Tài liệu tham khảo
STTNội dungTải về
1

  Tài liệu truyên truyền ngày khí tượng Thế giời 23-3

Tải về
2

 Tài liệu truyên truyền ngày nước Thế giời 22-3

Tải về
3

 

Tải về
4

 

Tải về
5

 Quyết định số 203/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ tại xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hòn Đỏ

Tải về
6

Công văn số 395/SYT-KHNVTC ngày 28/01/2021 của sở Y tế tỉnh Ninh Thuận Về việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 đối với những người từ Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh

Tải về
7

 Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của UBND tỉnh NInh Thuận:  Về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

 

Tải về
8

 Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

 

Tải về
9

 Kế hoạch số 4632/KH-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021

Tải về
10

 Quyết định số 167/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường dây 220 kV mạch kép Ninh Phước - 500 kV Thuận Nam tại huyện Ninh Phước và Thuận của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Tải về
11

 Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 ban hành bộ chỉ số đánh giá kết quả BVMT của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
12

 Tài liệu hướng dẫn tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số nhóm I Bộ Chỉ số đánh giá kết quả BVMT của tỉnh năm 2020 (hướng dẫn mới nhất của Bộ TN&MT-tháng 01/2021)

Tải về
13

 Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất bê tông các loại và các cấu kiện đúc sẵn của Công ty Cổ phần Xây dựng Hacom Ninh Thuận

Tải về
14

Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tải về
15

 Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tải về
16

 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 25/7/2016 của Tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 02-KL/TW ngày 26/4/2016 của Ban Bí thư Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tải về
17

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHỈ SỐ NHÓM I CỦA BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

Tải về
18

 Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 và Phụ lục Báo cáo ĐTM Dự án nâng công suất khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Tây Nam Lạc Tiến tại xã cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

 

Tải về
19

 Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 9/11/2020 về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy Cơ khí Trí Việt Ninh Thuận - công suất 500.000 tấn/năm thuộc lô N4a và một phần lô N2b, Cụm công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận

Tải về
20

 Quyết định số 1878/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thành phần sửa chữa, cải tạo đường Tà Nôi đi Ma Nới, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung-tỉnh Ninh Thuận

Tải về
21

 Quyết định số 1877/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án thành phần Xây dựng Kè chống sạt lở bờ sông Ông khu vực thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung–tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Tải về
22

 DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA THỰC HIỆN BÁO CÁO

Tải về
23

 Sổ tay hướng dẫn xử lý nước và vệ sinh môi trường trong mùa bão lũ 

Tải về
24

Quyết định ban hành Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai 

Tải về
25

 Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 và Báo cáo ĐTM Dự án nhà máy chế biến tôm số 2 tại Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Thông Thuận

Tải về
26

BAN HÀNH SỔ TAY "HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI"

Tải về
27

 SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI THEO 

Tải về
28

Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của BCĐ quốc gia  phòng chống dịch COVID-19 V/v ban hành hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống COVID-19

Tải về
29

 Quyết định số 1342/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Đầu tư xây dựng công trình sản xuất cát nghiền nhân tạo tại thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Thương mại Sớm Phú Quý.

Tải về
30

 Báo cáo xác định chiều rộng ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển Ninh Thuận 

Tải về
31

 Công điện 2835/CĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh NInh Thuận trước diễn biến mới 

Tải về
32

 Công văn số 2738/UBND-VXNX ngày 01/8/2020 Thực hiện Công điện 1911/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế về khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Tải về
33

 Thông báo 227/TB-VPUB ngày 01/8/2020 Thông báo kết luận của Phó chủ tịch Lê Văn Bình tại cuộc họp về phòng ch61ng Covid-19

Tải về
34

 Quyết định số 1329/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản, quy mô 2.400 con tại xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH TRang trại Thuận Lộc Phát

Tải về
35

 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp về phóng chống dịch Covid-19

Tải về
36

 BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Tải về
37

 Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh ủy  về việc triển khai  thực hiện các biện pháp phòng, chống  Covid-19 trên địa bàn tỉnh  trước diễn biến mới 

Tải về
38

Quyết định 1169/QĐ-UBND ngày 16/7/2020   V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác cát xây dựng Phú Thủy 3  của Công ty TNHH TM và Xây dựng Sơn Long Thuận.

Tải về
39

 QUYẾT ĐỊNH  SỐ 12/2005/QĐ-BTNMT NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2005  CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  SỐ 12/2005/QĐ-BTNMT NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI

Tải về
40

Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển  tỉnh Ninh Thuận (Kèm theo Báo cáo số 2594/BC-STNMT ngày 21/7/2020 của sở Tài nguyên và môi trường Về việc tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận

Tải về
1234

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2497
Tổng lượt truy cập: 6,111,018