Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 - 09:03:37 AM | 29/08/2021
Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020

uploads/file/Phuong/115.pdf 

 
  Các bài viết mới hơn
    Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021   - 09/11/2021
    Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường   - 07/09/2021
    thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trong tâm năm 2021   - 29/08/2021
    Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021   - 29/08/2021
    Báo cáo về công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021   - 29/08/2021
    Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.   - 29/08/2021
    về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    QĐ.V/v giao biên chế SN (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc đẩm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh NT năm 2020   - 29/08/2021
    V/v đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2020.   - 29/08/2021
  Các bài viết cũ hơn
    yêu cầu Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020   - 29/08/2021
    Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020 của Lãnh đạo Sở   - 12/08/2021
    Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập lần đầu năm 2020   - 12/08/2021
    V/v triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập   - 12/08/2021
    về kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở   - 12/08/2021
    Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.   - 12/08/2021
    Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường   - 12/08/2021
    về kế hoạch Phát động phong trào thi đua cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020   - 12/08/2021
    V/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất cho Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn thiết kế Thái Hoàng   - 12/08/2021
    Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của công ty TNHH TM và SX Tân Sơn Hoa Cương   - 12/08/2021
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3769
Tổng lượt truy cập: 6,942,224