Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển

Đăng ngày 16 - 11 - 2022
Lượt xem: 130
100%

Thông tin về Lễ mít tinh Ngày Quốc tế về Khu dự trữ sinh quyển

 

Chi tiết thông tin tại file kèm theo


2.11 Thong tin bao chi Le Mittinh Cat Ba (Final draft).docx | FINAL_Bai phat bieu MONRE về Ngày Quốc tế Khu DTSQ_3.11.doc

Tin liên quan

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp...(19/09/2023 3:52 CH)

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023(05/09/2023 11:15 SA)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023(18/05/2023 2:41 CH)

Góp ý dự thảo hồ sơ Luật Tài nguyên nước sửa đổi(27/09/2022 8:11 SA)

Tin mới nhất

Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp...(19/09/2023 3:52 CH)

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023(05/09/2023 11:15 SA)

Hồ sơ lấy ý kiến khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất(10/08/2023 9:55 SA)

Thông tin tuyên truyền về Ngày Quốc tế dạng sinh học năm 2023(18/05/2023 2:41 CH)

Góp ý dự thảo hồ sơ Luật Tài nguyên nước sửa đổi(27/09/2022 8:11 SA)

388 người đang online
°