Văn bản pháp quy    
Số hiệu: Thể loại:
Trích yếu: Cấp:
Cơ quan ban hành: Lĩnh vực

Số hiệuThể loạiNgày ban hànhTrích yếuTải về
42/2017/QĐ-UBND Quyết định 2-6-2017

 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh NInh Thuận

QDUB42.2017.pdf
53/2017/TT-BTNMT Thông tư 4-12-2017

 Thông tư Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

53-2017-TT-BTNMT.pdf
46/2017/TT-BTNMT Thông tư 23-10-2017

Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

711201714118.pdf
108/2017/QĐ-UBND Quyết định 31-10-2017

Quy định tỉ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

QDUB108.2017_signed.pdf
2311/QĐ-BTNMT Quyết định 28-9-2011

 Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

2311_QD_BTNMT.pdf
29/2017/TT-BTNMT Thông tư 11-9-2017

 Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

12755.pdf
24/2017/TT-BTNMT Thông tư 1-9-2017

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Thong tu 24-2017-TT-BTNMT.pdf
1282/QĐ-UBND Quyết định 30-6-2017

 Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm Sở Tài nguyên và Môi trường

1282.pdf
14/2017/TT-BTNMT Thông tư 20-7-2017

 Thông tư 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

14-2017-TT-BTNMT.pdf
13/2017/TT-BTNMT Thông tư 30-6-2017

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh

13-2017-tt-btnmt_Signed.pdf
12/2017/TT-BTNMT Thông tư 30-6-2017

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre

11/2017/TT-BTNMT Thông tư 29-6-2017

Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường

298201711 2017 tt-btnmt.pdf
36/2017/NĐ-CP Nghị định 4-4-2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

36.signed.pdf
76/2017/QĐ-UBND Quyết định 21-8-2017

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

QDUB76.2017_signed.pdf
75/2017/QĐ-UBND Quyết định 21-8-2017

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

QDUB75.2017_signed.pdf
74/2017/QĐ-UBND Quyết định 21-8-2017

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

QDUB74.2017_signed.pdf
82/2017/NĐ-CP Nghị định 17-7-2017

 Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

82-2017-ND-CP.pdf
05/2017/TT-BTNMT Thông tư 25-4-2017

 Thông tư Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

1582017TT 05 Quy dinh xay dung CSDL dat dai.pdf
15/2017/TT-BTNMT Thông tư 21-7-2017

Thông tư 15/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

58201715-2017_TT-BTNMT.pdf
30/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 17-7-2017

Nghị quyết Quy định mức thu phí phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9296.pdf
29/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 17-7-2017

Nghị quyết Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9295.pdf
24/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 17-7-2017

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9290.pdf
23/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 17-7-2017

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyến sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9289.pdf
19/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 17-7-2017

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9285.pdf
18/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 17-7-2017

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9284.pdf
17/2017/NQ-HĐND Nghị quyết 17-7-2017

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

9283.pdf
51/2010/QĐ-UBND Nghị định 3-7-2017

Quy định quản lý nhà nước  về hoạt động khí stượng thủy văn  trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

QĐ 51-2017 (Vv Ban hành quy định quản lý KTTV trên địa bàn tỉnh).pdf
38/2016/NĐ-CP Nghị định 15-5-2016

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

1172017NĐ 38-2016 (Vv Quy định chi tiết một số điều Luật KTTV).pdf
90/2015/QH13 Luật 23-11-2015

Luật khí tượng thủy văn  

Luật Khí tượng thủy văn 2015.pdf
24/2016/TT-BTNMT Thông tư 9-9-2016

Quy dịnh việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

24 2016 TT-BTNMT.pdf
12345678910...
DỰ BÁO THỜI TIẾT

  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
28 - 300C
21 - 230C

Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

Đêm 12/12, ngày 13/12/2017
21 - 300C
21 - 300C

 Mây thay đổi; chiều, khổn mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển giật cấp 6.

LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 739
Tổng lượt truy cập: 2,551,026
ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG