Tìm kiếm    
Số hiệu/ trích yếu:  
 
Tìm kiếm nâng cao
Thể loại: Cơ quan ban hành:
Cấp: Lĩnh vực
Tình trạng:    
 

 
Số hiệuThể loạiTrích yếuNgày / trạng tháiTải về
30/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 11/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
734.pdf
31/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 10/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
633.pdf
32/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng

Ngày ban hành: 26/12/2018
Ngày hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
32-2018-TT-BTNMT.pdf
27/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/03/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
27-2018-TT-BTNMT.pdf
25/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Ngày ban hành: 14/12/2018
Ngày hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
25-2018-TT-BTNMT.pdf
Số: 27/2016/TT-BTNMT Thông tư

Quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Ngày ban hành: 29/9/2016
Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
Thong-tu-27-2016-Bo-chi-so.doc
22/2018/TT-BTNMT Thông tư

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5000

Ngày ban hành: 15/11/2018
Ngày hiệu lực: 04/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
22.2018.TT-BTNMT.pdf
20/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định cế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Ngày ban hành: 8/11/2018
Ngày hiệu lực: 01/11/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
20.2018.TT-BTNMT.pdf
96/2018/QĐ-UBND Quyết định

 Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực bienr năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 21/11/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB96.2018_signed.pdf
14/2018/TT-BTNMT Thông tư

Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày hiệu lực: 03/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13880.pdf
13/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp

Ngày ban hành: 18/10/2018
Ngày hiệu lực: 03/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
13-2018-TT-BTNMT.pdf
27/CT-TTg Chỉ thị

Một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Ngày ban hành: 17/9/2018
Ngày hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
chi thi 27.pdf
09/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
08/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 14/9/2018
Ngày hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
08-2018-TT-BTNMT_Signed.pdf
27/2018/QH14 Luật

 Luật đo đạc và Bản đồ

Ngày ban hành: 14/6/2018
Ngày hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
27.1018_QH14.pdf
113/NQ-CP Nghị quyết

 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 30/8/2018
Ngày hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
11079.pdf
67/2018/QĐ-UBND Quyết định

 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cáu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 3/8/2018
Ngày hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
QDUB67.2018_signed.pdf
852/QĐ-BNV Quy chế

Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

 

Ngày ban hành: 22/5/2018
Ngày hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
2062018ban-goc-quyet-dinh-852-qd-bnv-bo-noi-vu-tailieuluat.com.pdf
75/2017/TT-BTNMT Thông tư

Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

Ngày ban hành: 29/12/2018
Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 75-2017 (Vv Quy định Bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động...).pdf
72/2017/TT-BTNMT Thông tư

Quy định về xử lý, trám lấp giếng không sử dụng

 

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 12/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 72-2017 (Vv Quy định về xử lý, trám lấp giếng ko sử dụng).pdf
47/2017/TT-BTNMT Luật

Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày ban hành: 7/11/2017
Ngày hiệu lực: 22/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
TT 47-2017 (Vv Giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước).pdf
16/2018/QĐ-UBND Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 31/1/2018
Ngày hiệu lực: 10/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
16 2018 QĐ-UBND.pdf
01/2018/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư ban hành quy định định mức kinh tế-kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar

Ngày ban hành: 7/2/2018
Ngày hiệu lực: 26/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
01.2018.TT-BTNMT.pdf
73/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường.

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 15/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
73.2017.TT-BTNMT.pdf
76/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
77.2017.TT-BTNMT.pdf
77/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1825.pdf
68/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho công tác lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền

Ngày ban hành: 28/12/2017
Ngày hiệu lực: 19/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
68.2017.TT-BTNMT.pdf
45/2017/TT-BTTTT Thông tư

 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Ngày ban hành: 29/12/2017
Ngày hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
45.2017.TT-BTTTT.pdf
65/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
65.2007.TT-BTNMT.pdf
64/2017/TT-BTNMT Thông tư

 Thông tư Quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

Ngày ban hành: 22/12/2017
Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
64.2007.TT-BTNMT.pdf
12345678910...
DỰ BÁO THỜI TIẾT
  • Ninh Thuận
  • TP PR-TC
  • KV ven biển
Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
27 - 290C
21 - 230C

 Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng yếu. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019
23 -290C
23 -290C

 Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc giật cấp 6-7.

Đêm 18/01, ngày 19/01/2019

 Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Độ cao sóng: 2.0m đến 3.0m.

ẢNH HOẠT HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT TRANG
THỐNG KÊ
Đang truy cập: 1255
Tổng lượt truy cập: 3,181,927