Trả lời ý kiến cử tri
Tra cứu
Lĩnh vực:       
 Nội dung hỏi:   
                                                                                                                        
    Ý kiến cử tri:Tại khoản 1 Điều 3 Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, làm muối thì công nhận không quá 05 ha/hộ gia đình, cá nhân cho mỗi loại đất hay cho cả ba loại đất?
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Dự án khu quy hoạch dân cư Cụm công nghiệp Dốc Hầm Cà Ná được UBND tỉnh thu hồi đất năm 2010, ngày 08/9/2014, UBND tỉnh ban hành QĐ số 294/QĐ-UBND thu hồi lại các quyết định thu hồi đất trước đây. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 2, QĐ 294 có nội dung được sử dụng đất bình thường theo hiện trạng, nhưng không được phép làm phát sinh, biến động về đất đai. Như vậy hiện nay các hộ có đất trong khu vực này đang sử dụng theo hiện trạng là đất nông nghiệp không biến động, vậy các hộ này đăng ký cấp sổ đỏ được không? (xã cà Ná).
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Trên GCN QSDĐ của hộ gia đình có ghi tên hộ ông A và vợ là bà B, nay ông A bị bệnh thì bà B tự làm đơn đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất và đơn xin tách thửa đất được không ?
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Một thửa Ao tôm lớn trước đây là 03 thửa ruộng nhỏ gộp lại, một trong 03 thửa đất đã có GCN QSDĐ do nhận chuyển nhượng. Nay người sử dụng đất muốn cấp GCN toàn bộ diện tích của 03 thửa thì thực hiện như thế nào?
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Một thửa đất của ông A đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo bản đồ 299, quá trình sử dụng ông tự làm mương thoát nước trên đất của mình, năm 2002 đo vẽ bản đồ mới có thể hiện con mương trên đất. Đến năm 2013 ông A bán toàn bộ diện tích thửa đất cho ông B và ông B được cấp giấy chứng nhận thể hiện thửa đất có con mương. Nhưng hiện trạng thửa đất không có con mương. Vậy ông B yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận theo hiện trạng không có con mương được không ?
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Trường hợp trong hộ khẩu có hai bà cháu, trước khi qua đời bà có làm di chúc cho đứa cháu này, tờ di chúc không có xác nhận của cơ quan chức năng. Di chúc có câu “nếu sau này đứa cháu có khó khăn muốn bán thì phải có ý kiến của các cô chú trong gia đình”. Vậy trường hợp này cá nhân đứa cháu có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không ?
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Diện tích đã thu hồi, đã chuyển quyền sử dụng có phải tính vào hạn mức đất nông nghiệp tại thời điểm cấp giấy hay không ?
Nội dung trả lời


    Ý kiến cử tri:Một số trường hợp hộ dân đang sử dụng đất vào mục đích đất ở trước Luật Đất đai 1993 nhưng không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì có được thực hiện cấp giấy theo quy định hay không? UBND cấp xã phải xác nhận những nội dung gì khi cấp giấy ?
Nội dung trả lời


Displaying results 73-80 (of 80)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Back · Next »
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 5108
Tổng lượt truy cập: 6,670,236