Quyết định số 5367/QĐ-STNMT ngày 11/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường - 04:29:05 PM | 14/08/2020
Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019

uploads/file/Bao%20cao%20tham%20nhung/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20k%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20thanh%20tra%20n%C4%83m%202019.pdf 

 
  Các bài viết mới hơn
    Kế hoạch số 5466/KH-STNMT ngày 12/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Báo cáo số 5147/BC-STNMT ngày 16/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Báo cáo số 3676/BC-STNMT ngày 09/9/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Báo cáo số 1830/BC-STNMT ngày 16/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
    Báo cáo số 897/BC-STNMT ngày 14/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 14/08/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh   - 14/08/2020
    Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận   - 14/08/2020
    Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh   - 14/08/2020
    Quyết định số 63/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh   - 14/08/2020
    Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh   - 14/08/2020
    Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/22019 của UBND tỉnh   - 14/08/2020
    Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019   - 14/08/2020
    THÔNG BÁO KẾT LUẬN KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG THỦY SẢN ĐỐI VỚI 10 DOANH NGHIỆP TẠI 11 CƠ SỞ ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHƠN HẢI, HUYỆN NINH HẢI   - 09/08/2019
    CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA VIỆC VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÌNH MINH NINH THUẬN TẠI MỎ CÁT PHƯỚC MỸ   - 09/08/2019
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2977
Tổng lượt truy cập: 5,983,275