Tài liệu tham khảo
STTNội dungTải về
1

 Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Tải về
2

 Thông báo Thông tư số 22/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

 

Tải về
3

Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 08/5/2020  của UBND tỉnh :  Chỉ thị Tiếp tục thực hiện các biện pháp phoi2ng chống dịch Covid - 19 gắn với phát triển kinh tế  trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới

Tải về
4

Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Tải về
5

 Quyết định số 633/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam

Tải về
6

 Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 về việc giải thể cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Khoa Nội tổng hợp (cơ sở mới xây chưa sử dụng) Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận được tăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đường 

Tải về
7

 Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Tải về
8

 Tài liệu hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Tải về
9

 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/4/2020  V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn cuối 

Tải về
10

 Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2015

Tải về
11

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh của Công ty TNHH Điện mặt trời Adani Phước Minh

Tải về
12

 Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sơn Long Thuận của Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận

Tải về
13

 Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 16/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về
14

 Kế hoạch số 1254/KH-UBND ngày 13/4/2020 về việc “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 của UBND tỉnh

Tải về
15

 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tải về
16

 Quyết định 436/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận V/v thành lập chốt kiểm soát dịch COVID -19 trên tuyến Quốc ra vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

Tải về
17

 Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh:  V/v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tải về
18

 Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27//3/2020: Chỉ thị về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống COVID-19

Tải về
19

 Thông báo số 821-TB/TU ngày 25/3/2020: Thông báo ý kiến của thường trực Tỉnh ủy Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh 

Tải về
20

Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020:  Hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng

Tải về
21

 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án trạm trộn bê tông Thành Hải

Tải về
22

 tài liệu  tham khảo Giờ Trái đất năm 2020

Tải về
23

 Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 V/v ban hành "Hướng dẫn  tạm thời cách ly y tế tập trung tại Khách sạn trong phòng chống COVID - 19 do người tự cách ly tự nguyện chi trả 

Tải về
24

 Công văn số 1441/BYT-MT ngày 20/3/2020 : Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1246/QĐ-BYT của Bộ 

Tải về
25

 

SỔ TAY

 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

CÁCH LY Y TẾ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải về
26

 Tài liệu Ngày Nước và Khí tượng thế giới 2020

Tải về
27

 

Tải về
28

100 CÂU HỎI - ĐÁP
VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Tải về
29

 Văn bản số 490/BYT-MT ngày 06/02/2020 của Bộ y tế về việc khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại nơi làm việc 

Tải về
30

 Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ y tế về việc “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”. 

Tải về
31

 QUYẾT ĐỊNH  Số: 146/QĐ-BTNMT  của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
32

 Tài liệu về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (nCoV)

Tải về
33

 Tài liệu kế hoạchTổ chức lễ phát động"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2020

Tải về
34

 Chỉ thị số 32 và kế hoạch 4339/KH-UBND

Tải về
35

 Tài liệu thông báo đấu giá chợ Tấn Tài

Tải về
36

Tài liệu Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ; công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Ninh Thuận; quán triệt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Tải về
37

Tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ, ngành

Tải về
38

 Tài liệu thông tin về tôm hùm nước ngọt (Procambarus clarkii): Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại tới môi trường và đa dạng sinh học

Tải về
39

 Thông tin và tài liệu tuyên truyền về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

Tải về
40

Tài liệu hưởng ứng ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Tải về
123

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/3/2020
31 - 330C
21 - 230C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020
22 - 320C
22 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4.

Đêm 12, ngày 13/3/2020

 Mây thay đổi, không mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 7898
Tổng lượt truy cập: 5,235,532