THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 74/QĐ-STNMT 7/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 627828 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/12/2001 cấp cho hộ ông Nguyễn Như Du tại thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.S627828UBND HUYỆN NINH SƠN 20/12/2001 Ông Nguyễn Như DuThôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn. 74.pdf
2 18/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 752670 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 19/8/2011, cấp cho ông Phan Bản Lâu và bà Nguyễn Thị Hòa tại phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BE752670UBND TP_PR-TC 19/8/2011 Ông Phan Bản Lâu và bà Nguyễn Thị HòaPhường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 18.pdf
3 17/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 395639 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 06/6/2012, cấp cho ông Ngô Xuân Huỳnh và bà Huỳnh Thị Ngân Tâm tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BK395639UBND TP_PR-TC 6/6/2012 Ông Ngô Xuân Huỳnh và bà Huỳnh Thị Ngân TâmPhường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 17.pdf
4 16/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 585822274703097 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 30/8/2007, cấp cho ông Trần Hoàng Dũng và bà Lê Thị Ngọc Hiền tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.585822274703097UBND TP_PR-TC 30/8/2007 Trần Hoàng Dũng và bà Lê Thị Ngọc HiềnPhường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 16.pdf
5 15/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành B 626170 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 20/11/1993, cấp cho hộ ông Nguyễn Bon tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. B626170UBND TP_PR-TC 20/11/1993 Ông Nguyễn BonPhường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuậ 15.pdf
6 14/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 612606 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 04/10/2002, cấp cho hộ ông Vạn Thanh Vườn tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnS612606 UBND HUYỆN NINH HẢI 4/10/2002 Ông Vạn Thanh Vườn Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 14.pdf
7 5626/QĐ-STNMT 25/12/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 200163, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 18/01/2010 cấp cho bà Đặng Thị Thiện tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.BA200163 UBND HUYỆN NINH HẢI 18/1/2010 Bà Đặng Thị ThiệnThị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 5626.pdf
8 5621/QĐ-STNMT 25/12/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AM 609313 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 09/5/2008 cấp cho hộ ông Nguyễn Hùng và bà Trần Thị Thúy tại xã Tri Hải, huyện Ninh HảiCK477997 Sở Tài nguyên và Môi trường 27/10/2017 Bà Nguyễn Thị Cường Xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 5621.pdf
9 5619/QĐ-STNMT 25/12/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AM 609313 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 09/5/2008 cấp cho hộ ông Nguyễn Hùng và bà Trần Thị Thúy tại xã Tri Hải, huyện Ninh HảiAM609313 UBND HUYỆN NINH HẢI 9/5/2008 Ông Nguyễn Hùng và bà Trần Thị ThúyXã Tri Hải, huyện Ninh Hải 5619.pdf
10 5387/QĐ-STNMT7 12/12/2018 Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành CK 464183 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 23/01/2018 cấp cho bà Nguyễn Thị Thảo tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.CK464183 Sở Tài nguyên và Môi trường 23/1/2018 Bà Nguyễn Thị Thảo Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 5387.pdf
11 5386/QĐ-STNMT 12/12/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 012111 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 03/4/2017, cấp cho bà Hoàng Thị Lan tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.CG012111 Sở Tài nguyên và Môi trường 3/4/2017 Bà Hoàng Thị Lan Phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 5386.pdf
12 5162/QĐ-STNMT 29/11/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 377992 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 06/6/2017 cấp cho hộ ông Lê Minh Đức tại thôn Thành Sơn, xã Xuân HảiCG377992 Sở Tài nguyên và Môi trường 6/6/2017 Ông Lê Minh ĐứcThôn Thành Sơn, xã Xuân Hải 5162.pdf
13 5047/QĐ-STNMT 23/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 200473 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 25/01/2010, cấp cho ông Hàng Tài Quang tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải. BA200473 UBND HUYỆN NINH HẢI 25/1/2010 Ông Hàng Tài QuangXã Tri Hải, huyện Ninh Hải 5047.pdf
14 4844/QĐ-STNMT 13/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL 451108 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 28/12/2007 cấp cho hộ ông Võ Đức và bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.AL451108UBND HUYỆN NINH SƠN 28/12/2007 Ông Võ Đức và bà Nguyễn Thị Tuyết NhungThôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 4844.pdf
15 4831/QĐ-STNMT 12/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 460881 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 07/7/2017, cấp cho ông Trương Trọng Nghĩa tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh ThuậnCG460881 Sở Tài nguyên và Môi trường 7/7/2017 Ông Trương Trọng Nghĩa Phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 4831.pdf
16 4827/QĐ-STNMT 12/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Số phát hành BP 183745 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) cấp ngày 27/9/2013 cho Công ty TNHH Một thành viên ChâuCầuBP183745 Sở Tài nguyên và Môi trường 27/9/2013 Công ty TNHH Một thành viên ChâuCầu  4827.pdf
17 4741/QĐ-STNMT 7/11/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AK471770 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 23/7/2007, cấp cho ông Nguyễn Thái Nhân đối với thửa đất tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnAK 471770 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 23/7/2007 Ông Nguyễn Thái NhânThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận QDhuygcn(lnthach)(07.11.2018_07h19p51)_signed_signed_signed_signed.pdf
18 4470/TB-STNMT 23/10/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 464183, số vào sổ 00626 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 23/01/2018, cấp cho bà Nguyễn Thị tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh ThuậnCK464183Sở Tài nguyên và Môi trường 23/1/2018 Bà Nguyễn Thị Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận 4470_signed.pdf
19 4215/QĐ-STNMT 4/10/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 535925 ký ngày 24/4/2018 cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu tại thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh HảiCM535925 UBND HUYỆN NINH HẢI 24/4/2018 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu Thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 4215.pdf
20 4155/QĐ-STNMT 1/10/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 560535 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 29/11/2001 cấp cho hộ bà Đinh Thị Xuân Hồng tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải S560535 UBND HUYỆN NINH HẢI 29/11/2001 Bà Đinh Thị Xuân HồngXã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 4155.pdf
21 4084/QĐ-STNMT 27/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 613715 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 10/9/2002 cấp cho hộ ông Trần Chiến tại xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải S613715 UBND HUYỆN NINH HẢI 10/9/2002 Ông Trần Chiến Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 4084_signed.pdf
22 4082/QĐ-STNMT 27/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 300593 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 08/5/2002 cấp cho hộ ông Nguyễn Bá Hồng tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải S300593UBND HUYỆN NINH HẢI 8/5/2002 Ông Nguyễn Bá Hồng Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 4082.pdf
23 4062/QĐ-STNMT 26/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 574734 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 10/3/2006, cấp cho ông Nguyễn Hương và bà Nguyễn Thị Tuyết Sương tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.AĐ574734 UBND TP_PR-TC 10/3/2006 Ông Nguyễn Hương và bà Nguyễn Thị Tuyết Sương Phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 4062_signed.pdf
24 4058/QĐ-STNMT 26/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 274360, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 27/8/2014 cấp cho ông Mãn Tấn Thắng tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải BU274360UBND HUYỆN NINH HẢI 27/8/2014 Ông Mãn Tấn Thắng Xã Tri Hải, huyện Ninh Hải 4058_signed.pdf
25 3730/QĐ-STNMT 4/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 287981 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 21/01/2009, cấp cho ông Nguyễn Văn Thảo và bà Đặng Thị Hồng Hoa, đất tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.AO287981 UBND TP_PR-TC 21/1/2009 Ông Nguyễn Văn Thảo và bà Đặng Thị Hồng HoaPhường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 3730.pdf
1234
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 13, ngày 14/01/2020
30 - 320C
20 - 220C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7.

Đêm 03, ngày 04/01/2020
21 - 310C
21 - 310C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5.

Đêm 13, ngày 14/01/2020

 Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; sóng biển cao 2.5 đến 3.5m; biển động.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3674
Tổng lượt truy cập: 4,692,360