Tài liệu tham khảo
STTNội dungTải về
1

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động KTTV trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về
2

Tài liệu QD 976-UBND  Phê duyệt Quy hoạch mang lưới  Quan trắc môi trường tỉnh Ninh Thuận

Tải về
3

Tài liệu tham mưu báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW

Tải về
4

Kế hoạch hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2018

Tải về
5

Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng  Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018

Tải về
6

 Quyết định 872/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2018 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018

Tải về
7

 Tài liệucuộc thi “ Giải thưởng Sáng tạo xanh” lần thứ 2.

Tải về
8

 Tài liệu truyền thông Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế giới

Tải về
9

Tài liêu đôi thoại Doanh nghiệp năm 2018

Tải về
10

Tài liệu Hướng dẫn việc thu thập, tính toán các chỉ tiêu báo cáo về môi trường

Tải về
11

 Tài Liệu Kê hoạch và chỉ thị 32

Tải về
12

Tài liệu Sổ tay hỏi đáp pháp luật Đất đai 

Tải về
13

TÀI LIỆU BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH NÔNG NGHIỆP NINH THUẬN VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Tải về
14

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Tải về
15

Tài liệu đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng

Tải về
16

Tài liệu Tham gia cuộc thi tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường  từ hoạt động y tế

Tải về
17

Tài liệu hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

Tải về
18

 Tài liệu truyền thông ngày Môi trường thế giới năm 2017

Tải về
19

TÀI LIỆU BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY DỰNG KHUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG TỈNH NINH THUẬN

Tải về
20

Tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu ( phiên bản cập nhật năm 2016)

Tải về
21

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tham gia môi trường Việt Nam năm 2017

Tải về
22

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 3)

Tải về
23

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 2)

Tải về
24

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 1)

Tải về
25

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Tài liệu tham khảo)

Tải về
26

Tài liệu hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015(Thiet ke CUW 2015)

Tải về
27

 Tài liệu hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015(Tài liệu tham khảo)

Tải về
28

 Tài liệu hướng dẫn triển khai ngày môi trường thế giới năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
29

 Đa dạng sinh học: Nền tảng cho phát triển bền vững

Tải về
30

 Tài liệu hướng dẫn ngày đất ngập nước 2015

Tải về
31

 Tài liệu chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2014 phần 2

Tải về
32

Tài liệu chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2014 phần 1

Tải về
33

 Trách nhiệm, quyền hạn của UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về đất đai

Tải về
34

 Tài liệu ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2014

Tải về
35

Tai lieu tham khao EarthDay 2014 Cùng hưởng ứng ngày Trái Đất

Tải về
36

 Dự Thảo báo cáo rà soát các khu bảo tồn hiện có ở việt nam

Tải về
37

 Dự thảo Tờ trình Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 2030

Tải về
38

 Dự thảo Quyết định Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến 2030

Tải về
39

 Dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dang sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải về
40

 Dự thảo bộ tiêu chí thành phố bền vững về môi trường cho Việt Nam

Tải về
12

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 15/10, ngày 16/10/2018
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 15/10, ngày 16/10/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 15/10, ngày 16/10/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5; biển động nhẹ. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 804
Tổng lượt truy cập: 3,018,931