Đối thoại
Tra cứu
Lĩnh vực:    
Họ và tên: Địa chỉ:
Nội dung:                 

Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trên GCN QSDĐ của hộ gia đình có ghi tên hộ ông A và vợ là bà B, nay ông A bị bệnh thì bà B tự làm đơn đăng ký xin chuyển mục đích sử dụng đất và đơn xin tách thửa đất được không ?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Một thửa Ao tôm lớn trước đây là 03 thửa ruộng nhỏ gộp lại, một trong 03 thửa đất đã có GCN QSDĐ do nhận chuyển nhượng. Nay người sử dụng đất muốn cấp GCN toàn bộ diện tích của 03 thửa thì thực hiện như thế nào?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Một thửa đất của ông A đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo bản đồ 299, quá trình sử dụng ông tự làm mương thoát nước trên đất của mình, năm 2002 đo vẽ bản đồ mới có thể hiện con mương trên đất. Đến năm 2013 ông A bán toàn bộ diện tích thửa đất cho ông B và ông B được cấp giấy chứng nhận thể hiện thửa đất có con mương. Nhưng hiện trạng thửa đất không có con mương. Vậy ông B yêu cầu cấp đổi giấy chứng nhận theo hiện trạng không có con mương được không ?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trường hợp trong hộ khẩu có hai bà cháu, trước khi qua đời bà có làm di chúc cho đứa cháu này, tờ di chúc không có xác nhận của cơ quan chức năng. Di chúc có câu “nếu sau này đứa cháu có khó khăn muốn bán thì phải có ý kiến của các cô chú trong gia đình”. Vậy trường hợp này cá nhân đứa cháu có đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không ?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Diện tích đã thu hồi, đã chuyển quyền sử dụng có phải tính vào hạn mức đất nông nghiệp tại thời điểm cấp giấy hay không ?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Một số trường hợp hộ dân đang sử dụng đất vào mục đích đất ở trước Luật Đất đai 1993 nhưng không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai thì có được thực hiện cấp giấy theo quy định hay không? UBND cấp xã phải xác nhận những nội dung gì khi cấp giấy ?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Đất hiện đang có tranh chấp, chưa thực hiện việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 01/7/2004 nhưng do điều kiện, khí hậu, nguồn nước tưới do đó không canh tác liên tục, nay muốn cấp giấy có được không, hiện nay theo Luật đất đai mới quy định ở đâu?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng (đã có giấy) của người khác sau ngày 01/7/2004, chỉ có giấy tờ viết tay có chữ ký của các bên nay bên chuyển nhượng không còn ở địa phương hoặc đã chết hoặc không chịu hợp tác để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, quy trình cấp giấy đối với trường hợp này thực hiện như thế nào?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Việc các hộ không kê khai đăng ký quyền sử dụng đất có quy định bắt buộc không? có chế tài của Nhà nước về đăng ký bắt buộc hay không?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đối với các trường hợp đất do cha mẹ tự tạo lập chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất nay muốn cấp cho con thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện nhiệm vụ gì ?.
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại với các doanh nghiệp ngày 14/3/2018
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Những trường hợp trước đây được HTX giao đất ở ổn định trước 15/10/1993, nay đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất phải nộp 40% tiền sử dụng đất đúng, hay sai (theo Luật đất đai 2013).
Nội dung trả lời
Tổng trang 1-12 (of 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trở lại · Tiếp »
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3642
Tổng lượt truy cập: 6,942,098