Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. - 03:00:52 PM | 02/07/2018
Chiều ngày 29/6/2018, tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban chấp hành và cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ Sở.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá những kết quả đạt được, cũng như mặt tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ cùng Ban giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát huy vai trò của các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên và người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà nghị quyết đã đề ra. Công tác xây dựng đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra giám sát được triển khai thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, tăng cường và phát huy sức mạnh đoàn thể…

Đ/c Lê ngọc Thạch, phó Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Với tinh thần phát huy kết quả đã đạt được, Đảng bộ quyết tâm đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết cấp trên, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII,  Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh .... Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đảng bộ và Nghị quyết chuyên đề năm 2018 mà Đảng ủy Sở đã ban hành. Nâng cao chất lượng trong sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ...

Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên cơ bản nhất trí với Dự thảo báo cáo do Đảng ủy chuẩn bịBáo cáo đã đề cập toàn diện các mặt công tác; nêu rõ thành tích, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2018 cũng như vạch ra được những nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2018. Một số Bí thư chi bộ, đoàn thể đã phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết như sau:

Đ/c Đỗ Xuân Thể - Bí thư chi bộ Văn phòng Sở phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến về công tác cải cách thủ tục hành chính và chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính.

Đ/c Nguyễn Văn Quế - Bí thư chi bộ Thanh tra Sở phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đ/c Huỳnh Thanh - Bí thư chi bộ Tài nguyên nước và Khoáng sản phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chính trị tư tưởng gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về suy thoái đạo đức, lối sống theo Nghị quyết TW4 khóa XII.

Đ/c Mai Tuyến - Bí thư chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên mới.

  Đ/c Hồ Xuân Hùng, Phó Bí thư chi bộ QLĐĐ phát biểu tham luận, đóng góp ý kiến về kết quả và Gỉai pháp khắc phục những tồn tại hạn chế về lĩnh vực đất đai trong 6 tháng đầu năm 2018.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại hội nghị đồng chí Lê Ngọc Thạch, Phó Bí thư Đảng ủy, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổng kết những nội dung chính tại Hội nghị; đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường cần triển khai ngay để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra trong những tháng cuối năm như: Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị và đẩy mạnh chỉ đạo các chi bộ, chính quyền, các đoàn thể; Làm tốt công tác Dân vận trong tình hình mới; Thực hiện tốt nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở; Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ cùng các Chi bộ rà soát các nhiệm vụ còn lại theo nghị quyết để phấn đấu cuối năm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra; Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành chỉ đạo thực hiện của các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở trên các lĩnh vực; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) của BCH TW Đảng, cùng các Nghị quyết khác trong toàn khóa của BCH Trung ương. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động, mà trước hết là các đồng chí đảng viên phát huy vai trò, ý thức, trách nhiệm,chung sức, chung lòng,đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng để lập thành tích, hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

LTBH - TTCNTTTNMT.
 
  Các bài viết mới hơn
    Một số điểm mới của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư   - 03/08/2020
    Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19   - 01/04/2020
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản, quy định mới của cơ quan cấp trên.   - 29/06/2018
    Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018   - 15/06/2018
    Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.   - 29/05/2018
    Cụm Thi đua trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thao chào mừng Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Qúy I năm 2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc   - 07/05/2018
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý I năm 2018 giữa Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường với Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái   - 17/04/2018
    Tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 08/03/2018
    Thông báo đăng ký tham dự “Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật mới về đất đai, khoáng sản, môi trường và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.   - 27/02/2018
    Công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017   - 10/01/2018
    Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường   - 04/01/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1721
Tổng lượt truy cập: 5,696,032