lời liên quan đến thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị lãnh đạo huyện và lãnh đạo xã trả lời cụ thể để người dân biết, giám sát.

3. Về kết quả đạt được

Qua Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thuận Nam đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Thuận Nam; các hội viên của Hội Luật gia của huyện Thuận Nam và người dân, doanh nghiệp trên địa huyện nâng cao nhận thức, hiểu biết, nắm vững hơn các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về tài nguyên và môi trường nói riêng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường trên địa bàn của các đại biểu tham dự; giúp rèn kỹ năng tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Thuận Nam, góp phần tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 Trên đây là kết quả tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện Thuận Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo./.

TT Công nghệ thông tin TNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai chương trình   - 19/04/2019
    Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở TNMT   - 03/04/2019
    Quy chế phố hợp Sở Tài nguyên và Môi trường & Thanh tra tỉnh   - 03/04/2019
    Kế hoạch Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường & Hội Luật Gia tỉnh   - 03/04/2019
    Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018   - 03/04/2019
    Kế hoạch phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018   - 03/04/2019
    Triển khai “Ngày pháp luật” năm 2018   - 03/04/2019
    Công tác phối hợp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế   - 03/04/2019
    Kết quả thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại địa phương   - 03/04/2019
    Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy nấu đúc thép hợp kim (Công ty cán sắt Thanh Hạnh)   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại huyện Thuận Nam năm 2018   - 02/05/2018
    Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty trác nhiêm hữu hạn Cán sắc Thanh Hạnh   - 21/03/2018
    Sở Tài nguyên và môi trường với hội luật gia tỉnh Ninh Thuận ký kết kế hoạch phối hợp về thực hiện hoạt động tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường   - 20/03/2018
    Công bố kết luận thanh tra số 203 ngày 15/01/2018 của giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường   - 18/01/2018
    Sơ kết quy chế phối hợp Thanh tra Tỉnh – Sở Tài nguyên và Môi trường   - 12/01/2018
    Giám đốc Sở ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018   - 11/01/2018
    Kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp   - 08/01/2018
    Ubnd tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định thay thế quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự, thủ tục thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.   - 02/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Phê duyết Kế hoạch thanh tra năm 2018   - 21/12/2017
    Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận   - 15/11/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 22/5, ngày 23/5/2019
34 - 360C
25 - 270C

 Các khu vực mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều, tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều ở vùng núi.  Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 22/5, ngày 23/5/2019
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều, tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 22/5, ngày 23/5/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng trung bình: 0.75m đến 1.50m.Biển bình thường đến động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 408
Tổng lượt truy cập: 3,376,963