THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 1048/TB-STNMT 17/3/2021 Về kết quả tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết Giấy chứng nhận 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 17/3/2021    thong bao huy giay chung nhan.pdf
2 850/QĐ-STNMT 13/3/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB 631128 do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc ký ngày 08/7/2010 cấp cho hộ ông Trần Bá Chơn và bà Nguyễn Thị Đức tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.BB 631128Sở Tài nguyên và Môi trường 8/7/2010 Trần Bá Chơn và bà Nguyễn Thị ĐứcCông Hải, huyện Thuận Bắc. 850.pdf
3 880/QĐ-STNMT 18/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành K 877897 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 03/4/1999, cấp cho hộ bà Thái Thị Nhung tại thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. K 877897Sở Tài nguyên và Môi trường 3/4/1999 Thái Thị Nhungthôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 880.pdf
4 878/QĐ-STNMT 18/3/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành C 652663 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký năm 1994 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Kim Hồng tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải (nay là xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận.C 652663Sở Tài nguyên và Môi trường 1/1/1994 Nguyễn Thị Kim HồngTân Hải, huyện Ninh Hải (nay là xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận. 878.pdf
5 879/QĐ-STNMT 18/3/2020 Về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 931319 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 27/9/2017, cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh Liêm tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. CC 931319Sở Tài nguyên và Môi trường 27/9/2017 Nguyễn Thị Thanh Liêm phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 879.pdf
6 728/QĐ-STNMT 6/3/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 200205, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 04/01/2010, cấp cho bà Trần Yến Vy tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.BA 200205Sở Tài nguyên và Môi trường 4/2/2010 Trần Yến Vyxã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 728.pdf
7 666/QĐ-STNMT 2/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 156684 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 18/5/2016, cấp cho bà Phạm Thị Hoa tại phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.CĐ 156684Sở Tài nguyên và Môi trường 18/5/2016 bà Phạm Thị Hoa phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 666.pdf
8 667/QĐ-STNMT 2/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 464061, số vào sổ CH 00262, ký ngày 06/8/2012, do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, cấp cho ông Nguyễn Minh Đức tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.BK 464061Sở Tài nguyên và Môi trường 6/8/2012 ông Nguyễn Minh Đứcxã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 667.pdf
9 687/QĐ-STNMT 3/3/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 359871 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 09/11/2016, cấp cho ông Huỳnh Hồng Huynh và bà Nguyễn Thị Hảo tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.CĐ 359871Sở Tài nguyên và Môi trường 9/11/2016 ông Huỳnh Hồng Huynh và bà Nguyễn Thị Hảoxã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 687.pdf
10 717/QĐ-STNMT 5/3/2020 V/v huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hành BR 940925, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 09/6/2014, cấp cho bà Phạm Thị Anh Thư (đồng sử dụng đất với bà Lê Thị Hồng Cẩm); Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phát hành BR 940926, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 09/6/2014, cấp cho bà Lê Thị Hồng Cẩm đồng sử dụng đất với bà Phạm Thị Anh Thư tại xã Phương Hải, huyện Ninh Hải.BR 940926Sở Tài nguyên và Môi trường 9/6/2014 bà Lê Thị Hồng Cẩm đồng sử dụng đất với bà Phạm Thị Anh Thư xã Phương Hải, huyện Ninh Hải. 717.pdf
11 455/QĐ-STNMT 18/2/2020 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CO 650145 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03/10/2018 cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Phương đối với thửa đất tọa lạc Thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.CO 650145Sở Tài nguyên và Môi trường 3/10/2018 Nguyễn Thị Hồng PhươngThôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 455.pdf
12 454/QĐ-STNMT 18/2/2020 V/v thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 453293 do Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 28/02/2018 cấp cho hộ bà Võ Thị Trinh (đã được chỉnh lý chuyển nhượng cho Nguyễn Thành Quân và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Triều ngày 15/11/2018 tại trang IV của Giấy chứng nhận) đối với thửa đất tọa lạc thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh ThuậnCM 453293Sở Tài nguyên và Môi trường 15/11/2018 bà Võ Thị Trinh (đã được chỉnh lý chuyển nhượng cho Nguyễn Thành Quân và vợ là bà Nguyễn Thị Ngọc Triều thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 454.pdf
13 453/QĐ-STNMT 18/2/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BH 228397 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 16/9/2011, cấp cho bà Lê Thảo Nguyên tại phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. BH 228397Sở Tài nguyên và Môi trường 16/9/2011 bà Lê Thảo Nguyênphường Tấn Tài, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 453.pdf
14 569/QĐ-STNMT 26/2/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Q 253217 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 26/4/2000 cấp cho hộ ông Phan Lạc tại thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.Q 253217Sở Tài nguyên và Môi trường 26/4/2000 ông Phan Lạcthôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 569.pdf
15 570/QĐ-STNMT 26/2/2020 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB 654575 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 30/7/2010 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Lương tại thôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.BB 654575Sở Tài nguyên và Môi trường 30/7/2010 bà Nguyễn Thị Lươngthôn Hạnh Trí, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 570.pdf
16 571/QĐ-STNMT 26/2/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0832612 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải cấp năm 1996 cho hộ bà Nguyễn Thị Các tại Thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải, huyện Ninh Hải (nay là huyện Thuận Bắc), tỉnh Ninh Thuận.D 0832612Sở Tài nguyên và Môi trường 1/1/1996 bà Nguyễn Thị CácThôn Hiệp Kiết, xã Công Hải 571.pdf
17 588/QĐ-STNMT 27/2/2020 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CK 514921, CK 514922, CK 514923 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) ký ngày 25/10/2017, cấp cho Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận tại Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.CK 514921. CK 514922, CK 514923Sở Tài nguyên và Môi trường 25/10/2017 Công ty cổ phần Thành Đông Ninh ThuậnKhu đô thị mới đông bắc (Khu K1) phường Thanh Sơn, TP Phan rang - Tháp chàm 588.pdf
18 74/QĐ-STNMT 7/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 627828 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/12/2001 cấp cho hộ ông Nguyễn Như Du tại thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.S627828UBND HUYỆN NINH SƠN 20/12/2001 Ông Nguyễn Như DuThôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn. 74.pdf
19 18/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 752670 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 19/8/2011, cấp cho ông Phan Bản Lâu và bà Nguyễn Thị Hòa tại phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BE752670UBND TP_PR-TC 19/8/2011 Ông Phan Bản Lâu và bà Nguyễn Thị HòaPhường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 18.pdf
20 17/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 395639 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 06/6/2012, cấp cho ông Ngô Xuân Huỳnh và bà Huỳnh Thị Ngân Tâm tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BK395639UBND TP_PR-TC 6/6/2012 Ông Ngô Xuân Huỳnh và bà Huỳnh Thị Ngân TâmPhường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 17.pdf
21 16/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 585822274703097 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 30/8/2007, cấp cho ông Trần Hoàng Dũng và bà Lê Thị Ngọc Hiền tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.585822274703097UBND TP_PR-TC 30/8/2007 Trần Hoàng Dũng và bà Lê Thị Ngọc HiềnPhường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 16.pdf
22 15/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành B 626170 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 20/11/1993, cấp cho hộ ông Nguyễn Bon tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. B626170UBND TP_PR-TC 20/11/1993 Ông Nguyễn BonPhường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuậ 15.pdf
23 14/QĐ-STNMT 3/1/2019 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 612606 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 04/10/2002, cấp cho hộ ông Vạn Thanh Vườn tại xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnS612606 UBND HUYỆN NINH HẢI 4/10/2002 Ông Vạn Thanh Vườn Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 14.pdf
24 5626/QĐ-STNMT 25/12/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BA 200163, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 18/01/2010 cấp cho bà Đặng Thị Thiện tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.BA200163 UBND HUYỆN NINH HẢI 18/1/2010 Bà Đặng Thị ThiệnThị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 5626.pdf
25 5621/QĐ-STNMT 25/12/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AM 609313 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 09/5/2008 cấp cho hộ ông Nguyễn Hùng và bà Trần Thị Thúy tại xã Tri Hải, huyện Ninh HảiCK477997 Sở Tài nguyên và Môi trường 27/10/2017 Bà Nguyễn Thị Cường Xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 5621.pdf
1234
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2488
Tổng lượt truy cập: 6,111,009