Thông báo của Sở
       Thông báo về kết quả tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận18-6-2019 )
      

 

Căn cứ Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Văn bản số 888/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 01/8/2011 của Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn về việc hủy giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận;

Căn cứ Quyết định số 2158/QĐ-STNMT ngày 05/6/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong thời gian quản lý và in, viết Giấy chứng nhận từ ngày  20/12/2017 đến 20/12/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 2230/KH-STNMT ngày 11/6/2019 của Hội đồng tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong thời gian quản lý và in, viết Giấy chứng nhận từ ngày 20/12/2017 đến 20/12/2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Theo Biên bản V/v hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở  và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của Hội đồng tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 12/6/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận, thông báo:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức tiêu hủy 1.838 phôi Giấy chứng nhận, trong đó:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận trước ngày 20/12/2009 do các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện bàn giao (mẫu ban hành theo Quyết định số 24/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường -  loại giấy 02 phôi: phôi trắng + phôi đỏ): 185 phôi;

 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý, in và viết Giấy chứng nhận (từ ngày 20/12/2017 đến 20/12/2018) - (mẫu ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường): 1.653 phôi.

                         Kèm theo danh sách chi tiết số Sê ri các phôi Giấy chứng nhận đã tiêu hủy.

Tệp đính kèm: Thông báo và DS phôi GCN đã hủy.pdf     
     Các thông báo đã đăng :
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 15/11, ngày 16/11/2019
29 - 310C
22 - 240C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4.

Đêm 15/11, ngày 16/11/2019
24 - 310C
24 - 310C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa. Gió đông bắc cấp 3, có lúc cấp 4

Đêm 15/11, ngày 16/11/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp  8; sóng biển cao 2.0 đến 3.0m; biển động.

PHẢN HỒI GẦN ĐÂY
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2273
Tổng lượt truy cập: 4,394,503