Tìm kiếm    
Số hiệu/ trích yếu:  
 
Tìm kiếm nâng cao
Thể loại: Cơ quan ban hành:
Cấp: Lĩnh vực
Tình trạng:    
 

 
Số hiệuThể loạiTrích yếuNgày / trạng tháiTải về
20/2019/QĐ-UBND Quyết định

 Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để

Ngày ban hành: 25/4/2019
Ngày hiệu lực: 05/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
202019QDUBND2542019BanhanhDongiadodaclapBDDCdangkydatdaiTSGLVD.pdf
456/QĐ-TCMT Quyết định

 Quy chế trao đổi thông tin 2 chiều giữa người dân và cơ quan nhà nước

Ngày ban hành: 10/5/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy chế trao đổi thông tin 2 chiều giữa người dân và cơ quan nhà nước.pdf
27/2019/NĐ-CP Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 13/3/2019
Ngày hiệu lực: 13/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27.signed.pdf
23/VBHN-BTNMT Nghị định

Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ngày ban hành: 10/12/2018
Ngày hiệu lực: 25/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
23VBHNBTNMT10122018VecapphephoatdongDodacbando.pdf
16/VBHN-BTNMT Nghị định
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ.
Ngày ban hành: 10/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
16VBHNBTNMT10122018XuphatviphamhanhchinhveKhituongthuyvanDodacbando.pdf
Số: 35/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định tiêu chí xác đinh và ba nhành Danh mục ngoại lai xâm hạii

Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong tu 35-2018-danh muc loai ngoai lai xam hai.pdf
27/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày ban hành: 14/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
2812019272018TTBTNMT14122018QuydinhveThongkeKiemkedatdaivalapBandohientrangsudungdat.pdf
25/2018/TT-BTNMT Thông tư

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đ

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
252018TTBTNMT14122018BanhanhDinhmuckinhtekythuatKiemtraThamdinhNghiemthuchatluongsanphamdodacvabando.pdf
04/VBHN-BTNMT Nghị định

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 6/5/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
251201904VBHNBTNMT.pdf
30/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
734.pdf
31/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
633.pdf
32/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
32-2018-TT-BTNMT.pdf
27/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27-2018-TT-BTNMT.pdf
25/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
25-2018-TT-BTNMT.pdf
Số: 27/2016/TT-BTNMT Thông tư

Quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Ngày ban hành: 29/9/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong-tu-27-2016-Bo-chi-so.doc
22/2018/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày hiệu lực: 04/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
22.2018.TT-BTNMT.pdf
20/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định cế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 8/11/2018
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
20.2018.TT-BTNMT.pdf
96/2018/QĐ-UBND Quyết định

 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực bienr năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB96.2018_signed.pdf
14/2018/TT-BTNMT Thông tư

Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày hiệu lực: 03/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13880.pdf
13/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp

Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày hiệu lực: 03/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13-2018-TT-BTNMT.pdf
27/CT-TTg Chỉ thị

Một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Ngày ban hành: 17/9/2018
Ngày hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
chi thi 27.pdf
09/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
08/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
27/2018/QH14 Luật

 Luật đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 14/6/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27.1018_QH14.pdf
113/NQ-CP Nghị quyết

 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/8/2018
Ngày hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
11079.pdf
67/2018/QĐ-UBND Quyết định

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 3/8/2018
Ngày hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB67.2018_signed.pdf
852/QĐ-BNV Quy chế

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

 

Ngày ban hành: 22/5/2018
Ngày hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
2062018ban-goc-quyet-dinh-852-qd-bnv-bo-noi-vu-tailieuluat.com.pdf
75/2017/TT-BTNMT Thông tư

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Ngày ban hành: 29/12/2018
Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 75-2017 (Vv Quy định Bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động...).pdf
72/2017/TT-BTNMT Thông tư

Quy định về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

 

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 72-2017 (Vv Quy định về xử lý, trám lấp giếng ko sử dụng).pdf
47/2017/TT-BTNMT Luật

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày ban hành: 7/11/2017
Ngày hiệu lực: 22/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 47-2017 (Vv Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước).pdf
12345678910...
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 14/6, ngày 15/6/2019
35 -370C
25 - 270C

 Các khu vực mây thay đổi, ngày nắng, chiều, tối có mưa rào và dông vài nơi chủ yếu ở vùng núi thuộc huyện Ninh Sơn và Bác Ái. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 14/6, ngày 15/6/2019
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 14/6, ngày 15/6/2019

 Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Độ cao sóng trung bình: 1.0m đến 2.0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 357
Tổng lượt truy cập: 3,414,438