THÔNG BÁO HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN
Tìm kiếm:

STTSố quyết địnhNgày ban hànhNội dungSố SeriCơ quan cấpNgày cấpNgười SD/Sở hữu GCNĐịa chỉ người SD/ Sở hữu GCNFile đính kèm
1 1533/QĐ-STNMT 17/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 061446 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 25/10/2005 cấp cho hộ ông Lê Dũng và bà Trần Thị Hoa tại xã Tân Hải, huyện Ninh HảiAD061446UBND HUYỆN NINH HẢI 25/10/2005 Ông Lê Dũng và bà Trần Thị Hoa Xã Tân Hải, huyện Ninh Hải 1533.pdf
2 1400/QĐ-STNMT 10/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 703176 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 28/8/2009, cấp cho hộ ông Trần Cu và bà Nguyễn Thị Ánh tại khu phố 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải QUYẾT ĐỊNH Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AO 987292 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 02/12/2009 cấp cho hộ bà Lê Thị Tiến tại thôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh HảiAO987292 UBND HUYỆN NINH HẢI 2/12/2009 Bà Lê Thị TiếnThôn Khánh Nhơn, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải 1400.pdf
3 1391/QĐ-STNMT 10/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AP 703176 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 28/8/2009, cấp cho hộ ông Trần Cu và bà Nguyễn Thị Ánh tại khu phố 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải AP703176 UBND HUYỆN NINH HẢI 28/8/2009 Ông Trần Cu và bà Nguyễn Thị Ánh Khu phố 1, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải 1391.pdf
4 1378/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AB 399936 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 27/9/2005 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Phú tại thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh SơnAB399936 UBND HUYỆN NINH SƠN 27/9/2005 Ông Nguyễn Văn PhúThôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn 1378.pdf
5 1374/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 558520 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 11/10/2016 cấp cho ông Đoàn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị Thành tại thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh ThuậnCA558520 UBND HUYỆN NINH SƠN 11/10/2016 Ông Đoàn Văn Mạnh và bà Nguyễn Thị ThànhThôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận 1375.pdf
6 1374/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CA 549730 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 25/8/2015 cấp cho bà Trương Thị Bích Ngà tại xã Hộ Hải, huyện Ninh HảiCA549730 UBND HUYỆN NINH HẢI 25/8/2015 Bà Trương Thị Bích Ngà Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải 1374.pdf
7 1373/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BR 940475 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 27/5/2014 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Lan tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải BR940475UBND HUYỆN NINH HẢI 27/5/2014 Bà Nguyễn Thị Thu Lan Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải 1373.pdf
8 1370/QĐ-STNMT 9/4/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Q 284320 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/5/2002 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Phú và bà Võ Thị Nhẫn tại thôn La Vang, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.Q284320 UBND HUYỆN NINH SƠN 20/5/2002 Ông Nguyễn Văn Phú và bà Võ Thị Nhẫn Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 1370.pdf
9 1261/QĐ-STNMT 30/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 752920 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 23/8/2011, cấp cho ông Nguyễn Văn Nhượng và bà Nguyễn Thị Thủy, tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BE752920 UBND TP_PR-TC 23/8/2011 Ông Nguyễn Văn Nhượng và bà Nguyễn Thị ThủyXã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 1261.pdf
10 1183/QĐ-STNMT 27/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BU 174567 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 02/10/2014, cấp cho hộ ông Kiều Văn Hiệp.BU174567 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 2/10/2014 Ông Kiều Văn HiệpXã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 1183_signed.pdf
11 1252/QĐ-STNMT 30/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 867294 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 20/7/2012, cấp cho ông Nguyễn Văn Nhượng và bà Nguyễn Thị Thủy, tại xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.BK867294 UBND TP_PR-TC 20/7/2012 Ông Nguyễn Văn Nhượng và bà Nguyễn Thị ThủyXã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 163.pdf
12 1251/QĐ-STNMT 30/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtsố phát hành C 756480 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 17/5/1994, cấp cho ông Bùi Lắm tại xã Mỹ Hải, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm (nay là phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm), tỉnh Ninh Thuận.C756480 UBND TP_PR-TC 17/5/1994 Ông Bùi LắmPhường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 162.pdf
13 1195 /QĐ-STNMT 28/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BK 940981 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 21/5/2014 cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Cư tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.BK940981 UBND HUYỆN NINH HẢI 21/5/2014 Ông Nguyễn Văn Cư Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải 1195.pdf
14 1145/QĐ-STNMT 23/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 627254 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/12/2001 cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Út tại thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh SơnS627254 UBND HUYỆN NINH SƠN 20/12/2001 Bà Nguyễn Thị ÚtThôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 1145.pdf
15 1000/QĐ-STNMT 16/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành S 627897 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/12/2001, cấp cho hộ ông Võ Đình Tài và bà Nguyễn Thị Thành tại xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.S627897 UBND HUYỆN NINH SƠN 20/12/2001 Ông Võ Đình Tài và bà Nguyễn Thị Thành Xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. 1000.pdf
16 829/QĐ-STNMT 7/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 105851 do Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc ký ngày 04/9/2008, cấp cho hộ ông Chamaléa Thông và bà Tapur Thị Ác tại xã Lợi Hải, huyện Thuận BắcAN105851 UBND HUYỆN THUẬN BẮC 4/9/2008 Ông Chamaléa Thông và bà Tapur Thị ÁcXã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc 829_signed.pdf
17 772 /QĐ-STNMT 2/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AD 041898 do Ủy ban nhân dân thị xã Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 01/12/2005, cấp cho bà Lê Thị Phụng tại xã Văn Hải, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm (nay là phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).AD041898 UBND TP_PR-TC 1/12/2005 Bà Lê Thị Phụng Xã Văn Hải, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm 772.pdf
18 766/QĐ-STNMT 1/3/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 23/5/2014, cấp cho bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung tại khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh SơnBU275226 UBND HUYỆN NINH SƠN 23/5/2014 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung Khu phố 8, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn 766.pdf
19 738/QĐ-STNMT 28/2/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành C 652638 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải ký ngày 06/12/1993, cấp cho hộ bà Võ Thị Trinh tại xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.C652638 UBND HUYỆN NINH HẢI 6/12/1993 Bà Võ Thị Trinh Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. 738.pdf
20 737/QĐ-STNMT 28/2/2018 Quyết định về việc huỷ Trang bổ sung kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AK 471801 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước ký ngày 27/7/2007, cấp cho bà Huỳnh Thị Lệ Hà tại thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước.AK471801 UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 27/7/2007 Bà Huỳnh Thị Lệ Hà Thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước. 737.pdf
21 693/QĐ-STNMT 26/2/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành B 666535 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 20/7/1994, cấp cho hộ bà Phạm Thị Tới tại thôn Tân Bình, xã Hòa Sơn, huyện Ninh SơnB666535 UBND HUYỆN NINH SƠN 20/7/1994 Bà Phạm Thị Tới Thôn Tân Bình, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn 693_signed.pdf
22 725/QĐ-STNMT 27/2/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 439125 do Ủy ban nhân dân thị xã (nay là thành phố) Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 24/5/2006, cấp cho hộ ông Hồ Linh Đài địa chỉ tại phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.AĐ439125 UBND TP_PR-TC 24/5/2006 Ông Hồ Linh Đài Phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 725.pdf
23 724/QĐ-STNMT 27/2/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AM 617713 do Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ký ngày 29/05/2008, cấp cho hộ ông Nguyễn Thanh tại phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm.AM617713 UBND TP_PR-TC 29/5/2008 Ông Nguyễn Thanh Phường Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. 724.pdf
24 704/QĐ-STNMT 26/2/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 336219 do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (thừa ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) cấp ngày 28/7/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Thành TrungBE336219 Sở Tài nguyên và Môi trường 28/7/2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Thành TrungThành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 704.pdf
25 692/QĐ-STNMT 26/2/2018 Quyết định về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BN 915362 do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn ký ngày 24/5/2013, cấp cho ông Nguyễn Văn Vũ tại thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh SơnBN915362 UBND HUYỆN NINH SƠN 24/5/2013 Ông Nguyễn Văn Vũ Thôn Triệu Phong 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn 692.pdf
12
     
     
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 24, ngày 25/4/2018
32 - 340C
22 - 240C

 Mây thay đổi, chiều và đêm vùng giáp tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa thuộc hai huyện Ninh Sơn, Bác Ái có mưa rào vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 24, ngày 25/4/2018
24 - 330C
24 - 330C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 24, ngày 25/4/2018

 Mây thay đổi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông đến đông nam cấp 4. Độ cao sóng: 0.5m đến 1.5m. Biển bình thường.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG

THỐNG KÊ
Đang truy cập: 724
Tổng lượt truy cập: 2,745,078