Đối thoại
Tra cứu
Lĩnh vực:    
Họ và tên: Địa chỉ:
Nội dung:                 

Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trường hợp hộ bà A nhận khoán đất nông nghiệp (HNK) năm 1987 canh tác, sử dụng đến năm 1990 thì cho một phần thửa đất cho ông B (không có giấy tờ cho). Đến năm 1996 qua đo đạc bản đồ địa chính và quy chủ tên người sử dụng đất tại sổ mục kê đất đai của xã thì phần đất bà A cho ông B đã thể hiện thửa đất của ông B và quy chủ tên ông B. Nay bà A khiếu nại và đòi lại phần đất mà trước kia (năm 1990) đã cho ông B có được không. Hiện 2 hộ bà A và ông B đều có giấy chứng nhận QSD đất thuộc thửa đất của mình. 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Sau khi xã A tách ra từ xã B thì việc quản lý đất công ích theo địa giới hành chính hay là quản lý theo hồ sơ cũ vì số diện tích đất công ích xã B quản lý nhưng nằm trong địa giới hành chính xã A? 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Những trường hợp là  đất công ích, nhưng các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong thời gian dài, không giao lại cho UBND xã. Và các hộ này là hộ nghèo quá khó khăn, không có đất canh tác. Nay các hộ dân xin nhà nước giao đất có được không?. 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Một số thửa đất ở trong khu dân cư, trong quá trình sử dụng hộ gia đình tự mở rộng sang phần đất trống không ảnh hưởng đến quy hoạch chung, hộ gia đình xin giao đất để hợp thửa, trường hợp này có được giải quyết không? 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Đối với những diện tích đất ngoài khu đo mà sử dụng sau năm 1993, thì cơ sở pháp lý nào để xác định nguồn gốc là đất khai hoang. Trong quá trình áp giá đền bù thì xác định nguồn gốc đất ra sao?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Tại khu tái định canh, định cư thôn Liên Sơn 2, năm 1995 nhà nước có dự án di dân tái định cư đồng bào Rắc lây từ thôn Ninh Quý, Phước Thiện lên thôn Liên Sơn 2. Người dân đã xây dựng nhà ở ổn định từ khoảng năm 1997-1998 đến nay. Diện tích đất sử dụng ngoài hiện trạng biến động rất nhiều so với bản đồ địa chính. Nên muốn cấp giấy chứng nhận các hộ dân khu vực này thì cần phải đo đạc chỉnh lý bản đồ. Vậy, quá trình làm thủ tục cấp giấy cho bà con dân tộc thực hiện như thế nào? Có thu các khoản phí không ( ví dụ như thu tiền sử dụng đất, tiền đo đạc…). 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trường hợp hộ gia đình được hợp tác xã giao khoán đất nông nghiệp (đất lúa) đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất đứng tên người chồng (phần ghi thêm là HTX giao khoán). Nay người chồng mất (chết) thì có được đăng ký chỉnh lý sang tên vợ không hay lập thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất. (Trường hợp này thực hiện thủ tục thừa kế theo quy định pháp luật).

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Các thửa đất nằm ngoài khu đo. Nay hộ dân có nhu cầu đo trích lục để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận QSD đất nhưng khoản nộp phí theo Quyết định 309/UBND ngày 01/10/2009 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận còn khá cao nên có những hộ dân sau khi trích lục xong thì không có khả năng nộp phí để lấy trích lục. Đề nghị xem xét giảm mức thu có được không?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Các thửa đất gần kề khu dân cư nhưng không phải là đất ở nông thôn mà là đất nông nghiệp theo bản đồ địa chính đo đạc năm 1996. Nhưng hiện trạng các hộ dân đã xây dựng nhà ở kiêng cố trên 10 năm (kể cả có hệ thống điện thắp sáng và nước sinh hoạt). Nay đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất ở nông thôn có được không? 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Theo Công văn số 2857/STNMT-VP tại điểm o có nêu: Đối với thửa đất có nhà ở ổn định trước ngày 15/10/1993 mà thửa đất đó có diện tích lớn hơn hạn mức đất giao đất ở tại địa phương, người nhận chuyển nhượng một phần thửa đất không có nhà ở (thời điểm nhận chuyển nhượng sau ngày 15/10/1993) thì trường hợp này người nhận chuyển nhượng phải nộp tiền sử dụng đất theo Điểm a, khoản 1 Điều 15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

Hiện nay thị trấn phước Dân đang vướng 09 hồ sơ rơi vào trường hợp nhận chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất sau ngày 15/10/1993 và trên thửa đất đã có nhà ở, đồng thời khi tách thửa để thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho các hộ tự thỏa thuận phân chia định mức đất ở và vẫn đảm bảo 250m2/ 01 thửa đất theo quy định về hạn mức đất ở đô thị tại địa bàn thị trấn Phước Dân. Vậy trường hợp này các hộ dân có phải nộp tiền sử dụng đất theo Điểm a, khoản 1 Điều 15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính Phủ không.

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trường hợp 02 hộ sử dụng chung 01 thửa đất A (đã được đo đạc địa chính), ranh giới thửa đất A trên bản đồ địa chính so với hiện trạng không biến động. Hiện nay, đã tách một phần thửa đất A và đã cấp giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất cho 01 hộ. Vậy phần diện tích còn lại của thửa đất A có thể cấp cho hộ còn lại mà không thực hiện việc đo đạc, thu tiền đo đạc không ? Hay buộc phải thực hiện việc đo đạc và nộp tiền theo quy định.( Trường hợp này không phải thực hiện việc đo đạc lại). 

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 25/4/2014 tại huyện Ninh Phước
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân nhận tặng cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004, nhưng các hộ này không có giấy tờ liên quan đến việc tặng cho, chuyển nhượng nói trên. Những trường hợp này muốn đăng ký cấp giấy chứng nhận thì cần phải có những loại giấy tờ gì?

Nội dung trả lời
Tổng trang 109-120 (of 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trở lại · Tiếp »
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3621
Tổng lượt truy cập: 6,942,077