THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 5387/QĐ-STNMT7 12/12/2018 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CK 464183 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 23/01/2018 cấp cho bà Nguyễn Thị Thảo tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.CK464183 Sở Tài nguyên và Môi trường 23/1/2018 Bà Nguyễn Thị Thảo Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 5387.pdf
2 5386/QĐ-STNMT 12/12/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 012111 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 03/4/2017, cấp cho bà Hoàng Thị Lan tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.CG012111 Sở Tài nguyên và Môi trường 3/4/2017 Bà Hoàng Thị Lan Phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 5386.pdf
3 5162/QĐ-STNMT 29/11/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 377992 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 06/6/2017 cấp cho hộ ông Lê Minh Đức tại thôn Thành Sơn, xã Xuân HảiCG377992 Sở Tài nguyên và Môi trường 6/6/2017 Ông Lê Minh ĐứcThôn Thành Sơn, xã Xuân Hải 5162.pdf
4 5047/QĐ-STNMT 23/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 200473 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 25/01/2010, cấp cho ông Hàng Tài Quang tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. BA200473 UBND HUYỆN NINH HẢI 25/1/2010 Ông Hàng Tài QuangXã Tri Hải, huyện Ninh Hải 5047.pdf
5 4844/QĐ-STNMT 13/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL 451108 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 28/12/2007 cấp cho hộ ông Võ Đức và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.AL451108UBND HUYỆN NINH SƠN 28/12/2007 Ông Võ Đức và bà Nguyễn Thị Tuyết NhungThôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 4844.pdf
6 4831/QĐ-STNMT 12/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 460881 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 07/7/2017, cấp cho ông Trương Trọng Nghĩa tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh ThuậnCG460881 Sở Tài nguyên và Môi trường 7/7/2017 Ông Trương Trọng Nghĩa Phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 4831.pdf
7 4827/QĐ-STNMT 12/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số phát hành BP 183745 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) cấp ngày 27/9/2013 cho Công ty TNHH Một thành viên ChâuCầuBP183745 Sở Tài nguyên và Môi trường 27/9/2013 Công ty TNHH Một thành viên ChâuCầu  4827.pdf
8 4741/QĐ-STNMT 7/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AK471770 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 23/7/2007, cấp cho ông Nguyễn Thái Nhân đối với thửa đất tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnAK 471770 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 23/7/2007 Ông Nguyễn Thái NhânThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận QDhuygcn(lnthach)(07.11.2018_07h19p51)_signed_signed_signed_signed.pdf
9 4470/TB-STNMT 23/10/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 464183, số vào sổ 00626 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 23/01/2018, cấp cho bà Nguyễn Thị tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh ThuậnCK464183Sở Tài nguyên và Môi trường 23/1/2018 Bà Nguyễn Thị Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 4470_signed.pdf
10 4215/QĐ-STNMT 4/10/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 535925 ký ngày 24/4/2018 cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu tại thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh HảiCM535925 UBND HUYỆN NINH HẢI 24/4/2018 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu Thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 4215.pdf
11 4155/QĐ-STNMT 1/10/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 560535 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 29/11/2001 cấp cho hộ bà Đinh Thị Xuân Hồng tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải S560535 UBND HUYỆN NINH HẢI 29/11/2001 Bà Đinh Thị Xuân HồngXã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 4155.pdf
12 4084/QĐ-STNMT 27/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 613715 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 10/9/2002 cấp cho hộ ông Trần Chiến tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải S613715 UBND HUYỆN NINH HẢI 10/9/2002 Ông Trần Chiến Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 4084_signed.pdf
13 4082/QĐ-STNMT 27/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 300593 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 08/5/2002 cấp cho hộ ông Nguyễn Bá Hồng tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải S300593UBND HUYỆN NINH HẢI 8/5/2002 Ông Nguyễn Bá Hồng Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 4082.pdf
14 4062/QĐ-STNMT 26/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 574734 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 10/3/2006, cấp cho ông Nguyễn Hương và bà Nguyễn Thị Tuyết Sương tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.AĐ574734 UBND TP_PR-TC 10/3/2006 Ông Nguyễn Hương và bà Nguyễn Thị Tuyết Sương Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 4062_signed.pdf
15 4058/QĐ-STNMT 26/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 274360, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 27/8/2014 cấp cho ông Mãn Tấn Thắng tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải BU274360UBND HUYỆN NINH HẢI 27/8/2014 Ông Mãn Tấn Thắng Xã Tri Hải, huyện Ninh Hải 4058_signed.pdf
16 3730/QĐ-STNMT 4/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 287981 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 21/01/2009, cấp cho ông Nguyễn Văn Thảo và bà Đặng Thị Hồng Hoa, đất tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.AO287981 UBND TP_PR-TC 21/1/2009 Ông Nguyễn Văn Thảo và bà Đặng Thị Hồng HoaPhường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 3730.pdf
17 3657/QĐ-STNMT 29/8/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 256801, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 28/02/2018 cấp cho ông Trần Đức Huy và bà Trương Trần Thủy Ngân tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.CM256801Sở Tài nguyên và Môi trường 28/2/2018 Ông Trần Đức Huy và bà Trương Trần Thủy NgânXã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 3657.pdf
18 3600/QĐ-STNM 27/8/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 335367 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 16/05/2012, cấp cho ông Nguyễn Thái Hòa tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnBK335367 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 16/5/2010 Ông Nguyễn Thái HòaPhước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 3600.pdf
19 3421/QĐ-STNMT 14/8/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 079936 do Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 25/7/2002, cấp cho hộ ông Lê Thanh Chinh tại phường Thanh Sơn, thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp ChàmS079936UBND TP_PR-TC 25/7/2002 Ông Lê Thanh Chinh Phường Thanh Sơn, thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm 3421.pdf
20 2933/QĐ-STNMT 28/4/2017 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 320591 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 28/4/2017, cấp cho bà Nguyễn Thị Hoa tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCG320591 UBND TP_PR-TC 16/7/2018 Bà Nguyễn Thị HoaPhường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2933.pdf
21 3061/QĐ-STNMT 18/7/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN 986486, do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc ký ngày 5/4/2013, cấp cho hộ bà Phan Thị Mai tại xã Công Hải, huyện Thuận BắcBN986486UBND HUYỆN THUẬN BẮC 5/4/2013 Bà Phan Thị Mai Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc 3061.pdf
22 3060/QĐ-STNMT 18/7/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 154508 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 01/12/2008, cấp cho ông Trương Thanh Hùng và bà Điền Thị Thu Trang tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmAO154508 UBND TP_PR-TC 1/12/2008 Ông Trương Thanh Hùng và bà Điền Thị Thu Trang Phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 3060.pdf
23 3031/QĐ-STNMT 18/7/2018 Quyết định về việc về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 432858 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 29/7/2005, cấp cho hộ bà Lê Thị Thạnh tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmAB432858 UBND TP_PR-TC 29/7/2005 Bà Lê Thị Thạnh Phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 3031.pdf
24 2913/QĐ-STNMT 11/7/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 439306 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 5/6/2006, cấp cho hộ ông Mai Xuân Bình và bà Trần Thị Bích Huệ tại phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.AĐ439306 UBND TP_PR-TC 5/6/2006 Ông Mai Xuân Bình và bà Trần Thị Bích Huệ Phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2913.pdf
25 2647/QĐ-STNMT 26/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 005166 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 27/12/2005, cấp cho hộ ông Thái Bảo Danh và bà Nguyễn Thị Xuân Linh tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.AD005166UBND HUYỆN NINH HẢI 27/12/2005 Ông Thái Bảo Danh và bà Nguyễn Thị Xuân Linh Xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 2647.pdf
123
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
29 - 310C
23 - 250C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018
25 - 300C
25 - 300C

 Mây thay đổi, có mưa rào rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 7.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. Gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gioa mạnh cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 445
Tổng lượt truy cập: 3,124,921