Phê duyệt ĐTM Dự án đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thuỷ lợi Sông Cái - Tân Mỹ

Đăng ngày 05 - 12 - 2022
Lượt xem: 88
100%

Quyết định Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thuỷ lợi Sông Cái - Tân Mỹ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Ảnh: sơ đồ dự án

 

Ngày 22/11/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư hoàn chỉnh kênh đường ống cấp II và kênh cấp III thuộc hệ thống thuỷ lợi Sông Cái - Tân Mỹ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường này là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

Chi tiết nội dung tại file đính kèm.


QD thanh lap hoi dong.pdf | QD phe duyet.pdf

Tin liên quan

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT của khách sạn Sunrise(20/03/2023 4:13 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một 1(02/03/2023 4:03 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất tôm giống Minh Trung(01/03/2023 4:49 CH)

Công khai GPMT của dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Tây Kà Rôm 2(01/03/2023 4:34 CH)

Công khai GPMT của Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Phước Vinh(04/01/2023 5:50 CH)

Tin mới nhất

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT của khách sạn Sunrise(20/03/2023 4:13 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT của Trang trại điện mặt trời Hồ Núi Một 1(02/03/2023 4:03 CH)

Công khai báo cáo đề xuất cấp GPMT Dự án sản xuất tôm giống Minh Trung(01/03/2023 4:49 CH)

Công khai GPMT của dự án Khai thác và chế biến mỏ đá xây dựng Tây Kà Rôm 2(01/03/2023 4:34 CH)

Công khai GPMT của Dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực xã Phước Vinh(04/01/2023 5:50 CH)

32 người đang online
°