THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh - 09:39:51 AM | 11/05/2021
Thông báo số 1231/TB-STNMT ngày 30/3/2021

 

Căn cứ Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 02 năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước tại các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh đợt 02 năm 2021;

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận thông báo mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

1. Thông tin cơ bản các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản

1.1. Khu vực 1 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ đá xây dựng Hòn Giài, xã Nhơn Sơn và xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Đá xây dựng.

- Diện tích: 35,9 ha.

- Tài nguyên dự báo: 7.180.000 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 5.146.000.000 đồng.

1.2. Khu vực 2 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp thôn Hòa Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 8,9 ha.

- Tài nguyên dự báo: 445.000 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 136.250.000 đồng.

1.3. Khu vực 3 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Nam núi Mavieck, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Đất san lấp.

- Diện tích: 18,29 ha.

- Tài nguyên dự báo: 903.526 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

 - Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 260.350.000 đồng.

1.4. Khu vực 4 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 33,78 ha.

- Tài nguyên dự báo: 2.702.400 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 827.420.000 đồng.

1.5. Khu vực 5 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 46,33 ha.

- Tài nguyên dự báo: 3.706.400 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 1.134.825.000 đồng.

1.6. Khu vực 6 (chưa thăm dò):

- Vị trí: Mỏ vật liệu san lấp Phước Dinh 3, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Loại khoáng sản: Cát san lấp.

- Diện tích: 19,89 ha.

- Tài nguyên dự báo: 1.591.200 m3.

- Giá khởi điểm: R = 3% (R: mức thu tiền cấp quyền khai thác).

- Bước giá: 0,15%.

- Tiền đặt trước: 487.190.000 đồng.

          Ghi chú: Các khu vực thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu trên thuộc khu vực quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của tỉnh, chưa được thăm dò nên trữ lượng khoáng sản chỉ là tài nguyên dự báo. Việc xác định trữ lượng khoáng sản, mức sâu khai thác để thực hiện tính tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, lập hồ sơ cấp phép khai thác sẽ được thực hiện sau khi có kết quả thăm dò, phê duyệt trữ lượng.

2. Thời gian, địa điểm, ngày bắt đầu bán hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

- Thời gian bán hồ sơ: Dự kiến từ ngày 04-14/5/2021; cụ thể theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh.

- Địa điểm bán hồ sơ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, địa chỉ: số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Thời gian, địa điểm, ngày bắt đầu tiếp nhận, ngày kết thúc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản:

- Thời gian bắt đầu tiếp nhận hồ sơ: Dự kiến từ lúc 07 giờ 00 phút, ngày 05/5/2021.

- Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ: Dự kiến vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 14/5/2021.

(Cụ thể theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh)

uploads/file/214.pdf

uploads/file/215.pdf

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp trong giờ hành chính tại Quầy tiếp nhận và trả hồ sơ Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ: số 44 đường 16 tháng 4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Địa điểm, thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến từ ngày 15-31/5/2021 (thời gian cụ thể cuộc đấu giá theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận. 

Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận thông báo và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại các Điều 34, 51 Luật Khoáng sản 2010 và có năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động khoáng sản tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các vị trí nêu trên. Thông tin chi tiết cần biết thêm, xin vui lòng liên hệ: Phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Điện thoại: 0259.3835951) để được phúc đáp./.

 

 

Phan Văn Hoàng
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết mới hơn
    về Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận   - 12/08/2021
    Quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 01/6/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh   - 04/06/2021
    Số: 1965/TB-STNMT ngày 13 tháng 5 năm 2021 THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thu hồi khối lượng đất đá tại bãi thải Công trình đập dâng Tân Mỹ, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1021/UBND-KTTH ngày   - 19/05/2021
    Thông báo số 245/TB-TTDVĐGTS ngày 17/5/2021 Về việc dừng tổ chức đấu giá Quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận quản lý (thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Ninh Thuận).   - 19/05/2021
    Thông báo số 2063/TB-STNMT ngày 18/5/2021 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 2 năm 2021 theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh   - 19/05/2021
  Các bài viết cũ hơn
    THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 1 năm 2020 theo Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh   - 17/09/2020
    Áp dụng giá tính thuế tài nguyên mới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 27.7.2020   - 11/08/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 84 thuộc sông Lu, xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam   - 09/06/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 65 thuộc sông Gia, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước   - 09/06/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 17 thuộc sông Dầu, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn   - 09/06/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 55A thuộc khu vực sông Cái, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn và xã Phước Tiến, huyện Bác Ái   - 12/03/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 39 thuộc núi Sô Ngang, xã Phước Trung, huyện Bác Ái   - 02/03/2020
    THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 34 thuộc sông Dinh, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn   - 27/02/2020
    THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cát xây dựng tại điểm quy hoạch số 20, khu vực suối Cạn, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam   - 19/02/2020
    THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản vật liệu san lấp tại điểm quy hoạch số 100, thôn Hoài Trung, xã Phước Thái, huyện Ninh Phước   - 19/02/2020
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6393
Tổng lượt truy cập: 6,751,332