05 năm thực hiện các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước - 08:50:29 AM | 24/10/2018
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản năm 2010, ngày 26/3/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đầu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Bộ TN&MT, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng dẫn một số điều của Nghị định để triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

            Kết quả như sau: về phía Bộ TN&MT, Năm 2014 đã lựa chọn 05 khu vực mỏ để lấy ý kiến các địa phương về khu vực cấm/tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, công tác đấu giá chưa thực hiện được, vì chưa đủ số lượng tổ chức, cá nhân tham gia theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP. Để tăng tính khả thi, Bộ TN&MT đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản như: giảm số lượng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá từ 03 xuống 02; điều chỉnh quy định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bằng 30% dự án đầu tư khai thác và hướng dẫn cách xác định tổng dự toán của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

            Sau khi Nghị định số 158/2016/NĐ-CP có hiệu lực, Bộ TN&MT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có liên quan lựa chọn 10 khu vực mỏ và lấy ý kiến 06 tỉnh về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Đến nay, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017 cho 03 khu vực mỏ: (1) quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, tỉnh Bắc Kạn; (2) quặng sắt khu vực Bản Phắng 2, tỉnh Bắc Kạn; (3) quặng apatit khai trường 19b, tỉnh Lào Cai; chỉ đạo lập kế hoạch đấu giá năm 2018 cho 06 khu vực: (1) quặng đất hiếm khu vực Nam Đông Pao, tỉnh Lai Châu; (2) chì kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Trang, tỉnh Tuyên Quang; (3) chì kẽm khu vực Sơn Đô, tỉnh Tuyên Quang; (4) đá granit khu vực Hòn Giồ, tỉnh Ninh Thuận; (5) đá trang trí mỹ nghệ khu vực Suối Giàng 2 thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; (6) cát trắng khu vực Cây Táo 3, tỉnh Bình Thuận.

            Ngày 28/9/2018, Bộ TN&MT đã tổ chức thành công phiên đấu giá đầu tiên cho khu vực quặng sắt Nam Phia Đăm (Bắc Kạn) với giá trúng đấu giá là R=2,7% (tăng 35% so với giá khởi điểm là 2%). Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ apatit khai trường 19b, tỉnh Lào Cai. Dự kiến thực hiện trong Quý IV năm 2018.

            Về phía các địa phương, đến hết năm 2017 đã có 33/63 tỉnh, thành phố trong cả nước lập và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho 367 khu vực khoáng sản. Trong đó đã có 14/17 tỉnh, thành phố (Bình Thuận, Gia Lai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thanh Hóa) đã tổ chức đấu giá thành công tại 132 khu vực mỏ, gồm: 51 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản với số tiền trúng đấu giá trên 200 tỷ đồng; 81 khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản (nhìn chung giá trúng đấu giá các khu vực mỏ nêu trên đều tăng trên 10% so với mức giá khởi điểm). Đến tháng 9 năm 2018 có 24/63 tỉnh đã ban hành kế hoạch đấu giá đối với 464 khu vực, theo đó có 14 tỉnh đã tổ chức thành công đấu giá đối với 163 khu vực (chưa có kết quả thăm dò: 103 khu vực và đã có kết quả thăm dò: 60 khu vực) với tổng số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gần 70 tỷ đồng.

            Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT đã lập kế hoạch đánh giá, rút kinh nghiệm 05 năm thực hiện các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, đề xuất Chính phủ việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phù hợp với thực tiễn quản lý, đặc thù của các mỏ khoáng sản ở Việt Nam, tăng tính khả thi của các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

PVH-Phòng TNKSN&BĐKH (NguồnPVH-Phòng TNKSN&BĐKH (Nguồn từ http://www.monre.gov.vn) từ http://www.mon
 
  Các bài viết mới hơn
    Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản   - 14/08/2019
    Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 07 thuộc núi Hòn Lúp, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn   - 28/06/2019
    Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản tại mỏ đất san lấp Tây núi Chà Bang, xã Phước Minh (Công ty TNHH Vạn Phú Lộc )   - 03/04/2019
    Thông báo về việc cấp phép khai thác mỏ đá xây dựng Tây Kà Rôm 1, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận   - 13/02/2019
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 26/12/2018
    Nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán việc quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và môi trường   - 11/12/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 23/11/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Quy định trách nhiệm cụ thể trong quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông   - 24/10/2018
    Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 13/08/2018
    Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 10/08/2018
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 07/08/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ngày 02/7/2018)   - 09/07/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ngày 04/7/2018)   - 09/07/2018
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 7 thuộc núi Hòn Lúp, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn   - 22/06/2018
    Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp chuyên ngành khai thác mỏ hệ vừa làm vừa học của Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung   - 21/06/2018
    Thông báo tổ chức gặp gỡ, đối thoại định kỳ hàng tháng với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh   - 31/05/2018
    Thông Báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 7 thuộc núi Hòn Lúp, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn   - 22/05/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 11, ngày 12/12/2019
29 - 310C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Đêm 11, ngày 12/12/2019
22 - 310C
22 - 310C

 Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5.

Đêm 11, ngày 12/12/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; sóng biển cao 2.0 đến 3.0m; biển động.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2641
Tổng lượt truy cập: 4,500,982