Thông báo số 1138/TB-STNMT ngày 01/4/2020 Triển khai Chỉ thị 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chốngCOVID-19 - 01:45:38 PM | 01/04/2020
Bản tin COVID-19

 

THÔNG BÁO 

              Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách  phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch CVID-19 trên địa bàn tỉnh;

Nay, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở phải tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng Chỉ thị s 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ th số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Để đảm bảo vừa thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, vừa thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị và toàn thể công chức, viên chức và người lao động phải đảm bảo thời gian làm việc tại nhà để thường xuyên xử lý công việc được giao trên phần mền TDOffice đảm bảo đúng thời gian quy định, kể từ ngày 01/4 đến hết ngày 15/4/2020.

3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà, phải tự giác chấp hành chế độ, thời gian làm việc như làm việc tại cơ quan. Phải thường xuyên giữ liên lạc để trao đổi công việc và xử lý công việc đúng quy định. Giao Thủ trưởng các phòng, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình; chủ động, linh hoạt trong việc phân công, bố trí người làm việc, kết hợp trực cơ quan đảm bảo không để tồn đọng công việc và ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề, sự cố phát sinh.

4. Dừng tất cả các hoạt động ngoại nghiệp, tập trung cho công tác hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục (nội nghiệp). Áp dụng các hình thức trao đổi, hội ý trực tuyến thông qua các mạng di động (zalo, viber..) hoặc các công việc phải họp để lấy ý kiến thì tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Riêng trong thời gian này các nhiệm có thời hạn mà phải thực hiện ngoại nghiệp mới giải quyết được thì phải có văn bản xin gia hạn.

5. Các đơn vị phải phân công trực cơ quan, trực tiếp công dân, trực phòng chống dịch và đảm bảo duy trì hoạt động của cơ quan trong suốt thời gian thực hiện cách ly theo đúng quy định.        

6. Giao Văn phòng Sở tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; thường xuyên báo cáo cho Lãnh đạo Sở để kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo việc hoạt động của cơ quan được thông suốt./.    

 

 

Đỗ Xuân Thể - Chánh Văn phòng sở
 
  Các bài viết cũ hơn
    Kết quả cuộc họp giao ban Quý IV/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn   - 11/10/2019
    Về việc báo cáo tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản công   - 03/04/2019
    Báo cáo kết quảcông tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.   - 03/04/2019
    Về việc thực hiện kê khai, tài sản thu nhập năm 2018   - 03/04/2019
    Tổ chức Hội đồng thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở TNMT   - 03/04/2019
    Phê duyệt Quy hoạch dự nguồn chức danh lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở tài nguyên và Môi trường giao đoan đến 2020 và 2021 - 2025   - 03/04/2019
    Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018-2019   - 03/04/2019
    Báo cáo tình hình thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2018   - 03/04/2019
    Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 03/04/2019
    Tin Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018   - 04/12/2018
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2839
Tổng lượt truy cập: 7,222,810