Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án trang trại nuôi heo nái sinh sản tại xã Phước Tiến

Đăng ngày 27 - 12 - 2022
Lượt xem: 88
100%

Công khai báo cáo đề xuất GPMT Dự án trang trại nuôi heo nái sinh sản tại thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

 

Thực hiện quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án trang trại nuôi heo nái sinh sản tại thôn Trà Co 1, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Trang Trại Lộc Phát.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm.


ÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GPMT LỘC PHÁT 1.pdf

Tin liên quan

Công khai GPMT của Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Phước Vinh(04/01/2023 5:50 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Mở rộng trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến(23/12/2022 4:35 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt tại...(05/12/2022 4:05 CH)

Phê duyệt ĐTM Dự án đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thuỷ...(05/12/2022 3:37 CH)

Phê duyệt ĐTM Tiểu Dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn-Phước Nhơn(05/12/2022 3:34 CH)

Tin mới nhất

Công khai GPMT của Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Phước Vinh(04/01/2023 5:50 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Dự án Mở rộng trang trại nông nghiệp hữu cơ Tiên Tiến(23/12/2022 4:35 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án Trang trại chăn nuôi gà thịt tại...(05/12/2022 4:05 CH)

Phê duyệt ĐTM Dự án đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thuỷ...(05/12/2022 3:37 CH)

Phê duyệt ĐTM Tiểu Dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn-Phước Nhơn(05/12/2022 3:34 CH)

50 người đang online
°