THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 4001/QĐ-STNMT 27/8/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CU 769832, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 10/3/2020, cấp cho hộ ông Trần Văn Chinh và bà Đinh Thị Liễu tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. CU 769832Sở Tài nguyên và Môi trường 10/3/2020 Hộ ông Trần Văn Chinh và bà Đinh Thị LiễuXã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn 4001.pdf
2 4002/QĐ-STNMT 27/8/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 639287 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 04/02/2002, cấp cho ông Nguyễn Minh tại xã Nhơn Hải (nay là xã Thanh Hải), huyện Ninh Hải S 639287UBND HUYỆN NINH HẢI 4/2/2002 Ông Nguyễn MinhXã Thanh Hải, huyện Ninh Hải 4002.pdf
3 4003/QĐ-STNMT 27/8/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL 421549 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 16/4/2008, cấp cho hộ bà Trương Thị Lệ tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh HảiAL 421549UBND HUYỆN NINH HẢI 16/4/2008 Hộ bà Trương Thị LệThị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải 4003.pdf
4 4004/QĐ-STNMT 27/8/2021 Về việc hủy Trang bổ sung số 01 (đính kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Q 268836 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 10/3/2004), cấp cho hộ bà Lê Thị Hòa tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh HảiQ 268836UBND HUYỆN NINH HẢI 10/3/2004 Hộ bà Lê Thị HòaXã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 4004.pdf
5 4006/QĐ-STNMT 27/8/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 601299 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 08/01/2002, cấp cho hộ ông Tống Văn Phúc và bà Phạm Thị Xảo tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.S 601299UBND HUYỆN NINH SƠN 8/1/2002 Hộ ông Tống Văn Phúc và bà Phạm Thị XảoXã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 4006.pdf
6 3999/QĐ-STNMT 27/8/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CS 353336 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 16/7/2019, cấp cho hộ ông Đổng Hộ tại thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn CS 353336Sở Tài nguyên và Môi trường 16/7/2019 Hộ ông Đổng HộThôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn 3999.pdf
7 4007/QĐ-STNMT 26/8/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CS 353337 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 16/7/2019, cấp cho hộ ông Đổng Hộ tại thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn CS 353337Sở Tài nguyên và Môi trường 2/5/2007 Hộ ông Đổng HộThôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn 4007.pdf
8 3967/QĐ-STNMT 26/8/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 560700, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 02/5/2007, cấp cho hộ ông Lê Dật và bà Nguyễn Thị Thành cùng với những người nhận thừa kế gồm: bà Lê Thị Dự, ông Lê Xếp, bà Lê Thị Lá, ông Lê Lây và ông Lê Lây (em) tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh HảiAĐ 560700UBND HUYỆN NINH HẢI 2/5/2007 Ông Lê Dật và bà Nguyễn Thị ThànhKhu phố Khánh Giang, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải 3967.pdf
9 3928/QĐ-STNMT 24/8/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN 363619 được Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ký ngày 05/01/2013 BN 363619UBND TP_PR-TC 5/1/2013 ông Võ Đình Dũng và bà Dương Thị Lệ ThảoPhường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 3928.pdf
10 3932/QĐ-STNMT 24/8/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 460515 được Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận ký ngày 11/07/2017 CG 460515 Sở Tài nguyên và Môi trường 11/7/2017 Đỗ Thanh TòngPhường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 3932.pdf
11 3881/QĐ-STNMT 20/8/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CT 465998 do Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận ký ngày 07/10/2019 cho bà Đoàn Thi Bảo Tuyết tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải CT 465998Sở Tài nguyên và Môi trường 7/10/2019 Đoàn Thị Bảo TuyếtXã Xuân Hải, huyện Ninh Hải 3881.pdf
12 1048/TB-STNMT 17/3/2021 Về kết quả tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 17/3/2021    thong bao huy giay chung nhan.pdf
13 850/QĐ-STNMT 13/3/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB 631128 do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc ký ngày 08/7/2010 cấp cho hộ ông Trần Bá Chơn và bà Nguyễn Thị Đức tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.BB 631128Sở Tài nguyên và Môi trường 8/7/2010 Trần Bá Chơn và bà Nguyễn Thị ĐứcCông Hải, huyện Thuận Bắc. 850.pdf
14 880/QĐ-STNMT 18/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành K 877897 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 03/4/1999, cấp cho hộ bà Thái Thị Nhung tại thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. K 877897Sở Tài nguyên và Môi trường 3/4/1999 Thái Thị Nhungthôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 880.pdf
15 878/QĐ-STNMT 18/3/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành C 652663 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký năm 1994 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Hồng tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải (nay là xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận.C 652663Sở Tài nguyên và Môi trường 1/1/1994 Nguyễn Thị Kim HồngTân Hải, huyện Ninh Hải (nay là xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận. 878.pdf
16 879/QĐ-STNMT 18/3/2020 Về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 931319 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 27/9/2017, cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh Liêm tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. CC 931319Sở Tài nguyên và Môi trường 27/9/2017 Nguyễn Thị Thanh Liêm phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 879.pdf
17 728/QĐ-STNMT 6/3/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 200205, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 04/01/2010, cấp cho bà Trần Yến Vy tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.BA 200205Sở Tài nguyên và Môi trường 4/2/2010 Trần Yến Vyxã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 728.pdf
18 666/QĐ-STNMT 2/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 156684 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 18/5/2016, cấp cho bà Phạm Thị Hoa tại phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.CĐ 156684Sở Tài nguyên và Môi trường 18/5/2016 bà Phạm Thị Hoa phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 666.pdf
19 667/QĐ-STNMT 2/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 464061, số vào sổ CH 00262, ký ngày 06/8/2012, do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, cấp cho ông Nguyễn Minh Đức tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.BK 464061Sở Tài nguyên và Môi trường 6/8/2012 ông Nguyễn Minh Đứcxã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 667.pdf
20 687/QĐ-STNMT 3/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 359871 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 09/11/2016, cấp cho ông Huỳnh Hồng Huynh và bà Nguyễn Thị Hảo tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.CĐ 359871Sở Tài nguyên và Môi trường 9/11/2016 ông Huỳnh Hồng Huynh và bà Nguyễn Thị Hảoxã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 687.pdf
21 717/QĐ-STNMT 5/3/2020 V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hành BR 940925, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 09/6/2014, cấp cho bà Phạm Thị Anh Thư (đồng sử dụng đất với bà Lê Thị Hồng Cẩm); Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hành BR 940926, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 09/6/2014, cấp cho bà Lê Thị Hồng Cẩm đồng sử dụng đất với bà Phạm Thị Anh Thư tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải.BR 940926Sở Tài nguyên và Môi trường 9/6/2014 bà Lê Thị Hồng Cẩm đồng sử dụng đất với bà Phạm Thị Anh Thư xã Phương Hải, huyện Ninh Hải. 717.pdf
22 455/QĐ-STNMT 18/2/2020 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CO 650145 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03/10/2018 cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Phương đối với thửa đất tọa lạc Thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.CO 650145Sở Tài nguyên và Môi trường 3/10/2018 Nguyễn Thị Hồng PhươngThôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 455.pdf
23 454/QĐ-STNMT 18/2/2020 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 453293 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 28/02/2018 cấp cho hộ bà Võ Thị Trinh (đã được chỉnh lý chuyển nhượng cho Nguyễn Thành Quân và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Triều ngày 15/11/2018 tại trang IV của Giấy chứng nhận) đối với thửa đất tọa lạc thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh ThuậnCM 453293Sở Tài nguyên và Môi trường 15/11/2018 bà Võ Thị Trinh (đã được chỉnh lý chuyển nhượng cho Nguyễn Thành Quân và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Triều thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 454.pdf
24 453/QĐ-STNMT 18/2/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BH 228397 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 16/9/2011, cấp cho bà Lê Thảo Nguyên tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. BH 228397Sở Tài nguyên và Môi trường 16/9/2011 bà Lê Thảo Nguyênphường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 453.pdf
25 569/QĐ-STNMT 26/2/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Q 253217 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 26/4/2000 cấp cho hộ ông Phan Lạc tại thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.Q 253217Sở Tài nguyên và Môi trường 26/4/2000 ông Phan Lạcthôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 569.pdf
12345
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2638
Tổng lượt truy cập: 6,580,428