THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 2913/QĐ-STNMT 11/7/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 439306 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 5/6/2006, cấp cho hộ ông Mai Xuân Bình và bà Trần Thị Bích Huệ tại phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.AĐ439306 UBND TP_PR-TC 5/6/2006 Ông Mai Xuân Bình và bà Trần Thị Bích Huệ Phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2913.pdf
2 2647/QĐ-STNMT 26/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 005166 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 27/12/2005, cấp cho hộ ông Thái Bảo Danh và bà Nguyễn Thị Xuân Linh tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.AD005166UBND HUYỆN NINH HẢI 27/12/2005 Ông Thái Bảo Danh và bà Nguyễn Thị Xuân Linh Xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 2647.pdf
3 2637/QĐ-STNMT 26/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 379992 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước (nay là huyện Thuận Nam) ký ngày 20/12/2006, cấp cho hộ bà Huỳnh Thị Chín tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.AH379992UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 20/12/2006 Bà Huỳnh Thị ChínXã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. 2637.pdf
4 2594/QĐ-STNMT 22/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BR 957779 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 11/12/2013, cấp cho ông Nguyễn Văn Toản tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnBR957779 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 11/12/2013 Ông Nguyễn Văn ToảnThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 2594.pdf
5 2522/QĐ-STNMT 19/6/2017 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 931533 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 23/11/2017, cấp cho bà Phan Thị Ánh Hồng, tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCC931533 UBND TP_PR-TC 23/11/2017 Bà Phan Thị Ánh HồngPhường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2522.pdf
6 2439/QĐ-STNMT 13/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 352408 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký cấp đổi ngày 21/6/2017, cấp cho bà Lê Thị Ngọc Xuân tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnCG352408 Sở Tài nguyên và Môi trường 21/6/2017 Bà Lê Thị Ngọc Xuân Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 2439.pdf
7 2358/QĐ-STNMT 6/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 627847 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/12/2001 cấp cho hộ ông Nguyễn Hiền tại thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh SơnS627847 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/12/2001 Ông Nguyễn Hiền Thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 2358.pdf
8 2262/QĐ-STNMT 1/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 453480 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 01/02/2018, cấp cho ông Vũ Văn Tuyển, tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.CM453480 Sở Tài nguyên và Môi trường 1/2/2018 Ông Vũ Văn Tuyểnphường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 2262.pdf
9 2209/QĐ-STNMT 31/5/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 574263 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 30/11/2012, cấp cho bà Lâm Thị Nga tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BM574263 UBND TP_PR-TC 30/11/2012 Bà Lâm Thị NgaPhường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. QDhuytrangbosunggcn..doc
10 1996/QĐ-STNMT 21/5/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL 466561 do Ủy ban nhân dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 24/01/2008, cấp cho ông Phạm Viết Thơ tại xã Thành Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.AL466561UBND TP_PR-TC 24/1/2008 Ông Phạm Viết ThơXã Thành Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm 1996.pdf
11 1944/QĐ-STNMT 16/5/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 613722 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 10/9/2002, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Kỳ tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải S613722UBND HUYỆN NINH HẢI 10/9/2002 Ông Nguyễn Văn Kỳ Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 1944.pdf
12 1943/QĐ-STNMT 16/5/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 314741 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước (nay là huyện Thuận Nam) ký ngày 25/8/2003, cấp cho hộ ông Hồ Thanh, tại xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.S314741 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 25/8/2003 Ông Hồ ThanhXã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 1943.pdf
13 1926/QĐ-STNMT 15/5/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 621751, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 04/10/2004, cấp cho ông Chamaléa Ước tại xã Phước Chiến, huyện Ninh Hải (nay là huyện Thuận Bắc).S621751UBND HUYỆN NINH HẢI 4/10/2004 Ông Chamaléa Xã Phước Chiến, huyện Ninh Hải (nay là huyện Thuận Bắc) 1926.pdf
14 1818/QĐ-STNMT 8/4/2002 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 4404010120 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký ngày 09/4/2002, cấp cho ông Trần Khánh và bà Lưu Diệu Trinh, tại khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.4404010120ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 9/4/2002 Ông Trần Khánh và bà Lưu Diệu TrinhThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 1818.pdf
15 1717/QĐ-STNMT 27/4/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 070200 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 14/11/2016 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải CĐ070200 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/11/2016 Bà Nguyễn Thị Mỹ LợiXã Tân Hải, huyện Ninh Hải 1717.pdf
16 1673/QĐ-STNMT 26/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 258116 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 29/5/2003, cấp cho hộ bà Hồ Thị Uyên Dung tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh ThuậnS258116 UBND TP_PR-TC 29/5/2003 Bà Hồ Thị Uyên Dung Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 1673.pdf
17 1669/QĐ-STNMT 26/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB 636271 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 7/7/2010, cấp cho ông Nguyễn Văn Đạm tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmBB636271 UBND TP_PR-TC 7/7/2010 Ông Nguyễn Văn ĐạmPhường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 1669.pdf
18 1533/QĐ-STNMT 17/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 061446 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 25/10/2005 cấp cho hộ ông Lê Dũng và bà Trần Thị Hoa tại xã Tân Hải, huyện Ninh HảiAD061446UBND HUYỆN NINH HẢI 25/10/2005 Ông Lê Dũng và bà Trần Thị Hoa Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 1533.pdf
19 1400/QĐ-STNMT 10/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 703176 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 28/8/2009, cấp cho hộ ông Trần Cu và bà Nguyễn Thị Ánh tại khu phố 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 987292 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 02/12/2009 cấp cho hộ bà Lê Thị Tiến tại thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh HảiAO987292 UBND HUYỆN NINH HẢI 2/12/2009 Bà Lê Thị TiếnThôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 1400.pdf
20 1391/QĐ-STNMT 10/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 703176 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 28/8/2009, cấp cho hộ ông Trần Cu và bà Nguyễn Thị Ánh tại khu phố 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải AP703176 UBND HUYỆN NINH HẢI 28/8/2009 Ông Trần Cu và bà Nguyễn Thị Ánh Khu phố 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải 1391.pdf
21 1378/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 399936 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 27/9/2005 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Phú tại thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh SơnAB399936 UBND HUYỆN NINH SƠN 27/9/2005 Ông Nguyễn Văn PhúThôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn 1378.pdf
22 1374/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 558520 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 11/10/2016 cấp cho ông Đoàn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Thành tại thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh ThuậnCA558520 UBND HUYỆN NINH SƠN 11/10/2016 Ông Đoàn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị ThànhThôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 1375.pdf
23 1374/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 549730 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 25/8/2015 cấp cho bà Trương Thị Bích Ngà tại xã Hộ Hải, huyện Ninh HảiCA549730 UBND HUYỆN NINH HẢI 25/8/2015 Bà Trương Thị Bích Ngà Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải 1374.pdf
24 1373/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BR 940475 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 27/5/2014 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Lan tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải BR940475UBND HUYỆN NINH HẢI 27/5/2014 Bà Nguyễn Thị Thu Lan Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải 1373.pdf
25 1370/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Q 284320 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/5/2002 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Phú và bà Võ Thị Nhẫn tại thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.Q284320 UBND HUYỆN NINH SƠN 20/5/2002 Ông Nguyễn Văn Phú và bà Võ Thị Nhẫn Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 1370.pdf
12
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 20/7, ngày 21/7/2018
34 - 360C
25 - 270C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, buổi chiều và đêm có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4.

Đêm 20/7, ngày 21/7/2018
26 - 340C
26 - 340C

 Mây thay đổi, chiều và đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 3, cấp 4.

Đêm 20/7, ngày 21/7/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m. Biển động.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1573
Tổng lượt truy cập: 2,855,188