Thông báo của Sở
       Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh năm 201813-11-2018 )
      

Ngày 08/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1809/STNMT-TNN về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên nước giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND trong 6 tháng đầu năm 2018 về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn, tạo điều kiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời gian quy định.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 5099/KH-UBND trong năm 2018 và gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07/12/2018  để tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị./.

(Công văn số 1809/STNMT-TNN ngày 08/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường  tại địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn/Tailieuthamkhao.aspx)

Tệp đính kèm:     
     Các thông báo đã đăng :

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3935
Tổng lượt truy cập: 6,682,219