Thông báo của Sở
       KẾ HOẠCH Triển khai, phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019) của Sở Tài nguyên và Môi trường10-9-2018 )
      

Thực hiện Kế hoạch số 3791/KH-BTC ngày 04/9/2018 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019), Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai, phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Hưởng ứng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát động.

- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành tài nguyên và môi trường; góp phần tăng cường việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn hoạt động của toàn Ngành.

2. Yêu cầu.

- Các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành chủ động tổ chức triển khai thực hiện và tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình tích cực tham gia Hội thi.

- Đảm bảo tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật dự thi: Tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế-xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Thông tin về Hội thi

1.1. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Gồm 6 lĩnh vực:

-       Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

-       Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

-       Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

-       Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

-       Y dược;

-       Giáo dục và đào tạo.

1.2. Đối tượng dự thi

Các cá nhân và tập thể có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ được áp dụng tại tỉnh Ninh Thuận.

(Lưu ý: Các giải pháp kỹ thuật không được tham gia Hội thi gồm: Các giải pháp đã đoạt Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; giải pháp trùng với giải pháp đã được trao giải thưởng sáng tạo kỹ thuật của tỉnh Ninh Thuận ở những Hội thi trước mà không có cải tiến, đổi mới, sáng tạo thêm; giải pháp không chứng minh được tác giả dự thi là chủ sở hữu giải pháp kỹ thuật).

1.3. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp kỹ thuật dự thi

Giải pháp kỹ thuật dự thi được đánh giá theo 03 tiêu chuẩn sau:

a)  Tính mới, tính sáng tạo: Là giải pháp kỹ thuật chưa được tổ chức, cá nhân (khác với tác giả dự thi) áp dụng ở tỉnh Ninh Thuận và cao hơn là chưa được áp dụng có ở Việt Nam.

b)  Khả năng áp dụng: Là giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, khoa học-kỹ thuật của tỉnh; giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử hoặc chứng minh được khả năng áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

c)   Hiệu quả kinh tế-xã hội: Là giải pháp khi áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn với giải pháp hiện đang ứng dụng tại tỉnh Ninh Thuận và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

1.4. Hồ sơ dự thi: Trình bày trên khổ giấy A4 gồm 02 bộ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu)

- Bản mô tả giải pháp dự thi

- Toàn văn giải pháp dự thi.

Mẫu phiếu đăng ký, nội dung bản mô tả và toàn văn giải pháp dự thi đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/Thongbao.aspx

Lưu ý: Tác giả có giải pháp kỹ thuật mong muốn tham gia Hội thi nhưng gặp khó khăn trong xây dựng Hồ sơ dự thi, đề nghị liên hệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận để được hỗ trợ.

1.5. Thời gian đăng ký: Từ tháng 9/2018 đến hết ngày 31/7/2019.


1.6. Nơi nhận hồ sơ dự thi:

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

Số 34, đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Website: www.ntusta.vn

Điện thoại: 0259.3825568                              Fax: 0259.3822726

1.7. Giải thưởng:

-       02 Giải nhất, mỗi giải được tặng 01 cúp, giấy khen và tiền thưởng là 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

-       05 Giải nhì, mỗi giải được tặng 01 cúp, giấy khen và tiền thưởng là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

-       05 Giải ba, mỗi giải được tặng 01 cúp, giấy khen và tiền thưởng là 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).

-       10 Giải khuyến khích, mỗi giải được tặng giấy khen và tiền thưởng là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

-       05 Giải tập thể, mỗi giải được tặng giấy khen, tiền thưởng là 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tuyên truyền Thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2018-2019) từ tháng 9/2018 đến 10/2018.

- Thông báo thông tin Hội thi đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.

- Đăng tải nội dung về thể lệ và kế hoạch tổ chức Hội thi trên Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Công khai thông tin Hội thi trên Bảng thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2: Theo dõi, vận động, đôn đốc tổ chức, cá nhân toàn Ngành tài nguyên và môi trường tham gia Hội thi từ tháng 11/2018 đến tháng 7/2019.

Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cho Chi cục Bảo vệ môi trường.

          3. Tổ chức thực hiện.

          3.1. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; định kỳ hàng quý tham mưu báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh).

       3.2. Thủ trưởng các đơn vị, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các nội dung liên quan đến Hội thi (thể lệ, kế hoạch,...) đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động và vận động công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành; khuyến khích các cá nhân tham gia, sáng tạo các giải pháp kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn công tác để tham gia Hội thi và định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cho Chi cục Bảo vệ môi trường để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh)./.

Tệp đính kèm: hoi thi sang tao ky thuat (2018-2019).rar     
     Các thông báo đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 4292
Tổng lượt truy cập: 6,682,576