Tài liệu tham khảo
STTNội dungTải về
1

 Tài Liệu Kê hoạch và chỉ thị 32

Tải về
2

Tài liệu Sổ tay hỏi đáp pháp luật Đất đai 

Tải về
3

TÀI LIỆU BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH NÔNG NGHIỆP NINH THUẬN VÀ GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

Tải về
4

Tài liệu hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Tải về
5

Tài liệu đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng

Tải về
6

Tài liệu Tham gia cuộc thi tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường  từ hoạt động y tế

Tải về
7

Tài liệu hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

Tải về
8

 Tài liệu truyền thông ngày Môi trường thế giới năm 2017

Tải về
9

TÀI LIỆU BÁO CÁO DỰ ÁN XÂY DỰNG KHUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG TỈNH NINH THUẬN

Tải về
10

Tài liệu Kịch bản biến đổi khí hậu ( phiên bản cập nhật năm 2016)

Tải về
11

Tài liệu hướng dẫn đăng ký tham gia môi trường Việt Nam năm 2017

Tải về
12

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 3)

Tải về
13

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 2)

Tải về
14

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Thiết kế 1)

Tải về
15

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 (Tài liệu tham khảo)

Tải về
16

Tài liệu hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015(Thiet ke CUW 2015)

Tải về
17

 Tài liệu hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015(Tài liệu tham khảo)

Tải về
18

 Tài liệu hướng dẫn triển khai ngày môi trường thế giới năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
19

 Đa dạng sinh học: Nền tảng cho phát triển bền vững

Tải về
20

 Tài liệu hướng dẫn ngày đất ngập nước 2015

Tải về
12

DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
28 - 300C
21 - 230C

Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
21 - 300C
21 - 300C

 Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 747
Tổng lượt truy cập: 2,551,034
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG