Giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm    
Tra cứu
  Chọn Huyện, Thành phố :
  Nhập tên, đường, xã, phường :
Tìm kiếm mở rộng
       Chọn loại đất :
       Chọn vị trí:
 
 
  
Bảng giá đất tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2024 Tải về
                              
 (đơn vị: 1000vnd/m2)  
 
STTTên Đường/ Xã/ PhườngLoạiVị tríGhi chúGiá
1 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1

Khu A1 (bổ sung)

- Các lô đất tiếp giáp trục đường 26:

+ Lô số 1 và lô số 23

277
2 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1

Khu A1 (bổ sung)

- Các lô đất tiếp giáp trục đường 26:

+ Từ lô số 2 đến lô số 22

254
3 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1

Khu A1 (bổ sung)

- Các lô từ lô số 24 và lô số 46.

252
4 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1

Khu A1 (bổ sung)

- Các lô từ lô số 25 đến lô số 45. 

231
5 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1 Các lô số 34, 37 130
6 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1 Các lô số 35, 36 120
7 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1

Các lô số 29, 44, 45, 56à59

110
8 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1

Các lô số 30à33, 38à43, 46à50, 111, 115, 116, 120, 126

100
9 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam Đất thổ cư 1

Các lô số 110, 112à114, 117à119, 121à125, 137

90
10 Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc Đất thổ cư 1

- Khu đất TM7 (26 lô đất):

 

+ Trục đường D2

 

. Lô số 3 và lô số 26 ( Lô có 02 mặt tiền)

432
11 Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc Đất thổ cư 1

- Khu đất TM7 (26 lô đất):

+ Trục đường D2

. Lô số 4 đến lô số 25

360
12 Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc Đất thổ cư 1

- Khu đất TM7 (26 lô đất):

+ Trục đường N4a

. Lô số 1 và lô số 2

360
13 Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc Đất thổ cư 1

- Khu đất TM6 (15 lô đất):

+ Trục đường D2

 . Lô số 1 và lô số 15 ( Lô có 02 mặt tiền)

432
14 Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc Đất thổ cư 1

- Khu đất TM6 (15 lô đất):

+ Trục đường D2

 . Từ lô số 2 đến lô số 14 

360
15 Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc Đất thổ cư 1

 - Trục đường D1

+ Lô số A3 và lô số A10 (có 02 mặt tiền) 

310
16 Khu dân cư phòng khám đa khoa nhân đạo xã Bắc Phong huyện Thuận Bắc Đất thổ cư 1

 - Trục đường D1

+ Lô số A4 đến lô số A9

260
17 Khu dân cư Trường tiểu học Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn Đất thổ cư 1

 

400
18 Khu quy hoạch dân cư Gò Ông Táo, huyện Ninh Hải Đất thổ cư 1

- Các lô đất có 02 mặt tiền

+ Lô số A14, B7, B13, D1, F1

846
19 Khu quy hoạch dân cư Gò Ông Táo, huyện Ninh Hải Đất thổ cư 1

- Các lô đất có 02 mặt tiền

+ Lô số A8, B1, B6, C1, C8

941
20 Khu quy hoạch dân cư Gò Ông Táo, huyện Ninh Hải Đất thổ cư 1

- Trục đường N1

+ Từ lô số E1 đến lô số E6

684
21 Khu quy hoạch dân cư Gò Ông Táo, huyện Ninh Hải Đất thổ cư 1

- Trục đường D2

+ Từ lô số B8 đến lô số B12; Từ lô số D2 đến lô số D14; Lô số A15 và Lô số A16

770
22 Khu quy hoạch dân cư Gò Ông Táo, huyện Ninh Hải Đất thổ cư 1

- Trục đường N2

+ Từ lô số A9 đến lô số A13

770
23 Khu quy hoạch dân cư Gò Ông Táo, huyện Ninh Hải Đất thổ cư 1

- Trục đường D1

+ Từ lô số A1 đến lô số A7; Từ lô số B2 đến lô số B5; Từ lô số C2 đến lô số C7 và lô số C9.

855
24 Khu dân cư thuộc dự án Di dân vùng sạt lở thôn Sơn Hải Đất thổ cư 1

Lô 67 và lô 68 (Trục Đ5), từ lô số 50 đến lô 60 (Trục Đ6) và từ lô 41 đến lô 49 (Trục Đ7). 

280
25 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Các lố số từ số 05 đến số 11, 98 đến 100, 102 đến 109 1105
26 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Các lố số 4, 51, 75 1330
27 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Lô 50 1448
28 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Lô số 141, 79 và 137 1154
29 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Các lô số 138 đến 140, 142 đến 148, 76 đến 78 1052
30 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1

Các lô số 41 đến 49

1320
31 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Các lố số 01 đến số 03, 52 đến 74, 79, 101, 120 1125
32 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Các lô số 80 đến 96, 121 đến 123, 125 đến 126, 184 đến 190 998
33 Khu tái định cư bệnh viện tỉnh Đất thổ cư 1 Lô số 124 1095
34 Khu tái định cư thành phố thuộc phường Văn Hải Đất thổ cư 1

- Các đường còn lại

+ Lô 107, 108, 129,130,141 và 151

1950
35 Khu tái định cư thành phố thuộc phường Văn Hải Đất thổ cư 1

- Các đường còn lại

+ Từ lô 87 đến 106, từ 109 đến 128, từ 131 đến 140, từ 142 đến 150 và từ 152 đến 164

1723
36 Khu tái định cư thành phố thuộc phường Văn Hải Đất thổ cư 1

Đường N1 (từ lô 70 đến 86)

 

2127
37 Khu tái định cư thành phố thuộc phường Văn Hải Đất thổ cư 1

- Đường D4

+ Lô 16

410
38 Khu tái định cư thành phố thuộc phường Văn Hải Đất thổ cư 1

- Đường D4

+ Từ lô số 17 đến lô 69

2482
39 Khu tái định cư thành phố thuộc phường Văn Hải Đất thổ cư 1

- Mặt đường Nguyễn Văn Cừ

+ Từ lô số 14 và 15

981
40 Khu tái định cư thành phố thuộc phường Văn Hải Đất thổ cư 1

- Mặt đường Nguyễn Văn Cừ

+ Từ lô số 1 đến lô số 13

2607
41 Khu tái định cư cạnh trường Trung học Tháp Chàm Đất thổ cư 1 Đường N4 540
42 Khu tái định cư cạnh trường Trung học Tháp Chàm Đất thổ cư 1

Đường D1, đường N2

900
43 Khu tái định cư cạnh trường Trung học Tháp Chàm Đất thổ cư 1 Lô 2 mặt tiền đường N3 693
44 Khu tái định cư cạnh trường Trung học Tháp Chàm Đất thổ cư 1 Đường N3 630
45 Khu tái định cư cạnh trường Trung học Tháp Chàm Đất thổ cư 1 Đường N1 720
46 Khu tái định cư cạnh trường Trung học Tháp Chàm Đất thổ cư 1 Lô 2 mặt tiền đường D1 1080
47 Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải Đất thổ cư 1

 - Đường Ngô Đức Kế

A9: lô số 1 và 32

1015
48 Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải Đất thổ cư 1

 - Đường Ngô Đức Kế

A9: lô số 2,3, 33 và 34

925
49 Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải Đất thổ cư 1

 - Đường Ngô Đức Kế

A8 : từ lô số 1đến lô số 16

925
50 Khu tái định cư nhà máy xử lý nước thải Đất thổ cư 1

 - Đường Ngô Đức Kế

A7: lô số 1 và 16

1015
12345678910...

DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2888
Tổng lượt truy cập: 7,222,859