Tìm kiếm    
Số hiệu/ trích yếu:  
 
Tìm kiếm nâng cao
Thể loại: Cơ quan ban hành:
Cấp: Lĩnh vực
Tình trạng:    
 

 
Số hiệuThể loạiTrích yếuNgày / trạng tháiTải về
01/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư ban hành quy định định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Ngày ban hành: 7/2/2018
Ngày hiệu lực: 26/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
01.2018.TT-BTNMT.pdf
73/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
73.2017.TT-BTNMT.pdf
76/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
77.2017.TT-BTNMT.pdf
77/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1825.pdf
68/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày hiệu lực: 19/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
68.2017.TT-BTNMT.pdf
45/2017/TT-BTTTT Thông tư

 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
45.2017.TT-BTTTT.pdf
65/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
65.2007.TT-BTNMT.pdf
64/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
64.2007.TT-BTNMT.pdf
67/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày hiệu lực: 08/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
67.2007.TT-BTNMT.pdf
136/2017/TT-BTC Thông tư

 Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
136.2017.TT-BTC.pdf
01/CT-TTg Chỉ thị

 Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Ngày ban hành: 3/1/2018
Ngày hiệu lực: 03/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
chi-thi-01.pdf
56/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.

Ngày ban hành: 8/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
56 2017 TT BTNMT.pdf
55/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Ngày ban hành: 8/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
55 2017 TT BTNMT.pdf
63/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
186.pdf
51/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

Ngày ban hành: 30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
51.2017.TT-BTNMT.pdf
142/2017/QĐ-UBND Quyết định

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
142 QD UBND tinh.pdf
141/2017/QĐ-UBND Quyết định

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
141 QD UBDN tinh.pdf
138/2017/QĐ-UBND Quyết định

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 18/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
QD 138-2017 Cuong che thi hanh QD qg tranh chap dat.pdf
50/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

Ngày ban hành: 30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
26122017Thong tu quy dinh ve Phan cap tru luong va Tai nguyen khoang san ran.pdf
60/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông Tư Quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn

Ngày ban hành: 8/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong tu quy dinh ve Phan cap tru luong va Tai nguyen khoang san ran.pdf
42/2017/QĐ-UBND Quyết định

 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh NInh Thuận

Ngày ban hành: 2/6/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB42.2017.pdf
53/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Ngày ban hành: 4/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
53-2017-TT-BTNMT.pdf
46/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Ngày ban hành: 23/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
711201714118.pdf
108/2017/QĐ-UBND Quyết định

Quy định tỉ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai của một số loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày ban hành: 31/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB108.2017_signed.pdf
2311/QĐ-BTNMT Quyết định

 Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

Ngày ban hành: 28/9/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
2311_QD_BTNMT.pdf
29/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 11/9/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
12755.pdf
24/2017/TT-BTNMT Thông tư

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Ngày ban hành: 1/9/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong tu 24-2017-TT-BTNMT.pdf
1282/QĐ-UBND Quyết định

 Quyết định 1282/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 về việc Phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 30/6/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
1282.pdf
14/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư 14/2017/TT-BTNMT quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày ban hành: 20/7/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
14-2017-TT-BTNMT.pdf
13/2017/TT-BTNMT Thông tư

Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/6/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
13-2017-tt-btnmt_Signed.pdf
12345678910...
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 23, ngày 24/02/2018
30 - 320C
22 - 240C

 Mây thay đổi, các khu vực trong tỉnh đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển có lúc cấp 5.

Đêm 23, ngày 24/02/2018

 Có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa giảm 4-10km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Độ cao sóng 1.0m – 2.0m. Biển động nhẹ.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 296
Tổng lượt truy cập: 2,653,394