Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. - 03:53:17 PM | 29/05/2018
Chiều ngày 25/5/2018, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở.

      

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Lê ngọc Thạch, phó Bí thư Đảng ủy Sở và Đồng chí Nguyễn Văn Quế, Ủy viên Ban Thường vụ đã phổ biến, quán triệt các văn bản: Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hĩnh mới''; Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 9/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 18; Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và Kế hoạch số 96-KII/TƯ, ngày 2/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 20; Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về ttiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Quy định sổ 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Kế hoạch số 100-KH/TƯ, ngày 15/3/2018 cùa Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 21; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 25 - NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCHTW Đảng khóa XI về “ Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VI về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong toản Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

 Đồng chí Lê ngọc Thạch, phó Bí thư Đảng ủy Sở phổ biến, quán triệt các văn bản tại Hội Nghị

 

      Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lê Ngọc Thạch đề nghị các Chi ủy, Chi bộ, chính quyền, các đoàn thể cần quán triệt, nghiên cứu kỹ lưỡng các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nêu cao trách nhiệm trong việc triển khai, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần tăng tính khả thi khi triển khai đưa các các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào cuộc sống.

      Đề cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển quê hương. Triển khai thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. 

     Tăng cường sự lãnh đạo thường xuyên, toàn diện của Chi ủy, Chi bộ về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận.

LTBH-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Triển khai tháng hành động quốc giaphòng chống HIV/AIDS năm 2021   - 25/11/2021
    Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông   - 16/11/2021
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2021-ĐH Nông lâm   - 26/10/2021
    CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BHXH BẮT BUỘC CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/9/2021   - 23/08/2021
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý I năm 2018 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái   - 17/04/2018
    Tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 08/03/2018
    Thông báo đăng ký tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 27/02/2018
    Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017   - 10/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường   - 04/01/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.   - 23/10/2017
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 20/10/2017
    Kết quả họp giao ban Quý IV năm 2017 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải.   - 13/10/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3785
Tổng lượt truy cập: 6,942,240