Tìm kiếm    
Số hiệu/ trích yếu:  
 
Tìm kiếm nâng cao
Thể loại: Cơ quan ban hành:
Cấp: Lĩnh vực
Tình trạng:    
 

 
Số hiệuThể loạiTrích yếuNgày / trạng tháiTải về
27/CT-TTg Chỉ thị

Một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Ngày ban hành: 17/9/2018
Ngày hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
chi thi 27.pdf
09/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
09-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
08/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
08-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
27/2018/QH14 Luật

 Luật đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 14/6/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
27.1018_QH14.pdf
113/NQ-CP Nghị quyết

 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/8/2018
Ngày hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
11079.pdf
67/2018/QĐ-UBND Quyết định

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 3/8/2018
Ngày hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB67.2018_signed.pdf
852/QĐ-BNV Quy chế

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

 

Ngày ban hành: 22/5/2018
Ngày hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
2062018ban-goc-quyet-dinh-852-qd-bnv-bo-noi-vu-tailieuluat.com.pdf
75/2017/TT-BTNMT Thông tư

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Ngày ban hành: 29/12/2018
Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 75-2017 (Vv Quy định Bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động...).pdf
72/2017/TT-BTNMT Thông tư

Quy định về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

 

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 72-2017 (Vv Quy định về xử lý, trám lấp giếng ko sử dụng).pdf
47/2017/TT-BTNMT Luật

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày ban hành: 7/11/2017
Ngày hiệu lực: 22/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 47-2017 (Vv Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước).pdf
16/2018/QĐ-UBND Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 31/1/2018
Ngày hiệu lực: 10/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
16 2018 QĐ-UBND.pdf
01/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư ban hành quy định định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Ngày ban hành: 7/2/2018
Ngày hiệu lực: 26/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01.2018.TT-BTNMT.pdf
73/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
73.2017.TT-BTNMT.pdf
76/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
77.2017.TT-BTNMT.pdf
77/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1825.pdf
68/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày hiệu lực: 19/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
68.2017.TT-BTNMT.pdf
45/2017/TT-BTTTT Thông tư

 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
45.2017.TT-BTTTT.pdf
65/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
65.2007.TT-BTNMT.pdf
64/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
64.2007.TT-BTNMT.pdf
67/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường.

Ngày ban hành: 25/12/2017
Ngày hiệu lực: 08/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
67.2007.TT-BTNMT.pdf
136/2017/TT-BTC Thông tư

 Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 06/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
136.2017.TT-BTC.pdf
01/CT-TTg Chỉ thị

 Chỉ thị về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai

Ngày ban hành: 3/1/2018
Ngày hiệu lực: 03/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
chi-thi-01.pdf
56/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.

Ngày ban hành: 8/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
56 2017 TT BTNMT.pdf
55/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Ngày ban hành: 8/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
55 2017 TT BTNMT.pdf
63/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
186.pdf
51/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

Ngày ban hành: 30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
51.2017.TT-BTNMT.pdf
142/2017/QĐ-UBND Quyết định

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
142 QD UBND tinh.pdf
141/2017/QĐ-UBND Quyết định

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
141 QD UBDN tinh.pdf
138/2017/QĐ-UBND Quyết định

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 18/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
QD 138-2017 Cuong che thi hanh QD qg tranh chap dat.pdf
50/2017/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư Quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất

Ngày ban hành: 30/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái: Còn hiệu lực
26122017Thong tu quy dinh ve Phan cap tru luong va Tai nguyen khoang san ran.pdf
12345678910...
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 15/10, ngày 16/10/2018
31 - 330C
23 - 250C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, chiều và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 15/10, ngày 16/10/2018
24 - 320C
24 - 320C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Đêm 15/10, ngày 16/10/2018

 Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 4, có lúc cấp 5; biển động nhẹ. Độ cao sóng: 1.0m đến 2.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 717
Tổng lượt truy cập: 3,018,844