hướng dẫn thủ tục hành chính    
Tên thủ thủ tục: 8. Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm.
Lĩnh vực: Lĩnh vực đất đai
Lệ phí: (1) Phí thẩm định hồ sơ: -Trường hợp sử dụng đất không nhằm vào mục đích sản xuất kinh doanh 1 Tại thành phố PR-TC 230 đồng/m2 2 Tại huyện 210 đồng/m2 -Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh 1 Tại thành phố PR-TC 300 đồng/m2 2 Tại huyện 160 đồng/m2 (2) Phí thẩm định chuyển nhượng tài sản GLVĐ: 960.000 đồng/hồ sơ. (3) Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 23 ngày làm việc (Không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày).
Quy trình thủ tục:

*. Giai đoạn 1: 19 ngày làm việc (Kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đến khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng chuyển thông tin cho cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính):

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; nếu chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn, đề nghị bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ, đúng quy định thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả, chuyển ngay hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết:

- Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, đối chiếu hồ sơ địa chính, trích lục bản đồ để chuyển cho Phòng Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường: 06 ngày làm việc;

- Phòng Quản lý đất đai thẩm tra hồ sơ, điều kiện để bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được tiếp tục thuê đất; Tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất: 05 ngày làm việc;

- Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc thu hồi đất của bên bán, bên góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để cho bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất tiếp tục thuê đất: 05 ngày làm việc.

- Ngay sau khi có Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai cùng lúc thực hiện các công việc sau:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về: bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê, và xác định đơn giá cho thuê đất; in Dự thảo Giấy chứng nhận;

+ Phòng Quản lý đất đai tổ chức bàn giao đất tại thực địa, chuẩn bị hợp đồng thuê đất; Thông báo cho cơ quan Thuế về việc hết hiệu lực của Hợp đồng thuê đất đối với người bán, người góp vốn bằng tài sản.

*. Giai đoạn 2: 04 ngày làm việc (Kể từ khi nhận được chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính của người mua, nhận góp vốn bằng tài sản; văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan thuế đối với bên mua, bên nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất đến khi nhận kết quả):

- Ngay sau khi tiếp nhận chứng từ chứng minh việc người được thuê đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính về mua tài sản hoặc nhận góp vốn bằng tài sản; và văn bản xác định giá cho thuê đất của cơ quan thuế, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng Quản lý đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai cùng lúc thực hiện các công việc sau:

+ Văn phòng Đăng ký đất đai xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận cũ về việc mua tài sản hoặc nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê; Trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận mới cho bên mua hoặc bên nhận góp vốn;

+ Phòng Quản lý đất đai trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất;

- Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai: 0,5 ngày làm việc;

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận, Hợp đồng thuê đất cho người được thuê đất: 0,5 ngày làm việc.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Thành phần tiếp nhận hồ sơ:

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

*. Thành phần hồ sơ bao gồm:

(1). Hợp đồng, văn bản mua bán, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định.

(2). Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

(3). Hợp đồng thuê đất đã ký với Nhà nước;

(4). Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất – Theo mẫu 01/LPTB.

(5). Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – Theo mẫu 11/KK-TNCN (trong trường hợp người bán là hộ gia đình, cá nhân);

(6). Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp – Theo mẫu 02/TNDN (trong trường hợp người bán là tổ chức).

*. Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc (Không tính thời gian  thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày).

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế.

 g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

- Hợp đồng thuê đất. 

h. Phí, lệ phí:

(1) Phí thẩm định hồ sơ:

TT

Địa bàn

Trường hợp sử dụng đất không nhằm vào mục đích sản xuất kinh doanh

Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh

1

Tại thành phố PR-TC

230 đồng/m2

300 đồng/m2

2

Tại huyện

160 đồng/m2

210 đồng/m2

(2) Phí thẩm định chuyển nhượng tài sản GLVĐ: 960.000 đồng/hồ sơ.

(3) Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận: 100.000 đồng/giấy.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

(1). Tờ khai lệ phí trước bạ, nhà đất – Theo mẫu 01/LPTB.

(2). Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – Theo mẫu 11/KK-TNCN;

(3). Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp – Theo mẫu 02/TNDN;

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Yêu cầu đối với bên bán tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

(2) Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

(3) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số Điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

- Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Quyết định số 75/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh NinhThuận quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thông tin liên hệ:
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/10/2019
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019
24 - 330C
24 - 330C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m. Biển động nhẹ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/10/2019
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019
24 - 330C
24 - 330C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m. Biển động nhẹ.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3386
Lượt truy cập 4,050,515 
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3386
Tổng lượt truy cập: 4,050,515