THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 3730/QĐ-STNMT 4/9/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 287981 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 21/01/2009, cấp cho ông Nguyễn Văn Thảo và bà Đặng Thị Hồng Hoa, đất tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.AO287981 UBND TP_PR-TC 21/1/2009 Ông Nguyễn Văn Thảo và bà Đặng Thị Hồng HoaPhường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 3730.pdf
2 3657/QĐ-STNMT 29/8/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 256801, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 28/02/2018 cấp cho ông Trần Đức Huy và bà Trương Trần Thủy Ngân tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.CM256801Sở Tài nguyên và Môi trường 28/2/2018 Ông Trần Đức Huy và bà Trương Trần Thủy NgânXã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 3657.pdf
3 3600/QĐ-STNM 27/8/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 335367 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 16/05/2012, cấp cho ông Nguyễn Thái Hòa tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnBK335367 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 16/5/2010 Ông Nguyễn Thái HòaPhước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 3600.pdf
4 3421/QĐ-STNMT 14/8/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 079936 do Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 25/7/2002, cấp cho hộ ông Lê Thanh Chinh tại phường Thanh Sơn, thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp ChàmS079936UBND TP_PR-TC 25/7/2002 Ông Lê Thanh Chinh Phường Thanh Sơn, thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm 3421.pdf
5 2933/QĐ-STNMT 28/4/2017 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 320591 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 28/4/2017, cấp cho bà Nguyễn Thị Hoa tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCG320591 UBND TP_PR-TC 16/7/2018 Bà Nguyễn Thị HoaPhường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2933.pdf
6 3061/QĐ-STNMT 18/7/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN 986486, do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc ký ngày 5/4/2013, cấp cho hộ bà Phan Thị Mai tại xã Công Hải, huyện Thuận BắcBN986486UBND HUYỆN THUẬN BẮC 5/4/2013 Bà Phan Thị Mai Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc 3061.pdf
7 3060/QĐ-STNMT 18/7/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 154508 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 01/12/2008, cấp cho ông Trương Thanh Hùng và bà Điền Thị Thu Trang tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmAO154508 UBND TP_PR-TC 1/12/2008 Ông Trương Thanh Hùng và bà Điền Thị Thu Trang Phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 3060.pdf
8 3031/QĐ-STNMT 18/7/2018 Quyết định về việc về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 432858 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 29/7/2005, cấp cho hộ bà Lê Thị Thạnh tại phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmAB432858 UBND TP_PR-TC 29/7/2005 Bà Lê Thị Thạnh Phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 3031.pdf
9 2913/QĐ-STNMT 11/7/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 439306 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 5/6/2006, cấp cho hộ ông Mai Xuân Bình và bà Trần Thị Bích Huệ tại phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.AĐ439306 UBND TP_PR-TC 5/6/2006 Ông Mai Xuân Bình và bà Trần Thị Bích Huệ Phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2913.pdf
10 2647/QĐ-STNMT 26/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 005166 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 27/12/2005, cấp cho hộ ông Thái Bảo Danh và bà Nguyễn Thị Xuân Linh tại xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.AD005166UBND HUYỆN NINH HẢI 27/12/2005 Ông Thái Bảo Danh và bà Nguyễn Thị Xuân Linh Xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 2647.pdf
11 2637/QĐ-STNMT 26/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AH 379992 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước (nay là huyện Thuận Nam) ký ngày 20/12/2006, cấp cho hộ bà Huỳnh Thị Chín tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.AH379992UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 20/12/2006 Bà Huỳnh Thị ChínXã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. 2637.pdf
12 2594/QĐ-STNMT 22/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BR 957779 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 11/12/2013, cấp cho ông Nguyễn Văn Toản tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnBR957779 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 11/12/2013 Ông Nguyễn Văn ToảnThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 2594.pdf
13 2522/QĐ-STNMT 19/6/2017 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 931533 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 23/11/2017, cấp cho bà Phan Thị Ánh Hồng, tại phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmCC931533 UBND TP_PR-TC 23/11/2017 Bà Phan Thị Ánh HồngPhường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2522.pdf
14 2439/QĐ-STNMT 13/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CG 352408 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký cấp đổi ngày 21/6/2017, cấp cho bà Lê Thị Ngọc Xuân tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnCG352408 Sở Tài nguyên và Môi trường 21/6/2017 Bà Lê Thị Ngọc Xuân Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 2439.pdf
15 2358/QĐ-STNMT 6/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 627847 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/12/2001 cấp cho hộ ông Nguyễn Hiền tại thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh SơnS627847 Sở Tài nguyên và Môi trường 20/12/2001 Ông Nguyễn Hiền Thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 2358.pdf
16 2262/QĐ-STNMT 1/6/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 453480 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 01/02/2018, cấp cho ông Vũ Văn Tuyển, tại phường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.CM453480 Sở Tài nguyên và Môi trường 1/2/2018 Ông Vũ Văn Tuyểnphường Văn Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 2262.pdf
17 2209/QĐ-STNMT 31/5/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BM 574263 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 30/11/2012, cấp cho bà Lâm Thị Nga tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BM574263 UBND TP_PR-TC 30/11/2012 Bà Lâm Thị NgaPhường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. QDhuytrangbosunggcn..doc
18 1996/QĐ-STNMT 21/5/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AL 466561 do Ủy ban nhân dân TP.Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 24/01/2008, cấp cho ông Phạm Viết Thơ tại xã Thành Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.AL466561UBND TP_PR-TC 24/1/2008 Ông Phạm Viết ThơXã Thành Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm 1996.pdf
19 1944/QĐ-STNMT 16/5/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 613722 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 10/9/2002, cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Kỳ tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải S613722UBND HUYỆN NINH HẢI 10/9/2002 Ông Nguyễn Văn Kỳ Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 1944.pdf
20 1943/QĐ-STNMT 16/5/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 314741 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước (nay là huyện Thuận Nam) ký ngày 25/8/2003, cấp cho hộ ông Hồ Thanh, tại xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.S314741 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 25/8/2003 Ông Hồ ThanhXã Phước Dinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 1943.pdf
21 1926/QĐ-STNMT 15/5/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 621751, do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 04/10/2004, cấp cho ông Chamaléa Ước tại xã Phước Chiến, huyện Ninh Hải (nay là huyện Thuận Bắc).S621751UBND HUYỆN NINH HẢI 4/10/2004 Ông Chamaléa Xã Phước Chiến, huyện Ninh Hải (nay là huyện Thuận Bắc) 1926.pdf
22 1818/QĐ-STNMT 8/4/2002 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số phát hành 4404010120 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký ngày 09/4/2002, cấp cho ông Trần Khánh và bà Lưu Diệu Trinh, tại khu phố 2, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.4404010120ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 9/4/2002 Ông Trần Khánh và bà Lưu Diệu TrinhThị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 1818.pdf
23 1717/QĐ-STNMT 27/4/2018 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CĐ 070200 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận ký ngày 14/11/2016 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi tại xã Tân Hải, huyện Ninh Hải CĐ070200 Sở Tài nguyên và Môi trường 14/11/2016 Bà Nguyễn Thị Mỹ LợiXã Tân Hải, huyện Ninh Hải 1717.pdf
24 1673/QĐ-STNMT 26/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 258116 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 29/5/2003, cấp cho hộ bà Hồ Thị Uyên Dung tại phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh ThuậnS258116 UBND TP_PR-TC 29/5/2003 Bà Hồ Thị Uyên Dung Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận 1673.pdf
25 1669/QĐ-STNMT 26/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB 636271 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 7/7/2010, cấp cho ông Nguyễn Văn Đạm tại phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp ChàmBB636271 UBND TP_PR-TC 7/7/2010 Ông Nguyễn Văn ĐạmPhường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 1669.pdf
123
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 24/9, ngày 25/9/2018
31 - 330C
24 - 260C

 Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Gió tây đến tây nam cấp 2.

Đêm 24/9, ngày 25/9/2018
25 - 330C
25 - 330C

 Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa rào, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2.

Đêm 24/9, ngày 25/9/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ cao sóng: 0. 5m đến 1.5m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 141
Tổng lượt truy cập: 2,985,625