Thông báo của Sở
       Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh năm 201813-11-2018 )
      

Ngày 08/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1809/STNMT-TNN về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND trong 6 tháng đầu năm 2018 về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn, tạo điều kiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND trong năm 2018 và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07/12/2018  để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị./.

(Công văn số 1809/STNMT-TNN ngày 08/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường  tại địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/Tailieuthamkhao.aspx)

Tệp đính kèm:     
     Các thông báo đã đăng :
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
27 - 290C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng yếu. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
23 -290C
23 -290C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 6-7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m.

PHẢN HỒI GẦN ĐÂY
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1243
Tổng lượt truy cập: 3,181,915