Đối thoại
Tra cứu
Lĩnh vực:    
Họ và tên: Địa chỉ:
Nội dung:                 

Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Trường hợp đất nông nghiệp (hiện trạng là đất trồng cây lâu năm (cây điều, keo lá tràm…)) do khai hoang và sử dụng từ năm 1995, hiện tại trồng cây lâu năm (cây trồng có độ từ khoảng 6-7 năm). Nhưng căn cứ theo quy hoạch sử dụng đất huyện Ninh Sơn đến năm 2020 thì tại vị trí đó quy hoạch sử dụng đất là đất trồng cây hàng năm. Vậy khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì căn cứ theo hiện trạng sử dụng hay căn cứ vào sự phù hợp quy hoạch sử dụng đất?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 20 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định “việc áp dụng quy định về hạn mức đất ở của địa phương để xác định diện tích đất ở trong các trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được thực hiện theo quy định tại thời điểm người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hợp lệ”. Vậy các trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đã tiếp nhận trước ngày 08/12/2014 (ngày Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định hạn mức giao đất ở, công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân có hiệu lực) thì áp dụng theo Quyết định số 466/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh hay Quyết định số Quyết định số 93/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 ?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 12/6/2015 tại huyện Ninh Sơn
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 10 của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 thì niêm yết 15 ngày, theo khoản 2 Điều 77 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy đinh “sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết…”. Vậy khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ thì căn cứ vào Thông tư hay Nghị định?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Hồ Tân Mỹ đã có Quyết định thu hồi đất, một số hộ đã được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và đã tổ chức khởi công xây dựng năm 2010. Tuy nhiên sau đó không triển khai thực hiện tiếp, đề nghị cho biết thời gian sắp tới có tiếp tục triển khai không
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Trên địa bàn xã Phước Trung hiện nay có một số hộ hiến đất (trả lại đất cho Nhà nước) để xây dựng các công trình công cộng (đường giao thông nông thôn, trạm y tế xã, trường học...) theo chương trình xây dựng nông thôn mới. Xin hỏi các hộ này có được xem xét giao lại đất mới không?
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Hiện nay tại xã Phước Trung, xã Phước Tân, trước đây Ban quản lý Dự án ngành nông nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất để làm bãi vật liệu xây dựng các Hồ chứa nước Tân Mỹ, Phước Trung. Nay không còn sử dụng, một số hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất này để sản xuất nông nghiệp. Vậy trình tự thủ tục thực hiện như thế nào
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đề nghị điều chỉnh Quyết Định số 2555/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 của chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành mức chi và quyết toán 2% chi phí thực hiện công tác BT,HT và TĐC trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận chưa phù hợp với Thông Tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài Chính về việc quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện BT, HT và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất. Cụ thể: cần quy định rõ ràng về định mức lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện công tác BT, HT và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất và nâng mức chi cho công tác thu hồi, GPMB để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương như: công đi làm ngoại nghiệp là: 120.000 đồng/ngày; Công đi làm nội nghiệp là: 100.000 đồng/ngày
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đề nghị điều chỉnh tăng giá bôi thường đối với hoa màu, cây trồng; đồng thời bổ sung mức gia bồi thường, hỗ trợ đối với một số cây trồng (keo lai, cà phê....) chưa quy định trong bảng giá theo Quyết định 204/QĐ-UBND, ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh Ninh Thuận
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đề nghị xem xét quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng 03 lần giá đất nông nghiệp cho người dân để phù hợp với thực tế tại địa phương (01 ý kiến).
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đề nghị có hướng dẫn các biểu mẫu kiểm kê, hoa màu cho phù hợp với thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã sử dụng ổn định nằm trong Lâm phần của các tổ chức lâm nghiệp
Nội dung trả lời
Hỏi  Họ và tên: Phiên đối thoại ngày 8/5/2015 tại huyện Bác Ái
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
Nội dung: Hiện nay trên địa bàn xã Phước Trung sau khi chia tách huyện (huyện Ninh Sơn, huyện Bác Ái), song Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân (cấp sai ranh giới hành chính) vấn đề này xử lý như thế nào để cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định ?
Nội dung trả lời
Tổng trang 85-96 (of 120)
Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trở lại · Tiếp »
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3523
Tổng lượt truy cập: 6,941,979