Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020. - 09:32:06 AM | 29/08/2021
Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020.

 uploads/file/Phuong/549(26_02_2020_14h20p20)_signed.pdf

 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết cũ hơn
    về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020   - 29/08/2021
    QĐ.V/v giao biên chế SN (số lượng người làm việc) tại các đơn vị sự nghiệp do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên hoặc đẩm bảo một phần chi thường xuyên thuộc tỉnh NT năm 2020   - 29/08/2021
    V/v đăng ký nhu cầu tham gia lớp bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2020.   - 29/08/2021
    Quyết định cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính - khóa 2 năm 2020   - 29/08/2021
    Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020   - 29/08/2021
    Kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020   - 29/08/2021
    về kết quả tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.   - 29/08/2021
    kết quả triển khai thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2020   - 29/08/2021
    Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020   - 29/08/2021
    yêu cầu Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020   - 29/08/2021
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6898
Tổng lượt truy cập: 6,751,837