Chỉ số tiếp cận đất đai 6 tháng đầu năm 2018 tại sở Tài nguyên và Môi trường - 07:19:29 AM | 20/06/2018
Căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018, chỉ số tiếp cận đất đai 6 tháng đầu năm 2018 tại sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

         1. Công tác tuyên truyền và đối thoại:

- Tổ chức “Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh” vào ngày 14/3/2018. Hội nghị đã thành công tốt đẹp, được sự đồng thuận cao của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút khoảng 350 đại biểu tham dự.

- Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (01 xã, 03 huyện); tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải vào ngày 12/4/2018; tại huyện Thuận Nam vào ngày 27/4/2018; tại huyện Ninh Sơn vào ngày 25/5/2018; tại huyện Bác Ái vào ngày 01/6/2018.

- Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện Bản tin về tài nguyên và môi trường, định kỳ 01 bản tin/tháng.

- Mở chuyên mục hỏi đáp pháp luật trên website của Sở. Công bố quy hoạch sử dụng đất, bảng giá đất, các thủ tục hành chính trên website của Sở. 

2. Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai:

- Về cải cách thủ tục hành chính: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm 34 thủ tục hành chính (Tổng thời gian giải quyết giảm 91 ngày so với quy định tại Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường). Việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo 100% hồ sơ trước hẹn và đúng hẹn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 29/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo; danh mục các dự án năng lượng tái tạo; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Ninh Thuận (Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 25/5/2018) đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chính phủ xét duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020.

- Tổ chức triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 các huyện, thành phố; ban hành Kế hoạch đột phá về tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2018; ban hành Quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các địa  phương để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên đất nông nghiệp;

- Hoàn thành công tác Thống kê đất đai năm 2017, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng thời gian quy định.

- Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho 27 tổ chức với diện tích 72,982 ha; giao đất, cho thuê đất 39 tổ chức, với diện tích 817,238 ha. Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Đối với tổ chức là 28 hồ sơ/38 thửa/28,59 ha/39 GCN; đối với hộ gia đình, cá nhân là 3.973 hồ sơ/7.239 thửa/913,75 ha/5.308 GCN.

- Tập trung chỉ đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã, phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký, kết quả đạt được: Đã đăng ký 316.081 thửa/327.071 thửa cần đăng ký, đạt tỷ lệ 97%.

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Đã tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm 93 dự án/695,51 ha/4.884 hộ. Đã thực hiện chi trả được 180,54 tỷ đồng/729 hộ/494,57 ha đã bàn giao mặt bằng 494,57 ha cho Chủ đầu tư.

NVSY-TTCNTTTNMT
 
  Các bài viết mới hơn
    Ninh Thuận là một trong 10 tỉnh hoàn thành công tác kiểm kê đất đai sớm nhất trong cả nước.   - 19/09/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty CP điện mặt trời DLG Ninh Thuận thuê đợt 1 tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Thuận Nam Đức Long   - 26/08/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty CP phong điện Thuận Bình thuê đất đợt 1 để thực hiện dự án nhà máy điện gió Lợi Hải 2 tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/08/2020
    BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ   - 26/08/2020
    Thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần điện mặt trời Thành Vinh thuê đợt 1 tại xã Phước Hà, huyện Thuận Nam để thực hiện dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Thuận Nam 12   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH đầu tư và sản xuất Đại Phát Hưng thuê đất thuê đất để khai thác khoáng sản cát xây dựng tại mỏ cát Nhị Hà 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty CP đầu tư và phát triển đá Việt Nam thuê đất để khai thác khoáng sản tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty Cổ phần công trình đô thị Ninh Thuận thuê đất để sử dụng vào mục đích làm Trụ sở làm việc tại phường Mỹ Bình, Phan Rang - Tháp Chàm   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH Chợ Phước Mỹ Ninh Thuận thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án Chợ Phước Mỹ tại phường Phước Mỹ   - 26/08/2020
    Quyết định cho Công ty TNHH Đầu tư Chợ Mỹ Nhơn thuê đất tại xã Bắc Phong , huyện Thuận Bắc để thực hiện dự án đầu tư Chợ Mỹ Nhơn   - 26/08/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Xác định rõ phạm vi và quan điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai   - 29/05/2018
    Hội thi chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác   - 22/05/2018
    Nhân dân và Chính quyền đồng hành triển khai Dự án xây dựng Hồ chứa nước Sông Than   - 21/05/2018
    Bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Lãnh đạo Sở TN&MT   - 26/04/2018
    Chính thức ra mắt trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường   - 26/04/2018
    Ngành quản lý đất đai đi cùng nhiêm vụ trong tương lai   - 30/03/2018
    Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quý I năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.   - 19/03/2018
    Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp vơi doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.   - 14/03/2018
    dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại, tư vấn và trợ giúp pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.   - 14/03/2018
    Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đo đạc và Bản đồ   - 14/03/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1792
Tổng lượt truy cập: 5,982,090