Đối thoại
Tra cứu
Lĩnh vực:    
Họ và tên: Địa chỉ:
Nội dung:                 

Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đất lấn, chiếm có được cấp giấy hứng nhận quyền sử dụng đất không ?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đề nghị xem xét thu hồi đất lâm nghiệp Tân Tiến (khu Bạch Đàn) và đất trước đây Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn đã giao cho hộ ông Tám Ân nhưng không sử dụng. Hiện nay có một số người dân đang lấn chiếm sử dụng vào mục đích nông nghiệp và đề nghị cấp giấy chứng nhận
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đối với đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ gì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay một số đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn Hòn Lúp khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phải nộp tiền sử dụng đất từ 20 đến 40 triệu đồng một hộ. Việc thu tiền này có đúng không?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trường hợp ông A nhận chuyển nhượng của ông B đất nông nghiệp trong khu dân cư nông thôn từ năm 2003 (giấy tay), đến năm 2006 ông A xây dựng nhà ở. Nay Ủy ban nhân dân xã xác nhận ông A sử dụng ổn định không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt, vậy trường hợp ông A có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không, nghĩa vụ tài chính xác định như thế nào ?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Diện tích đất thuộc vị trí kênh N3-2 đoạn giáp xã Lương Sơn đến Tân Sơn do ngưng hoạt động đã có Văn bản hủy bỏ nay không còn sử dụng kênh nay kênh không còn hoạt động người dân xây dựng nhà ở để ở dọc tuyến kênh và đề nghị cấp giấy, xin ý kiến xử lý.
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đối thửa đất nông nghiệp có diện tích 7000 m2 theo quy định tại tại khoản 3 Điều 3 Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh quy định đối với đất nông nghiệp nằm trong cùng thửa đất với đất ở đô thị nhưng không được công nhận là đất ở hoặc nằm trong xen kẻ trong khu dân cư đô thị thì việc tách thửa phải đồng thời với việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 57 của Luật Đất đai 2013. Diện tích đất tối thiểu được tách thửa và diện tích đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của quy định này. Như vậy hiện nay có một số thửa đất lớn thì phải chuyển mục đích, người dân không đủ điều kiện để chuyển mục đích.
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Trường hợp cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất được xác định lại diện tích do thay đổi chỉ giới xây dựng Quốc lộ 27 theo Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 thì nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích này được xác định như thế nào?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Trường hợp 01 thửa đất đã được cấp GCN cho ông A vào năm 2000, năm 2012 ông A chết. Đầu năm 2012, hộ ông A đã làm xong văn bản phân chia tài sản thừa kế của ông A cho bà B nhưng chưa đến Văn phòng đăng ký để thực hiện thủ tục chuyển quyền thì cuối năm 2013 bà B cũng chết và mất GCN đã cấp cho ông A. Nay con của bà B đến Văn phòng đăng ký cấp GCN nhưng chỉ có bản photo của GCN và Văn bản phân chia tài sản thừa kế của ông A. Đối với trường hợp này thì có thể áp dụng thủ tục nào?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Trường hợp thửa đất đã được cấp GCN thuộc thẩm quyền sử dụng của hộ gia đình gồm cha, mẹ và 02 người con. Nay, người cha đã chết, 03 người còn lại có nhu cầu cung cấp thông tin đồng thời tách thửa để phân chia tài sản thừa kế. Vậy, trường hợp này có tính vào hạn mức tách thửa theo quy định tại Quyết định số 85/2014/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không hay phải thực hiện thủ tục tách thửa rồi thừa kế?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Trường hợp thửa đất đã được cấp GCN theo bản đồ địa chính, nay thay đổi ranh giới và không có tranh chấp thì có được cấp đổi GCN do thay đổi diện tích không?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung:

Trường hợp hộ ông Nguyễn Văn A đang sử dụng 01 thửa đất có diện tích 600 m2 đất ở thị trấn Tân Sơn, vào năm 2000 đã được cấp GCN trong hạn mức đất ở là 300 m2 nay có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng thêm 200 m2 đất nông nghiệp trong cùng thửa đất (để tách thửa cho con). Vậy 200m2 này được xác định là trong hạn mức hay ngoài hạn mức?

Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Trường hợp ông nguyễn văn A nhận chuyển nhượng QSDĐ cho ông Nguyễn Văn B có hợp đồng do xã công chứng năm 2006 theo diện tích trên GCN là 30.000 m2 (trong đó có 20.000 m2 thời hạn sử dụng đến năm 2018 và 10.000 m2 có thời hạn đến năm 2008). Nhưng đến năm 2014 ông Nguyễn Văn B mới đến cơ quan văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để đăng ký làm thủ tục chuyển quyền. Vậy thời hạn sử dụng đất trên GCN đã hết hạn năm 2008 có được xác định lại theo Điều 210, Luật đất đai năm 2013 và làm thủ tục chuyển quyền theo quy định hay phải làm thủ tục cho ông Nguyễn Văn B thuê đất phần diện tích 10.000 m2 đã hết hạn từ năm 2008?
Nội dung trả lời
Tổng trang 73-84 (of 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trở lại · Tiếp »
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3216
Tổng lượt truy cập: 6,941,672