Bản tin số 38: Chỉ thị 09: Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. - 10:57:09 AM | 01/04/2020
Bản tin COVID-19

 


         Thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND với những nội dung cụ thể sau: 

 

1. Tất cả các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và Nhân dân tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch được chỉ đạo tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND  ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

2. Thực hiện cách ly 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

3. Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát , tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đã nhập cảnh từ ngày 8 tháng 3 năm 2020 và những người đã qua lại các “ổ dịch” tại Quán bar Buddha (thành phố Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Bạch mai (Hà Nội) từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 và hiện có mặt trên địa bàn tỉnh nhưng chưa áp dụng các biện pháp cách ly; rà soát lập danh sách những người đã tiếp xúc gần với các trường hợp này để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách lý phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú). 

4. Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm quản lý việc công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà, đảm bảo vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, không được để công việc tồn đọng. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xác lập quy chế làm việc tại nhà của công chức, viên chức và người lao động và tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc làm việc tại nhà của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Tiếp tục chỉ đạo dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, lập các chốt quản lý không cho người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến tỉnh Ninh Thuận, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất và các nhiệm vụ cần thiết khác.

Giao Sở giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

6. Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân, mỗi một bệnh nhân chỉ 1 người chăm sóc, dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

7. Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn; tổ chức xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo công văn số 1032/ UBND-TCDNC ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có giải pháp đảm bảo đủ và kịp thời hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.

Sở Công thương khẩn trương xác lập danh mục các dịch vụ kinh doanh hàng hóa không thiết yếu cần đóng cửa, các dịch vụ kinh doanh hàng hóa thiết yếu được tiếp tục hoạt động; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong chiều ngày 31/3/2020 để triển khai thực hiện.

9.  Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; ủng hộ các biện pháp, chủ trương phòng chống dịch bệnh của tỉnh để bảo vệ sức khỏe của Nhân dân; thường xuyên kiểm ra và chấn chỉnh một số báo rút tít gây hoang mang, hiểu nhầm. Người chịu trách nhiệm phòng, chống dịch không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Đồng thời tổ chức giám sát việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện nội dung Chỉ thị này./.

 

Huỳnh Đoan Trinh - Chi cục Bảo vệ Môi trường
 
  Các bài viết mới hơn
    Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thành phần 1: Đường từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 1 thuộc Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Ninh Thuận (đoạn từ đèo Khánh Nhơn đến Quốc lộ 27) tại huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông   - 20/10/2021
    Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thành phần 1: Đường từ thị trấn Tân Sơn đến xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận thuộc Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đi ngã tư Tà Năng, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông   - 12/10/2021
    Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đường dây 500 kV đấu nối trạm biến áp 500 kV Thuận Nam thuộc đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia   - 07/09/2021
    Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường   - 07/09/2021
    Bản tin 115: Các địa điểm có ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các địa phương khác   - 28/07/2021
    Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cơ sở chế biến thủy hải sản   - 16/07/2021
    Bản tin 114: Nâng cấp độ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 13/07/2021
    Bản tin: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái Thắng Phương   - 24/06/2021
    Bản tin 113: Thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch Covid-19   - 23/06/2021
    Bản tin 112: Không tụ tập xem bóng đá để phòng, chống dịch Covid-19   - 11/06/2021
  Các bài viết cũ hơn
    Bản tin số 37: Các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong phòng, chống dịch COVID-19   - 01/04/2020
    Bản tin số 32: Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng   - 01/04/2020
    Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19   - 31/03/2020
    Ban tin so 35: Những cách năng động hơn, khỏe mạnh hơn để đối mặt với COVID-19   - 31/03/2020
    Đại dịch COVID-19 đang bùng phát: Mách bạn cách ứng phó những tình huống hoảng sợ   - 31/03/2020
    Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 08/CT-UBND   - 31/03/2020
    Bản tin số 31: Thủ tướng: Tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người   - 26/03/2020
    Bản tin số 30: Sát khuẩn vùng họng - "chốt chặn" virus từ ý kiến chuyên gia   - 26/03/2020
    Bản tin: Công khai Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trạm trộn bê tông Thành Hải   - 25/03/2020
    BẢN TIN SỐ 29: KHUYẾN CÁO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 DÀNH CHO NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN VÀ HÀNH KHÁCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG (xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà…)   - 24/03/2020
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6405
Tổng lượt truy cập: 6,751,344