Xác định rõ phạm vi và quan điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai - 08:54:49 AM | 29/05/2018
Chiều ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Trưởng Ban soạn thảo đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Lê Công Thành và thành viên Ban soạn thảo, tổ biên tập là đại diện các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, Luật Đất đai có tác động sâu rộng đến hầu hết tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội của người dân. Vấn đề đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội mà còn là vấn đề chính trị, ngoại giao và chủ quyền. Vì vậy, quá trình hình thành và hoàn thiện của Luật Đất đai được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm.
Trong thời gian vừa qua, các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai đặt ra những thách thức làm sao để huy động tốt nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đặt ra những vấn đề phức tạp như giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai; giá đất, bồi thường, thu hồi đất đai. Vấn đề sử dụng và quản lý đất đai đang dần theo cơ chế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội nhưng rõ ràng là chính sách quản lý đất đai chưa thực sự đáp ứng được cơ chế thị trường. Cùng với đó là những vấn đề đặt ra trong thực tiễn như tập trung đất đai phát triển công nghiệp hóa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao…
Hơn nữa, kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI liên quan đến cơ chế, chính sách pháp luật đất đai đã xác định những vấn đề tồn tại, những vấn đề thực tiễn đặt ra đòi hỏi sự điều chỉnh, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
“Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai là công việc hết sức lớn, nặng nề và phức tạp, có tác động đến tất cả các lĩnh vực, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, chúng ta phải có tiếng nói chung , phải phát huy, tập hợp được trí tuệ chung. Ban soạn thảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vì đây là việc mà xã hội và người dân đang hết sức kỳ vọng.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.
Bộ trưởng đề nghị các thành viên Ban soạn thảo nghiên cứu và trao đổi các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Luật Đất đai lần này. Trong đó, tập trung vào những vấn đề còn vướng mắc bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thống nhất với các Luật khác có liên quan; những vấn đề xuất phát từ quá trình phát triển để đảm bảo tài nguyên đất đai đáp ứng tốt nhất cho phát triển kinh tế xã hội; và những đề xuất chính sách ưu tiên sửa đổi xuất phát từ quan điểm quản lý của mỗi lĩnh vực.
 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại cuộc họp
 
Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai đã nêu lên một số hạn chế, vướng mắc và một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn trong quá trình triển khai thi hành Luật; qua đó nêu lên một số định hướng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.
Theo đó, sau 4 năm thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, bất cập như: nguồn lực về đất đai vẫn chưa thực sự được khai thác, phát huy đầy đủ và bền vững để trở thành nguồn nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; việc sử dụng đất ở nhiều nơi còn lãng  phí, hiệu quả thấp; khó khăn trong tiếp cận đất đai vẫn là một trong những rào cản để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm; tình trạng vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai diễn ra khá phổ biến, nhiều địa phương xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai vẫn chiếm tỷ trọng lớn (70%)…
 

Ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo tại cuộc họp
 
Tại cuộc họp, thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã thảo luận về những vấn đề đất đai cần sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực quản lý của các Bộ ngành và cho ý kiến về tiến độ kế hoạch xây dựng và hoàn thiện dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Tổ trưởng Tổ biên tập cho biết, trong quá trình tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng kết ý kiến các bộ ngành, địa phương và trực tiếp làm việc với các địa phương để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật.
Thứ trưởng đề nghị, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai phải đảm bảo sự ổn định của người sử dụng đất, tránh việc điều chỉnh nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Những vấn đề quan trọng đòi hỏi sự thay đổi thì sẽ được sửa đổi, bổ sung trong Luật Đất đai lần này để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng đất.
 

Toàn cảnh cuộc họp chiều ngày 24/5
 
Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai lần này. Bộ trưởng đề nghị Ban soạn thảo bám sát kế hoạch để trao đổi, phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
Bộ trưởng cho rằng, cần xác định rõ phạm vi của việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Phải xác định rõ những vấn đề nào là do chưa hoàn thiện Luật và những vấn đề nào là do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt. Theo Bộ trưởng, những vấn đề bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung tại Luật Đất đai là những cơ chế, chính sách đất đai theo định hướng cơ chế thị trường mà chưa được thể chế hóa trong Luật; những vấn đề còn tồn tại, chồng chéo, mâu thuẫn với những Luật khác liên quan hay những cơ chế, chính sách gây cản trở phát triển kinh tế xã hội…
“Luật Đất đai chi phối và ảnh hưởng tới nhiều mặt kinh tế - xã hội nên không thể thay đổi liên tục, phải đảm bảo được tính ổn định, tính kế thừa và phát triển lâu dài. Một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện thêm các chính sách đã có. Một số vấn đề khó khăn chưa xác định rõ là do Luật hay do quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai lần này cần xác định rõ phạm vi, trong đó phải làm rõ quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đó là Nhà nước và các bên sử dụng đất.” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.
Bộ trưởng cũng khẳng định, quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai là phải bảo vệ tốt hơn quyền và làm rõ hơn trách nhiệm các bên, nhất là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; phải giảm được khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai và với mục tiêu huy động nguồn tài nguyên đất đai trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổ chức những cuộc họp về các nhóm vấn đề sẽ sửa đổi, bổ sung tại Luật Đất đai lần này để tham vấn ý kiến chuyên sâu của các chuyên gia, nhà khoa học, những người am hiểu về luật pháp và kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế; đồng thời, phải có sự tham gia của các địa phương từ các vùng, miền khác nhau để đảm bảo tính đa dạng. Quan trọng hơn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp được biết và cho ý kiến giúp việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai khi được ban hành sẽ nhận được sự ủng hộ từ phía người dân và doanh nghiệp. 
Đinh Bá Khanh – VPĐKĐĐ Ninh Thuận (chuyển nguồn từ cổng thông tin điện tử của Bộ TN và MT)
 
  Các bài viết mới hơn
    Thông tư 09/2021/TT-BTNMT được Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2021 về việc sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.   - 27/08/2021
    Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Bộ TN&MT về tiến độ, các bước chuẩn bị sửa đổi Luật Đất đai 2013   - 25/08/2021
    V/v phê duyệt giá đất cụ thể (đất ở) tại các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn thị trấn Khánh HẢi, huyện Ninh Hải để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với lô đất A1 và A2 để thực hiện đầu tư khu thương mại dịch vụ, du lịch xung quanh quần thể Quảng trường - Tượng đài - Bảo Tàng tỉnh thuộc phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.   - 12/08/2021
    V.v phê duyệt phương án xác định giá đất cụ thể các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Mã Thánh, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước để làm giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khi Nhà nước giao đất có tu tiền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    V.v phê duyệt phương án xác định giá đất cụ thể các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Mã Thánh, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước để làm giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở khi Nhà nước giao đất có tu tiền sử dụng đất.   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty Cổ phần công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.3, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, (kèm theo trích lục)   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.4, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc   - 12/08/2021
    Về việc cho Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận thuê đất có mặt nước chuyên dùng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam   - 12/08/2021
    V/v cho Công ty Cổ phần kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận gia hạn thời hạn thuê đất tại phường Phước Mỹ, thành phố PRTC để tiếp tục sử dụng vào mục đích văn phòng làm việc và cửa hàng kinh doanh bia Sài Gòn.   - 12/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Hội thi chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác   - 22/05/2018
    Nhân dân và Chính quyền đồng hành triển khai Dự án xây dựng Hồ chứa nước Sông Than   - 21/05/2018
    Bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Lãnh đạo Sở TN&MT   - 26/04/2018
    Chính thức ra mắt trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường   - 26/04/2018
    Ngành quản lý đất đai đi cùng nhiêm vụ trong tương lai   - 30/03/2018
    Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quý I năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.   - 19/03/2018
    Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp vơi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.   - 14/03/2018
    dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại, tư vấn và trợ giúp pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.   - 14/03/2018
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và Bản đồ   - 14/03/2018
    Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hệ thống thông tin dữ liệu đất đai cần tiếp cận được công nghệ tiên tiến của thế giới   - 09/03/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3804
Tổng lượt truy cập: 6,942,259