THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 273/QĐ-STNMT 17/1/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp cho ông Nguyễn Nhật Mộng Sung tại khu phố 5, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnDA 845607Sở Tài nguyên và Môi trường 21/5/2021 Nguyễn Nhật MôngThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước 273.pdf
2 343/QĐ-STNMT 19/1/2022 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 513082 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 15/12/2003, cấp cho hộ ông Trần Văn Ơn tại xã Tri Hải, huyện Ninh Hải S 513802UBND HUYỆN NINH HẢI 15/12/2003 Trần Văn ƠnXã Tri Hải, huyện Ninh Hải 343.pdf
3 342/QĐ-STNMT 19/1/2022 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 846221 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 02/8/2012, cấp cho ông Hồ A Nhìn tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh SơnBK 846221UBND HUYỆN NINH SƠN 2/8/2012 Hồ A NhìnXã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn 342.pdf
4 272/QĐ-STNMT 17/1/2022 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 214881 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 12/4/2004, cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Nở tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải S 214881UBND HUYỆN NINH HẢI 12/4/2004 Nguyễn Thị NởThị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải 271.pdf
5 272/QĐ-STNMT 17/1/2022 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào Sổ cấp giấy chứng nhận 00912, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký năm 1999 (theo Quyết định số 434/QĐ/H/1999), cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuậnsố vào sổ 00912UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 1/1/1999 Nguyễn Thị MỹThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước 272.pdf
6 274/QĐ-STNMT 17/1/2022 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 549719 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 25/8/2015, cấp cho hộ bà Thành Thị Bé tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải CA 549719UBND HUYỆN NINH HẢI 25/8/2015 Thành Thị BéXã Xuân Hải, huyện Ninh Hải 274.pdf
7 275/QĐ-STNMT 17/1/2022 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0863723 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký năm 1994, cấp cho ông Lê Đơ tại xã Nhơn Hải (nay là xã Thanh Hải), huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh ThuậnD 0863723UBND HUYỆN NINH HẢI 1/1/1994 Lê ĐơXã Thanh Hải, huyện Ninh Hải 275.pdf
8 181/QĐ-STNMT 12/1/2022 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 287905 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 09/01/2009, cấp cho bà Đặng Thị Lệ Thu cư trú tại khu phố 4, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmAO 287905UBND TP_PR-TC 9/1/2009 Đặng Thị Lệ ThuPhường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 181.pdf
9 173/QĐ-STNMT 12/1/2022 Về việc huỷ Trang bổ sung số 01 (đính kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 070915 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 18/10/2016), cấp cho ông Nguyễn Văn Quý và bà Trần Thị Sáu, cùng cư trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCĐ 070915Sở Tài nguyên và Môi trường 18/10/2016 Nguyễn Văn QuýPhường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 173.pdf
10 174/QĐ-STNMT 12/1/2022 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào Sổ cấp giấy chứng nhận 00545 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký năm 1998 (theo Quyết định số 132/QĐ/H/1998), cấp cho hộ bà Vạn Thị Lớ tại thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuậnsố vào sổ 00545UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 1/1/1998 Vạn Thị LớXã Phước Hậu, huyện Ninh Phước 174.pdf
11 163/QĐ-STNMT 11/1/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp cho ông Châu Hó tại thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnCS 274992Sở Tài nguyên và Môi trường 28/5/2019 Châu HóXã An Hải, huyện Ninh Phước 163.pdf
12 88/QĐ-STNMT 7/1/2022 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 413549, do Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang-Tháp Chàm (nay là thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) ký ngày 29/3/2005, cấp cho ông Lê Cư, tại xã Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm AB 413549UBND TP_PR-TC 29/3/2005 Lê CưPhường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 88.pdf
13 85/QĐ-STNMT 7/1/2022 Về việc huỷ Trang bổ sung số 01 (đính kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 774328 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 20/9/2016), cấp cho bà Nguyễn Thị Hồng Vân, tại Bảo An, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCC 774328UBND TP_PR-TC 20/9/2016 Nguyễn Thị Hồng VânPhường Bảo An, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 85.pdf
14 86/QĐ-STNMT 7/1/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp cho hộ bà Lê Thị Nết, cư trú tại thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh PhướcCĐ 556017Sở Tài nguyên và Môi trường 17/11/2016 Lê Thị NếtXã Phước Thuận, huyện Ninh Phước 86.pdf
15 87/QĐ-STNMT 7/1/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp cho bà Lê Thị Nết, cư trú tại thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước CG 012354 Sở Tài nguyên và Môi trường 7/4/2017 Lê Thị NếtXã Phước Thuận, huyện Ninh Phước 87.pdf
16 6326/QĐ-STNMT 22/12/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành B 676107 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 08/7/1993 cấp cho ông Nguyễn Thanh Liên tại xã Hộ Hải, huyện Ninh HảiB 676107UBND HUYỆN NINH HẢI 7/8/1993 Nguyễn Thanh LiênXã Hộ Hải, huyện Ninh Hải 6326.pdf
17 6398/QĐ-STNMT 24/12/2021 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CX539736 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 09/12/2020 và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình số 585822276800150 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký ngày 03/6/2009, cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư An Cư Lạc Nghiệp CX 539736Sở Tài nguyên và Môi trường 9/12/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư An Cư Lạc Nghiệp Phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 6398.pdf
18 6416/QĐ-STNMT 27/12/2021 Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành DA 841764 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký ngày 02/4/2021, cấp cho Công ty TNHH Điện gió Adani Phước MinhDA 841764Sở Tài nguyên và Môi trường 2/4/2021 Công ty TNHH Điện gió Adani Phước MinhXã Phước Minh, huyện Thuận Nam 6416.pdf
19 6407/QĐ-STNMT 27/12/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 314266 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 17/01/2003, cấp cho hộ bà Lê Thị Hạnh tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải S 314266UBND HUYỆN NINH HẢI 17/1/2003 Lê Thị HạnhThị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải 6407.pdf
20 6300/QĐ-STNMT 21/12/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CX 689624 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 12/01/2021, cấp cho ông Lê Phú Cân cư trú tại khu phố 2, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCX 689624UBND TP_PR-TC 12/1/2021 Lê Phú CânPhường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 6300.pdf
21 6298/QĐ-STNMT 21/12/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CO 655485 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 30/11/2018, cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Bảy cư trú tại xã Phước Sơn, huyện Ninh PhướcCO 655485UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 30/11/2018 Nguyễn Thị BảyXã Phước Sơn, huyện Ninh Phước 6298.pdf
22 6297/QĐ-STNMT 21/12/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào Sổ cấp giấy chứng nhận 00680, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 15/4/1998 (theo Quyết định số 133/QĐ/H/1998), cấp cho hộ ông Võ Mạnh tại thôn Hoài Nhơn, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, số vào sổ 00680UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 15/4/1998 Võ MạnhXã Phước Hậu, huyện Ninh Phước 6297.pdf
23 6296/QĐ-STNMT 21/12/2021 Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0760182, do Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 04/3/1995, cấp cho bà Nguyễn Thị Ninh, cư trú tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmD 0760182UBND TP_PR-TC 4/3/1995 Nguyễn Thị NinhPhường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 6296.pdf
24 6299/QĐ-STNMT 21/12/2021 Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CX 689623 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 12/01/2021, cấp cho ông Lê Phú Cân cư trú tại Khu phố 2, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCX 689623UBND TP_PR-TC 12/1/2021 Lê Phú CânPhường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 6299.pdf
25 6186/QĐ-STNMT 15/12/2021 Về việc huỷ Trang bổ sung số 01 (đính kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CQ 154804 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 08/01/2019), cấp cho bà Lương Thị Hồng Vân, tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCQ 154804Sở Tài nguyên và Môi trường 8/1/2019 Lương Thị Hồng VânPhường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 6186.pdf
12345678
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2851
Tổng lượt truy cập: 7,222,822