Tìm kiếm    
Số hiệu/ trích yếu:  
 
Tìm kiếm nâng cao
Thể loại: Cơ quan ban hành:
Cấp: Lĩnh vực
Tình trạng:    
 

 
Số hiệuThể loạiTrích yếuNgày / trạng tháiTải về
72/2020/qh Luật

LlUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

Ngày ban hành: 17/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
72 .luat BVMT 2020.pdf
6282/KH-UBND Quyết định

  KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án “Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 17/11/2021
Ngày hiệu lực: 17/11/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
KH 6282.pdf
04/2021/TT-TTCP Thông tư

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân 

Ngày ban hành: 1/10/2021
Ngày hiệu lực: 10/11/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2021/TT-TTCP Thông tư

Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày ban hành: 1/10/2021
Ngày hiệu lực: 10/11/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
06/2021/TT-TTCP Thông tư

Thông tư Quy định tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra 

Ngày ban hành: 1/10/2021
Ngày hiệu lực: 15/11/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
06-TTCP.pdf
07/2021/TT-TTCP Thông tư

Thông tư Quy định về thẩm quyền nội dung Thanh tra trách nhiệm thưc hiện pháp luật về thanh tra tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Ngày ban hành: 1/10/2021
Ngày hiệu lực: 15/11/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
07-TTCP.pdf
18/2021/TT-BTNMT Thông tư

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền giao của thủ Tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường

TT 18/2021/TT-BTNMT.pdf

Ngày ban hành: 29/10/2021
Ngày hiệu lực: 15/12/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
4112021TT 18-2021-tt-btnmt ve gia giao khu vuc bien thuoc tham quyen cua CP va BTNMT.pdf
16/2021/TT-BTNMT Thông tư

THÔNG TƯ

Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và MÔi trường

Ngày ban hành: 27/9/2021
Ngày hiệu lực: 27/09/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong tu 16.2021.TT-BTNMT.pdf
4241/UBND-VXNV Công văn

 V/v triển khai Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị

Ngày ban hành: 17/8/2021
Ngày hiệu lực: 17/08/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
4241.pdf
16/2015/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư Quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam 

Ngày ban hành: 16/12/2015
Ngày hiệu lực: 16/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 62-BTNMT.signed.pdf
167/2013/NĐ-CP Nghị định

 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình

Ngày ban hành: 12/11/2013
Ngày hiệu lực: 12/11/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
167 1.pdf
100/2019/NĐ-CP Nghị định

Nghị định: Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày ban hành: 30/12/2019
Ngày hiệu lực: 30/12/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
2652021100.pdf
17/2021/QĐ-UBND Quyết định

 

QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 64/2016/QĐ-UBNDngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 15/4/2021
Ngày hiệu lực: 15/04/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
QĐ 17.pdf
11/NĐ-CP Nghị định

  Nghị định số 11/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Thủ tướng Chính phề  quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho các tổ chức cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển 

Ngày ban hành: 10/2/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
2632021ND 11-giao khu vuc bien.pdf
14/2020/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 27/10/2020
Ngày hiệu lực: 11/01/2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
14-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
09/2020/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Ngày ban hành: 17/9/2020
Ngày hiệu lực: 03/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
09-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
08/2020/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn

Ngày ban hành: 11/9/2020
Ngày hiệu lực: 26/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
08-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
07/2020/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định chi tiết các nội dung tại điểm c khoản 1 Điều 31 Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước

Ngày ban hành: 31/7/2020
Ngày hiệu lực: 21/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
07-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
05/2020/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định kỹ thuật về thăm dò, đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ

Ngày ban hành: 31/8/2020
Ngày hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
05-2020-tt-btnmt_Signed.pdf
2003/QĐ-UBND Quyết định

Ban hành quy chế bảo vệ môi trường khu du lịch Bình Sơn - NInh Chữ trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 11/11/2020
Ngày hiệu lực: 11/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
2003.pdf
525/QĐ-UBND Quyết định

QĐ phê duyệt đề án Tổ chức và hoạt động của Tổ cộng động tự quản về BVMT  để giám sát hoạt động xả thải vào MT của các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm MT cao tại khu vực sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
525.pdf
525/QĐ-UBND Quyết định

QĐ phê duyệt đề án Tổ chức và hoạt động của Tổ cộng động tự quản về BVMT  để giám sát hoạt động xả thải vào MT của các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm MT cao tại khu vực sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
525.pdf
525/QĐ-UBND Quyết định

QĐ phê duyệt đề án Tổ chức và hoạt động của Tổ cộng động tự quản về BVMT  để giám sát hoạt động xả thải vào MT của các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm MT cao tại khu vực sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
525.pdf
525/QĐ-UBND Quyết định

QĐ phê duyệt đề án Tổ chức và hoạt động của Tổ cộng động tự quản về BVMT  để giám sát hoạt động xả thải vào MT của các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm MT cao tại khu vực sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày hiệu lực: 31/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
525.pdf
Số: 22/2020/TT-BTC Thông tư

 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường

Ngày ban hành: 10/4/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thông tư 22 cua Bo Tai chinh.doc
25/2019/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ  sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định  quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

Ngày ban hành: 31/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
thong tu 25.pdf
23/2020/NĐ-CP Nghị định

 Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ môi trường và bảo vệ sông 

Ngày ban hành: 24/2/2020
Ngày hiệu lực: 24/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
1352020Nghi đnh 23.pdf
53/2020/NĐ-CP Nghị định

 Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày ban hành: 5/5/2020
Ngày hiệu lực: 05/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
nghi dinh 53.pdf
07/2019/TT-BTP Thông tư

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để đăng tải thông tin

Ngày ban hành: 25/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
072019TTBTP25112019HuongdanmotsonoidungveDangkythechapQuyensudungdatTaisanganlienvoidat.pdf
19/2019/TT-BTNMT Thông tư

Quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 để đăng tải thông tin

Ngày ban hành: 8/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
12345678910...
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 27, ngày 28/8/2020
35 - 370C
25 - 270C

 Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông chủ yếu ở khu vực vùng núi thuộc khu vực huyện Ninh Sơn và Bác Ái; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020
26 - 350C
26 - 350C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Đêm 27, ngày 28/8/2020

 Mây thay đổi, có mưa dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6. Sóng biển cao 1.0 đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 2370
Tổng lượt truy cập: 7,222,341