Lĩnh vực
Nội dung
STTTên văn bảnGóp ýTải File
1
Góp ý Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Ngày bắt đầu: 11-12-2017
Ngày kết thúc: 15-12-2017
Góp ý TTQTBO DON GIA HOAT DONG QUAN TRAC MOI TRUONG (gui gop y).rar
2
Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; trưởng, phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Ngày bắt đầu: 26-9-2017
Ngày kết thúc: 5-10-2017
Góp ý gopyduthao.rar
3
Về việc góp ý 04 dự thảo Đề án, 04 Nghị quyết của HĐND tỉnh về phí và lệ phí lĩnh vực Đất đai
Ngày bắt đầu: 22-3-2017
Ngày kết thúc: 4-5-2017
Góp ý 4 du thao de an, 4 nghi quyet.rar
4
Góp ý dự thảo "Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường và công bố, cung cấp thông tin môi trường"
Ngày bắt đầu: 28-3-2016
Ngày kết thúc: 7-4-2016
Góp ý 572.pdf
5
Góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Công nghệ thông tin và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
Ngày bắt đầu: 5-10-2015
Ngày kết thúc: 11-10-2015
Góp ý ttcntt.rar
6
Góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Trung tâm Quan trắc môi trường và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.
Ngày bắt đầu: 5-10-2015
Ngày kết thúc: 11-10-2015
Góp ý ttqt.rar
7
Góp ý dự thảo Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
Ngày bắt đầu: 5-10-2015
Ngày kết thúc: 11-10-2015
Góp ý Quy bvmt.rar
8
Góp ý Dự thảo: Cụ thể hóa một số điều của Quyết định số 1504, Tờ trình của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi QĐ số 1504
Ngày bắt đầu: 1-7-2015
Ngày kết thúc: 7-7-2015
Góp ý gop y.rar
    
DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
28 - 300C
21 - 230C

Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
21 - 300C
21 - 300C

 Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 778
Tổng lượt truy cập: 2,551,065
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG