Tài liệu tham khảo
STTNội dungTải về
1

 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp về phóng chống dịch Covid-19

Tải về
2

 BẢN TIN TÀI NGUYÊN NƯỚC 

Tải về
3

 Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh ủy  về việc triển khai  thực hiện các biện pháp phòng, chống  Covid-19 trên địa bàn tỉnh  trước diễn biến mới 

Tải về
4

Quyết định 1169/QĐ-UBND ngày 16/7/2020   V/v phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác cát xây dựng Phú Thủy 3  của Công ty TNHH TM và Xây dựng Sơn Long Thuận.

Tải về
5

 QUYẾT ĐỊNH  SỐ 12/2005/QĐ-BTNMT NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2005  CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  SỐ 12/2005/QĐ-BTNMT NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG KHẨN CẤP PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI

Tải về
6

Danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển  tỉnh Ninh Thuận (Kèm theo Báo cáo số 2594/BC-STNMT ngày 21/7/2020 của sở Tài nguyên và môi trường Về việc tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận

Tải về
7

Báo cáo số 2594/BC-STNMT ngày 21/7/2020 Về việc tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các Bộ về dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Ninh Thuận

Tải về
8

Công văn số 1467/BTNMT-TCMT ngày 29/3/2019  Đính chính công văn số 1025/BTNMT-TCMT ngày 11/3/2019

Tải về
9

 Số 1025/BTNMT-TCMT  ngày 11/3/2019  về việc tăng cường bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn  châu phi

Tải về
10

 Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải 

Tải về
11

 Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản, quy mô 5.000 con tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Trang trại Phú Lộc Phát.

Tải về
12

 Quyết định số 2680/QĐ-STNMT ngày 22/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Tổ chức Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V

Tải về
13

 Thông báo số 39/TB-BTNMT ngày 18/5/2020 Thông báo gia hạn thời giạn nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V năm  2020

Tải về
14

 Công văn số 2906/BTNMT-TTTNMT ngày 29/5/2020 V/v tổ chức các hoạt động thuộc "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Tải về
15

 Poster Ngày môi trường thế giới 5/6/2020

Tải về
16

 Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Tải về
17

 Thông báo Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

 

Tải về
18

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/5/2020  của UBND tỉnh :  Chỉ thị Tiếp tục thực hiện các biện pháp phoi2ng chống dịch Covid - 19 gắn với phát triển kinh tế  trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới

Tải về
19

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Tải về
20

 Quyết định số 633/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam

Tải về
21

 Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 về việc giải thể cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Khoa Nội tổng hợp (cơ sở mới xây chưa sử dụng) Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận được tăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đường 

Tải về
22

 Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Tải về
23

 Tài liệu hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Tải về
24

 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/4/2020  V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn cuối 

Tải về
25

 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015

Tải về
26

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh của Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh

Tải về
27

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sơn Long Thuận của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận

Tải về
28

 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về
29

 Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 13/4/2020 về việc “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 của UBND tỉnh

Tải về
30

 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tải về
31

 Quyết định 436/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập chốt kiểm soát dịch COVID -19 trên tuyến Quốc ra vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Tải về
32

 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh:  V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tải về
33

 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27//3/2020: Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống COVID-19

Tải về
34

 Thông báo số 821-TB/TU ngày 25/3/2020: Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh ủy Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh 

Tải về
35

Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020:  Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng

Tải về
36

 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trạm trộn bê tông Thành Hải

Tải về
37

 tài liệu  tham khảo Giờ Trái đất năm 2020

Tải về
38

 Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 V/v ban hành "Hướng dẫn  tạm thời cách ly y tế tập trung tại Khách sạn trong phòng chống COVID - 19 do người tự cách ly tự nguyện chi trả 

Tải về
39

 Công văn số 1441/BYT-MT ngày 20/3/2020 : Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT của Bộ 

Tải về
40

 

SỔ TAY

 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CÁCH LY Y TẾ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về
123

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 332
Tổng lượt truy cập: 5,478,872