Danh mục thông tin được công khai
 

Số TT

Loại thông tin

Hình thức công khai

Địa chỉ công khai

Thời điểm công khai

Thời gian công khai

1

Văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu ban hành

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành

Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực

2

Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Trên trang thông tin điện tử của Sở;

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan

-http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

- đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định được ban hành

Đến khi Quyết định được công bố hết hiệu lực

3

Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

4

Dự thảo văn bản quy pháp pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu được đưa ra lấy ý kiến người dân

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra dự thảo

Đến khi hết thời hạn lấy ý kiến góp ý theo quy định

5

Kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm của ngành tài nguyên môi trường 

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Theo quy định của pháp luật liên quan

Thường xuyên

6

Thông tin về sử dụng vốn đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn Tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

7

Kết luận kiểm tra, thanh tra liên quan đến việc bảo vệ môi trường

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày

ngày ký kết luận kiểm tra, thanh tra

Trong thời hạn là 05 ngày liên tục, kể từ ngày công khai

8

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị trực thuộc và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

9

Thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân

Niêm yết tại trụ sở cơ quan

đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày quy định được ban hành

Đến khi quy định được công bố hết hiệu lực

10

Nội quy, quy chế do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành

Niêm yết tại trụ sở cơ quan

đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định được ban hành

Đến khi Quyết định được công bố hết hiệu lực

11

Báo cáo tài chính năm; Thông tin về quản lý, thu-chi tài chính của Sở; quyết toán ngân sách của Sở

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

12

Báo cáo công tác định kỳ của Sở Tài nguyên và Môi trường

Niêm yết tại trụ sở cơ quan

đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

13

Danh mục thông tin phải được công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tin

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Danh mục được phê duyệt

Thường xuyên

14

Các thông tin nếu xét cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

15

Thông tin về thuế, phí, lệ phí về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Trên trang thông tin điện tử của Sở

http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Đến khi thông tin hết giá trị sử dụng

16

Thông tin v tuyn dng, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

- Trên trang thông tin điện tử của Sở;

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan

-http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

- đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Theo quy đnh ca pháp lut liên quan

Theo quy đnh ca pháp lut liên quan

17

Thông tin về quy hoạch cán bộ, đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Niêm yết tại trụ sở cơ quan

đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Thường xuyên

18

Thông tin về khen thưởng, kỷ luật; luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm  công chức, viên chức

- Trên trang thông tin điện tử của Sở;

- Niêm yết tại trụ sở cơ quan

-http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/

- đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày tạo ra thông tin

Thường xuyên

19

Thông tin về tài sản, thu nhập cá nhân của công chức, viên chức theo quy định.

Niêm yết tại trụ sở cơ quan

đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm

Theo Quy định của Luật Phòng chống tham nhũng

Thường xuyên

20

Các thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

Theo quy định của pháp luật liên quan

 
   
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2861
Tổng lượt truy cập: 7,222,832