Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

Đăng ngày 14 - 11 - 2022
Lượt xem: 232
100%

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường

 

Chi tiết nội dung xin tham khảo tại file đình kèm


Thong bao dau gia khoang san thong thuong.pdf | Quy che dau gia dot 3.pdf

Tin liên quan

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023)(02/02/2023 2:24 CH)

Thông báo số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019(25/05/2021 2:31 CH)

V/v ý kiến về việc sẵn sàng tham gia dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia theo hình...(16/05/2021 2:34 CH)

Thông báo số 2994/TB-STNMT ngày 19/8/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường(19/08/2020 2:38 CH)

Thông báo số 2987/TB-STNMT ngày 18/8/2020 của sở Tài ngyên và Môi trường(18/08/2020 2:35 CH)

Tin mới nhất

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023)(02/02/2023 2:24 CH)

Thông báo số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019(25/05/2021 2:31 CH)

V/v ý kiến về việc sẵn sàng tham gia dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia theo hình...(16/05/2021 2:34 CH)

Thông báo số 2994/TB-STNMT ngày 19/8/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường(19/08/2020 2:38 CH)

Thông báo số 2987/TB-STNMT ngày 18/8/2020 của sở Tài ngyên và Môi trường(18/08/2020 2:35 CH)

40 người đang online
°