UBND tỉnh cấp các Giấy phép cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khai thác, sử dụng nước mặt để cấp nước sinh hoạt. - 08:28:35 AM | 18/06/2014
Ngày 13/6/2014 UBND tỉnh cấp các Giấy phép cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, địa chỉ số 61A, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận khai thác sử dụng nước mặt để cấp nước sinh hoạt, cụ thể như sau:
       1. Giấy phép số 33/GP-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước mặt, gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

b) Nguồn nước khai thác, sử dụng: Sông Cái Phan Rang.

c) Vị trí công trình khai thác: Công trình trạm bơm hút nước từ sông Cái Phan Rang thuộc thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn có tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

- Tọa độ trạm bơm điện: (X: 1.290.940m, Y: 566.572m).

- Tọa độ điểm công trình lấy nước: (X: 1.290.921m; Y: 566.556m)

d) Lượng nước khai thác, sử dụng:  900 m3/ngày – đêm.

d) Phương thức khai thác, sử dụng: Sử dụng trạm bơm điện và tuyến đường ống dẫn nước từ sông Cái Phan Rang về Hệ thống cấp nước, khai thác 24 giờ/ngày-đêm và không liên tục trong năm.  

e) Thời hạn khai thác, sử dụng: 15 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

 

 

 2. Giấy phép số 34/GP-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh cho phép  khai thác, sử dụng nước mặt, gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

b) Nguồn nước khai thác, sử dụng: Sông Than.

c) Vị trí công trình khai thác:  Công trình trạm bơm hút nước từ sông Than thuộc thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn có tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

-       Tọa độ trạm bơm: (X: 1.294.655m; Y: 556.000m);

-       Tọa độ điểm công trình lấy nước:  (X: 1.294.640m; Y: 556.008m).

d) Lượng nước khai thác, sử dụng: 500 m3/ngày–đêm;

đ) Phương thức khai thác, sử dụng: Sử dụng trạm bơm điện và tuyến đường ống dẫn nước từ sông Than về Hệ thống cấp nước, khai thác 24 giờ/ngày-đêm và không liên tục trong năm.  

e) Thời hạn khai thác, sử dụng: 15 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

 

 

 3. Giấy phép số 35/GP-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước mặt, gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực xã Phước Đại và khu tái định cư xã Phước Thắng, huyện Bác Ái.

b) Nguồn nước khai thác, sử dụng: Suối Lạnh.

c) Vị trí công trình khai thác:  Đập dâng trên suối Lở, xã Phước Thành, huyện Bác Ái có tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

- Tọa độ bên trái đập dâng: (X: 1.310.218m; Y: 577.211m);

- Tọa độ bên phải đập dâng: (X: 1.310.207m; Y: 577.236m);

- Tọa độ điểm công trình lấy nước:  (X: 1.310.216m; Y: 577.210m).

d) Lượng nước khai thác, sử dụng: 400 m3/ngày–đêm;

đ) Phương thức khai thác, sử dụng: Sử dụng đập dâng nước và tuyến đường ống dẫn nước từ suối Lạnh về Hệ thống cấp nước, khai thác 24 giờ/ngày-đêm và liên tục trong năm.     

e) Thời hạn khai thác, sử dụng: 15 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

 4. Giấy phép số 36/GP-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh cho phép  khai thác, sử dụng nước mặt, gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

b) Nguồn nước khai thác, sử dụng: Suối Kiền Kiền.

c) Vị trí công trình khai thác:  Đập dâng trên suối Kiền Kiền thuộc thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc có tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

-       Tọa độ bên trái đập dâng: (X: 1.294.964m; Y: 589.689m)

-       Tọa độ bên phải đập dâng: (X: 1.294.974m; Y: 589.688m)

- Tọa độ điểm công trình lấy nước:  (X: 1.294.966m; Y: 589.689m).

d) Lượng nước khai thác, sử dụng: 1.500 m3/ngày–đêm;

đ) Phương thức khai thác, sử dụng: Sử dụng đập dâng nước và tuyến đường ống dẫn nước từ suối Kiền Kiền về Hệ thống cấp nước, khai thác 24 giờ/ngày-đêm và liên tục trong năm.     

e) Thời hạn khai thác, sử dụng: 15 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

 

 

 5. Giấy phép số 37/GP-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước mặt, gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực xã Phương Hải, huyện Ninh Hải và thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

b) Nguồn nước khai thác, sử dụng: Suối Kiền Kiền.

c) Vị trí công trình khai thác:  Đập dâng trên suối Kiền Kiền thuộc thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc có tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

- Tọa độ bên trái đập dâng: (X: 1.294.964m; Y: 589.689m);

- Tọa độ bên phải đập dâng: (X: 1.294.974m; Y: 589.688m).

- Tọa độ điểm công trình lấy nước:  (X: 1.294.966m; Y: 589.689m).

   d) Lượng nước khai thác, sử dụng: 1.300 m3/ngày–đêm;

đ) Phương thức khai thác, sử dụng: Sử dụng đập dâng nước và tuyến đường ống dẫn nước từ suối Kiền Kiền về Hệ thống cấp nước, khai thác 24 giờ/ngày-đêm và liên tục trong năm.     

e) Thời hạn khai thác, sử dụng: 15 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

 

 

 6. Giấy phép số 38/GP-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh cho phép khai thác, sử dụng nước mặt, gồm:

a) Mục đích khai thác, sử dụng: Cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực xã Phước Hòa, huyện Bác Ái.

b) Nguồn nước khai thác, sử dụng: Sông Cái Phan Rang.

c) Vị trí công trình khai thác:  Công trình trạm bơm hút nước từ sông Cái Phan Rang thuộc thôn Chà Panh, xã Phước Hòa, huyện Bác Ái có tọa độ vị trí (theo hệ tọa độ VN 2000) như sau:

- Tọa độ trạm bơm điện: (X: 1.312.024m, Y: 556.929m).

 - Tọa độ điểm công trình lấy nước  (X: 1.312.036m; Y = 556.969m)

d) Lượng nước khai thác, sử dụng: 120 m3/ngày–đêm;

đ) Phương thức khai thác, sử dụng: Sử dụng trạm bơm điện và tuyến đường ống dẫn nước khai thác nước từ sông Cái Phan Rang về Hệ thống cấp nước, khai thác 24 giờ/ngày-đêm và không liên tục trong năm.

e) Thời hạn khai thác, sử dụng: 15 năm, kể từ ngày ký giấy phép.

Phòng TNN&KTTV
 
  Các bài viết mới hơn
    Ngày Nước thế giới 2021 có chủ đề “Giá trị của nước”   - 19/03/2021
    Kiểm tra việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước (Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Phan Rang)   - 03/04/2019
    Thông báo Vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt Hệ thống cấp nước sinh hoạt Phước Trung của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận   - 25/03/2019
    Thông báo vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác nước mặt Hệ thống cấp nước sinh hoạt Phương Cựu của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Thuận   - 25/03/2019
    CHỦ ĐỀ NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI QUA TỪNG NĂM   - 13/03/2019
    CHỦ ĐỀ NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI QUA TỪNG NĂM   - 13/03/2019
    TIN GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC   - 29/10/2018
    Nghị định số 136/2018/NĐ-CP cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường   - 19/10/2018
    Thiết kế không gian xanh ngập nước: giải pháp chống lũ trong đô thị   - 18/09/2018
    Những lợi ích của thành phố thông minh   - 18/09/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Cấp Giấy phép cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn khai thác, sử dụng nước mặt để cấp nước sinh hoạt   - 12/06/2014
    Đăng ký khai thác nước dưới đất   - 12/06/2014
    Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước tại Úc.   - 28/05/2014
    Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước tại Israel.   - 28/05/2014
    Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước tại Singapore   - 28/05/2014
    Hội thảo “Xây dựng khung Kế hoạch hành động về Quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông tại tỉnh Ninh Thuận”   - 16/05/2014
    Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất cho 03 doanh nghiệp trên địa bàn xã An Hải, huyện Ninh Phước.   - 16/05/2014
    Cấp Giấy phép khai thác nước 02 hồ chứa nước Thành Sơn và Suối Lớn Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận.   - 14/05/2014
    Cấp phép khai thác sử dụng nước 03 hồ chứa nước Trà Co, Cho Mo, CK7.   - 07/05/2014
    Mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2014 tại Ninh Thuận với chủ đề “Nước và Năng lượng”.   - 26/03/2014
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 6432
Tổng lượt truy cập: 6,751,371