Trả lời ý kiến cử tri
Tra cứu
Lĩnh vực:       
 Nội dung hỏi:   
                                                                                                                        
    Ý kiến cử tri:II. Nội dung phản ánh của cử tri: (điểm d mục 2 Công văn 4525/UBND-TH): “Nhiều ý kiến của cử tri cho rằng việc quy hoạch và công khai quy hoạch khu vực khai thác khoáng sản (đất, cát, đá,…) chưa tốt nên người dân gặp nhiều khó khăn trong việc giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, kiến nghị các sở ngành chức năng thực hiện tốt hơn nữa công tác quy hoạch và công khai quy hoạch khu vực khai thác tại địa phương”.
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Nội dung phản ánh của cử tri (điểm a mục 1 Công văn số 4525/UBND-TH): “Cử tri xã Phước Vinh và một số xã, phường trong tỉnh cho rằng, hiện trên địa bàn tỉnh đang có nhiều trường hợp khi thu hồi đất, nhà nước không bố trí đất tái định canh hoặc tổ chức đào tạo nghề cho nông dân mà chỉ bồi thường hỗ trợ bằng tiền nên nông dân không còn tư liệu sản xuất hoặc không có nghề khác để mưu sinh, cuộc sống trở nên khó khăn. Cử tri kiến nghị sau khi thu hồi đất, cần quan tâm đến việc giao đất tái định canh và tổ chức đào tạo nghề cho nông dân”.
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Cử tri xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước kiến nghị: “Đề nghị tỉnh có kế hoạch cấp giấy phép khai thác cát hợp lý, thường xuyên kiểm tra việc khai thác, đồng thời tạo điều kiện để nhân dân địa phương đảm bảo về cát khi có nhu cầu xây dựng, không phải mua với gía cao”.
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Cử tri thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước phản ánh: “Đề nghị cơ quan chức năng cần quan tâm đến phần đất thừa của Công ty đường bộ Ninh Thuận (gần Trạm Đăng kiểm) sử dụng không hết, cho quán cơm Khánh Kỳ và khu vực lương thực cho thuê điểm bán hàng. Đề nghị thu hồi đưa vào sử dụng đúng mục đích”.
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Cử tri thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước phản ánh: “Đề nghị cơ quan chức năng cần quan tâm đến phần đất thừa của Công ty đường bộ Ninh Thuận (gần Trạm Đăng kiểm) sử dụng không hết, cho quán cơm Khánh Kỳ và khu vực lương thực cho thuê điểm bán hàng. Đề nghị thu hồi đưa vào sử dụng đúng mục đích”.
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Cử tri thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước kiến nghị: “Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân bị thất lạc sổ. Hiện nay một số hộ dân bị thất lạc Sổ, khi yêu cầu ngành chức năng cấp lại thì được yêu cầu phải cung cấp số xeri của sổ cũ, nhưng hộ dân không thể nhớ để cung cấp. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc phục để cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân”.
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Cử tri xã Tri Hải, huyện Ninh Hải phản ánh: “Việc cấp Giấy chứng nhận đất tôn gíao như: chùa Kim Sơn (thông Tri Thủy), đất khu Đồi Đức mẹ của giáo xứ Bình Chính (thôn Tân An) quá lâu mà chưa thấy các cấp trả lời, đề nghị quan tâm, giải quyết”.
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Cử tri xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải phản ánh: “Việc cấp quyền sử dụng đất khu vực Gò Sạn nộp tiền quá cao. Đề nghị cấp trên xem xét lại để người dân có đủ khả năng, điều kiện nộp tiền để được cấp quyền sử dụng đất.”
Nội dung trả lời


Displaying results 1-8 (of 80)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 23, ngày 24/02/2018
30 - 320C
22 - 240C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018

 Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng 1.0m – 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1282
Tổng lượt truy cập: 2,652,976