THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN ĐỐI VỚI 10 DOANH NGHIỆP TẠI 11 CƠ SỞ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHƠN HẢI, HUYỆN NINH HẢI - 03:04:52 PM | 09/08/2019
Ngày 06/8/2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 10 Thông báo về kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất và kinh doanh giống thủy sản đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải.

Trong những năm gần đây các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đóng trên địa bàn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải phát triển với với số lượng khá nhiều, nằm đan xen với các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác và nhà dân. Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản phần lớn có cơ sở vật chất thô sơ, trình độ kỹ thuật sản xuất thấp. Mặt khác, đây là loại hình phát sinh tương đối nhiều chất thải trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là nước thải sản xuất, trong khi đó hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, hệ thống xử lý nước thải,…) tại khu vực sản xuất giống thủy sản Nhơn Hải còn khó khăn, chưa được đầu tư đồng bộ, bài bản. Do đó, nếu không được kiểm tra, giám sát chặt chẽ thì rất dễ xảy ra nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhiễm mặn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Xuất phát từ tình hình trên; nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn xã Nhơn Hải, từ đó giúp cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường dần đi vào nề nếp và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại Thông báo số 60/TB-VPUB ngày 15/3/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình xử lý nhiễm mặn tại khu vực sản xuất giống thủy sản Nhơn Hải, ngày 17/4/2019 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1429/QĐ-STNMT tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại 11 cơ sở sản xuất và kinh doanh giống thủy sản của 10 doanh nghiệp trên địa bàn xã Nhơn Hải.

Đến nay cuộc kiểm tra đã kết thúc, ngày 05/8/2019 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kết luận kiểm tra số 3183/KL-STNMT Việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại 11 cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn xã Nhơn Hải. Tại Kết luận kiểm tra, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ ra các tồn tại, hành vi vi phạm của 10 doanh nghiệp được kiểm tra trong hoạt động sản xuất và kinh doanh giống thủy sản, đồng thời cũng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải tiến hành rà soát hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với 10 doanh nghiệp được kiểm tra theo thẩm quyền, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của 10 doanh nghiệp trên theo quy định pháp luật, báo cáo kết quả xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, tổng hợp.

Trên cơ sở Kết luận kiểm tra, ngày 06/8/2019 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 10 Thông báo (từ số 3217 đến 3226/TB-STNMT) về kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất và kinh doanh giống thủy sản đối với 10 doanh nghiệp tại 11 cơ sở đóng trên địa bàn xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, gồm: Công ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Phú Thuận Ninh Thuận; Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Giống thủy sản Huỳnh Gia Ninh Thuận; Công ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Ngọc Huệ Ninh Thuận; Công ty TNHH Giống thủy sản Lam Phương Ninh Thuận; Công ty TNHH Giống thủy sản Minh Vũ Ninh Thuận; Công ty TNHH sản xuất Giống thủy sản Gia Hưng; Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Đại Dương; Công ty TNHH Giống thủy sản Bắc Giang; Công ty TNHH sản xuất Giống thủy sản Trung Kiên và Công ty TNHH Sản xuất Giống thủy sản Minh Hoàng.

Toàn văn 10 Thông báo Kết luận kiểm tra có tại bản đính kèm:

Duy Khiêm
 
  Các bài viết mới hơn
    Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường   - 07/09/2021
    thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2021   - 29/08/2021
    Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021   - 29/08/2021
    Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021   - 29/08/2021
    Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.   - 29/08/2021
    về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    QĐ.V/v giao biên chế SN (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc đẩm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh NT năm 2020   - 29/08/2021
    V/v đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2020.   - 29/08/2021
    Quyết định cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính - khóa 2 năm 2020   - 29/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH MINH NINH THUẬN TẠI MỎ CÁT PHƯỚC MỸ   - 09/08/2019
    Triển khai chương trình   - 19/04/2019
    Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của Sở TNMT   - 03/04/2019
    Quy chế phố hợp Sở Tài nguyên và Môi trường & Thanh tra tỉnh   - 03/04/2019
    Kế hoạch Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường & Hội Luật Gia tỉnh   - 03/04/2019
    Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018   - 03/04/2019
    Kế hoạch phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018   - 03/04/2019
    Triển khai “Ngày pháp luật” năm 2018   - 03/04/2019
    Công tác phối hợp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế   - 03/04/2019
    Kết quả thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại địa phương   - 03/04/2019
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2654
Tổng lượt truy cập: 6,580,444