Tìm kiếm    
Số hiệu/ trích yếu:  
 
Tìm kiếm nâng cao
Thể loại: Cơ quan ban hành:
Cấp: Lĩnh vực
Tình trạng:    
 

 
Số hiệuThể loạiTrích yếuNgày / trạng tháiTải về
2317/QĐ-BTNMT Quyết định

 Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 6/9/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
2317QDBTNMT0692019BanhanhChuongtrinhkhungBDKTvehoatdongDDBDNganhangcauhoiphucvisathachCCHNDD.pdf
67/2019/NĐ-CP Nghị định

 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản

Ngày ban hành: 31/7/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
1482019ND 67 tien cap quyen KTKS tu ngay 15.9.2019.signed.pdf
12/2019/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

Ngày ban hành: 5/8/2019
Ngày hiệu lực: 20/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
12-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
13/2019/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày ban hành: 7/8/2019
Ngày hiệu lực: 23/09/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
13-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
09/2019/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

Ngày ban hành: 5/7/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
092019TTBTNMT0572019BanhanhDinhmucKTKTCongbosieudulieuVienthamQuocgia.pdf
07/2019/TT-BTNMT Thông tư

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám

Ngày ban hành: 5/7/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
072019TTBTNMT0572019BanhanhDinhmucKTKTDokhongcheanhvientham.pdf
08/2019/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

Ngày ban hành: 5/7/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
082019TTBTNMT0572019BanhanhDinhmucKTKTlapbandoChuyendebangAnhvienthamtyle500010000500001000000.pdf
20/2019/QĐ-UBND Quyết định

 Ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để

Ngày ban hành: 25/4/2019
Ngày hiệu lực: 05/05/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
202019QDUBND2542019BanhanhDongiadodaclapBDDCdangkydatdaiTSGLVD.pdf
456/QĐ-TCMT Quyết định

 Quy chế trao đổi thông tin 2 chiều giữa người dân và cơ quan nhà nước

Ngày ban hành: 10/5/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
Quy chế trao đổi thông tin 2 chiều giữa người dân và cơ quan nhà nước.pdf
27/2019/NĐ-CP Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 13/3/2019
Ngày hiệu lực: 13/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27.signed.pdf
23/VBHN-BTNMT Nghị định

Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Ngày ban hành: 10/12/2018
Ngày hiệu lực: 25/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
23VBHNBTNMT10122018VecapphephoatdongDodacbando.pdf
16/VBHN-BTNMT Nghị định
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ.
Ngày ban hành: 10/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
16VBHNBTNMT10122018XuphatviphamhanhchinhveKhituongthuyvanDodacbando.pdf
Số: 35/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định tiêu chí xác đinh và ba nhành Danh mục ngoại lai xâm hạii

Ngày ban hành: 28/12/2018
Ngày hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong tu 35-2018-danh muc loai ngoai lai xam hai.pdf
27/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày ban hành: 14/12/2019
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
2812019272018TTBTNMT14122018QuydinhveThongkeKiemkedatdaivalapBandohientrangsudungdat.pdf
25/2018/TT-BTNMT Thông tư

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ đ

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
252018TTBTNMT14122018BanhanhDinhmuckinhtekythuatKiemtraThamdinhNghiemthuchatluongsanphamdodacvabando.pdf
04/VBHN-BTNMT Nghị định

Về hoạt động đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 6/5/2015
Ngày hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
251201904VBHNBTNMT.pdf
30/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
734.pdf
31/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
633.pdf
32/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
32-2018-TT-BTNMT.pdf
27/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27-2018-TT-BTNMT.pdf
25/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
25-2018-TT-BTNMT.pdf
Số: 27/2016/TT-BTNMT Thông tư

Quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Ngày ban hành: 29/9/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong-tu-27-2016-Bo-chi-so.doc
22/2018/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày hiệu lực: 04/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
22.2018.TT-BTNMT.pdf
20/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định cế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 8/11/2018
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
20.2018.TT-BTNMT.pdf
96/2018/QĐ-UBND Quyết định

 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực bienr năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB96.2018_signed.pdf
14/2018/TT-BTNMT Thông tư

Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày hiệu lực: 03/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13880.pdf
13/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp

Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày hiệu lực: 03/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13-2018-TT-BTNMT.pdf
27/CT-TTg Chỉ thị

Một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Ngày ban hành: 17/9/2018
Ngày hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
chi thi 27.pdf
09/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
08/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
12345678910...
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 12, ngày 13/10/2019
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019
24 - 330C
24 - 330C

 Mây thay đổi, chủ yếu không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 12, ngày 13/10/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6 đến cấp 7. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 3419
Tổng lượt truy cập: 4,050,548