Thông báo của Sở
       QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 549446 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 04/01/2016 cấp cho hộ ông Phạm Ngọc Thảo và bà Đỗ Thị Thiệt tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải14-11-2017 )
      

Ngày 14/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận có Quyết định số 4982/QĐ-STNMT Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 549446 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 04/01/2016 cấp cho hộ ông Phạm Ngọc Thảo và bà Đỗ Thị Thiệt tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm: 

Tệp đính kèm: 4995_signed.pdf     
     Các thông báo đã đăng :
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

PHẢN HỒI GẦN ĐÂY
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 334
Tổng lượt truy cập: 5,478,874