Tài liệu tham khảo
STTNội dungTải về
1

Tài liệu Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường

Tải về
2

 Tài Liệu Kê hoạch và chỉ thị 32

Tải về
3

Tài liệu Sổ tay hỏi đáp pháp luật Đất đai 

Tải về
4

TÀI LIỆU BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH NÔNG NGHIỆP NINH THUẬN VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Tải về
5

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Tải về
6

Tài liệu đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng

Tải về
7

Tài liệu Tham gia cuộc thi tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường  từ hoạt động y tế

Tải về
8

Tài liệu hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

Tải về
9

 Tài liệu truyền thông ngày Môi trường thế giới năm 2017

Tải về
10

TÀI LIỆU BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY DỰNG KHUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG TỈNH NINH THUẬN

Tải về
11

Tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu ( phiên bản cập nhật năm 2016)

Tải về
12

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tham gia môi trường Việt Nam năm 2017

Tải về
13

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 3)

Tải về
14

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 2)

Tải về
15

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 1)

Tải về
16

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Tài liệu tham khảo)

Tải về
17

Tài liệu hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015(Thiet ke CUW 2015)

Tải về
18

 Tài liệu hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015(Tài liệu tham khảo)

Tải về
19

 Tài liệu hướng dẫn triển khai ngày môi trường thế giới năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
20

 Đa dạng sinh học: Nền tảng cho phát triển bền vững

Tải về
21

 Tài liệu hướng dẫn ngày đất ngập nước 2015

Tải về
22

 Tài liệu chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2014 phần 2

Tải về
23

Tài liệu chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2014 phần 1

Tải về
24

 Trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về đất đai

Tải về
25

 Tài liệu ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2014

Tải về
26

Tai lieu tham khao EarthDay 2014 Cùng hưởng ứng ngày Trái Đất

Tải về
27

 Dự Thảo báo cáo rà soát các khu bảo tồn hiện có ở việt nam

Tải về
28

 Dự thảo Tờ trình Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 2030

Tải về
29

 Dự thảo Quyết định Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 2030

Tải về
30

 Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dang sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải về
31

 Dự thảo bộ tiêu chí thành phố bền vững về môi trường cho Việt Nam

Tải về
32

Dùng cho công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ

Tải về
33

Quản lý Nhà nước về Tài nguyên môi trường ở cấp xã

Tải về

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 23, ngày 24/02/2018
30 - 320C
22 - 240C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018

 Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng 1.0m – 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 293
Tổng lượt truy cập: 2,653,391