Quy định về mức đất xây dựng tượng đài - 07:40:55 AM | 21/08/2018
UBND tỉnh Nình Thuận vừa ban hành Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tất cả các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa phải thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và những quy định cụ thể như sau: Việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phải theo đúng hạn mức đất tại Quy định này và quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Những hành vi vi phạm chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phải được xư lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Khuyến khích xã hội hoá đầu tư xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa và sử dụng các hình thức táng mới văn minh hiện đại, đảm bảo tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường.

Quyết định cũng quy định: Mức đất xây dựng một tượng đài hoặc một bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, mọi người dân và cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổ chức mai táng, cải táng hợp vệ sinh, xoá bỏ hủ tục mai táng, cải táng gây ô nhiễm môi trường; thực hiện việc di chuyển phần mộ của thân nhân khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân di chuyển phần mộ thân nhân đã chôn cất vào trong nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không lập nghĩa trang, nghĩa địa riêng và chôn cất phần mộ của thân nhân theo quy hoạch đối với những nơi đã có quy hoạch xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân di chuyển phần mộ thân nhân đã chôn cất vào nghĩa trang, nghĩa địa theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa, Quyết định nêu rõ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; thủ trưởng các đơn vị được giao lập, thẩm định quy hoạch và quản lý nghĩa trang, nghĩa địa triển khai thực hiện việc xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, nghĩa địa theo đúng quy định hiện hành và các nội dung tại Quy định này./.

NBC - Kế hoạch Tài chính
 
  Các bài viết cũ hơn
    Triển khai Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ   - 01/06/2018
    Tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên   - 01/02/2018
    Nguồn cải cách tiền lương năm 2018 được thực hiện thế nào?   - 01/02/2018
    Điều chỉnh thu tiền thuê đất, thuê mặt nước   - 18/12/2017
    Thực hiện hiệu quả, đồng bộ Chương trình thực hành tiết kiệm   - 18/12/2017
    Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp   - 18/12/2017
    Từ 1/1/2018, sẽ thống nhất mẫu chứng từ kế toán tại đơn vị sự nghiệp   - 18/12/2017
    Hướng dẫn mới về xếp lương công chức ngạch cán sự   - 18/12/2017
    Thông tư số 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.   - 11/10/2017
    8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW   - 11/10/2017
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 373
Tổng lượt truy cập: 5,361,207