05 năm thực hiện các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước - 08:50:29 AM | 24/10/2018
Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản năm 2010, ngày 26/3/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đầu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Bộ TN&MT, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản hướng dẫn một số điều của Nghị định để triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

            Kết quả như sau: về phía Bộ TN&MT, Năm 2014 đã lựa chọn 05 khu vực mỏ để lấy ý kiến các địa phương về khu vực cấm/tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, công tác đấu giá chưa thực hiện được, vì chưa đủ số lượng tổ chức, cá nhân tham gia theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP. Để tăng tính khả thi, Bộ TN&MT đã đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản như: giảm số lượng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá từ 03 xuống 02; điều chỉnh quy định vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bằng 30% dự án đầu tư khai thác và hướng dẫn cách xác định tổng dự toán của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

            Sau khi Nghị định số 158/2016/NĐ-CP có hiệu lực, Bộ TN&MT đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố có liên quan lựa chọn 10 khu vực mỏ và lấy ý kiến 06 tỉnh về khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Đến nay, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017 cho 03 khu vực mỏ: (1) quặng sắt khu vực Nam Phia Đăm, tỉnh Bắc Kạn; (2) quặng sắt khu vực Bản Phắng 2, tỉnh Bắc Kạn; (3) quặng apatit khai trường 19b, tỉnh Lào Cai; chỉ đạo lập kế hoạch đấu giá năm 2018 cho 06 khu vực: (1) quặng đất hiếm khu vực Nam Đông Pao, tỉnh Lai Châu; (2) chì kẽm khu vực Lũng Mơ - Đồng Trang, tỉnh Tuyên Quang; (3) chì kẽm khu vực Sơn Đô, tỉnh Tuyên Quang; (4) đá granit khu vực Hòn Giồ, tỉnh Ninh Thuận; (5) đá trang trí mỹ nghệ khu vực Suối Giàng 2 thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; (6) cát trắng khu vực Cây Táo 3, tỉnh Bình Thuận.

            Ngày 28/9/2018, Bộ TN&MT đã tổ chức thành công phiên đấu giá đầu tiên cho khu vực quặng sắt Nam Phia Đăm (Bắc Kạn) với giá trúng đấu giá là R=2,7% (tăng 35% so với giá khởi điểm là 2%). Hiện nay, Bộ đang chỉ đạo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ apatit khai trường 19b, tỉnh Lào Cai. Dự kiến thực hiện trong Quý IV năm 2018.

            Về phía các địa phương, đến hết năm 2017 đã có 33/63 tỉnh, thành phố trong cả nước lập và phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho 367 khu vực khoáng sản. Trong đó đã có 14/17 tỉnh, thành phố (Bình Thuận, Gia Lai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Nam, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thanh Hóa) đã tổ chức đấu giá thành công tại 132 khu vực mỏ, gồm: 51 khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản với số tiền trúng đấu giá trên 200 tỷ đồng; 81 khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng sản (nhìn chung giá trúng đấu giá các khu vực mỏ nêu trên đều tăng trên 10% so với mức giá khởi điểm). Đến tháng 9 năm 2018 có 24/63 tỉnh đã ban hành kế hoạch đấu giá đối với 464 khu vực, theo đó có 14 tỉnh đã tổ chức thành công đấu giá đối với 163 khu vực (chưa có kết quả thăm dò: 103 khu vực và đã có kết quả thăm dò: 60 khu vực) với tổng số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là gần 70 tỷ đồng.

            Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT đã lập kế hoạch đánh giá, rút kinh nghiệm 05 năm thực hiện các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó sẽ tổng hợp, đề xuất Chính phủ việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để phù hợp với thực tiễn quản lý, đặc thù của các mỏ khoáng sản ở Việt Nam, tăng tính khả thi của các quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

PVH-Phòng TNKSN&BĐKH (NguồnPVH-Phòng TNKSN&BĐKH (Nguồn từ http://www.monre.gov.vn) từ http://www.mon
 
  Các bài viết mới hơn
    về Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 01/6/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh   - 04/06/2021
    Số: 1965/TB-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thu hồi khối lượng đất đá tại bãi thải Công trình đập dâng Tân Mỹ, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1021/UBND-KTTH ngày   - 19/05/2021
    Thông báo số 245/TB-TTDVĐGTS ngày 17/5/2021 Về việc dừng tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận quản lý (thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận).   - 19/05/2021
    Thông báo số 2063/TB-STNMT ngày 18/5/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh   - 19/05/2021
    THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh   - 11/05/2021
    THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh   - 17/09/2020
    Áp dụng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 27.7.2020   - 11/08/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 84 thuộc sông Lu, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam   - 09/06/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 65 thuộc sông Gia, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước   - 09/06/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Quy định trách nhiệm cụ thể trong quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông   - 24/10/2018
    Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 13/08/2018
    Thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 10/08/2018
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc   - 07/08/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ngày 02/7/2018)   - 09/07/2018
    Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 24 thuộc núi Bà Râu, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc (Ngày 04/7/2018)   - 09/07/2018
    Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 7 thuộc núi Hòn Lúp, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn   - 22/06/2018
    Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp chuyên ngành khai thác mỏ hệ vừa làm vừa học của Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung   - 21/06/2018
    Thông báo tổ chức gặp gỡ, đối thoại định kỳ hàng tháng với doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh   - 31/05/2018
    Thông Báo về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản đất san lấp tại điểm quy hoạch số 7 thuộc núi Hòn Lúp, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn   - 22/05/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3459
Tổng lượt truy cập: 6,941,915