Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến năm 2020 của SỞ TNMT - 03:48:06 PM | 03/04/2019
.

 Kế hoạch số 3296/KH-STNMT ngày 08/8/2017

 
  Các bài viết mới hơn
    Kế hoạch số 5466/KH-STNMT ngày 12/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Báo cáo số 5147/BC-STNMT ngày 16/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Báo cáo số 3676/BC-STNMT ngày 09/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Báo cáo số 1830/BC-STNMT ngày 16/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Báo cáo số 897/BC-STNMT ngày 14/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 chào mừng kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh   - 03/04/2019
    Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đống Đảng gắn thực hiện Chỉ thị 05 Bô Chính trị   - 03/04/2019
    Kết quả triển khai lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị   - 03/04/2019
    Tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   - 03/04/2019
    Cập nhật số liệu tình hình tổ chức và đội ngũ làm công tác pháp chế   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2018   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2018   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2018   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng Quý năm 2018   - 03/04/2019
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1548
Tổng lượt truy cập: 5,883,359