LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2022

Đăng ngày 07 - 02 - 2022
Lượt xem: 140
100%

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 06/2022 (Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)

 

Thứ hai

(07/02/2022)

Sáng

- Hội ý đầu tuần (đ/c Huy Anh)

- Nghĩ phép đến hết ngày 07/02/2022 (đ/c Quế)

- Dự làm việc Công ty Trung Nam (đ/c Thạch)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Giám đốc và các phó giám đốc)

Thứ ba

(08/02/2022)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Giám đốc và các phó giám đốc)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huy Anh, đ/c Thạch)

Thứ tư

(09/02/2022)

Sáng

- Dự kiểm tra dự án Cảng tổng hợp Cà Ná - giai đoạn 1 (đ/c Quế)

- Làm việc tại cơ quan (Giám đốc và các phó Giám đốc)

Chiều

- Dự họp nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh (đ/c Quế)

- Làm việc tại cơ quan (Giám đốc và các phó Giám đốc)

Thứ năm

(10/02/2022)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huy Anh, đ/c Thạch)

Chiều

- Dự họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT - XH tháng 01/2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022 (đ/c Quế)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Huy Anh, đ/c Quế)

Thứ sáu

(11/02/2022)

Sáng

- Dự họp tại HĐND tỉnh (đ/c Thạch)

- Dự họp nghe BC tình hình, tiến độ triển khai thực hiện và giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan của DA Môi trường bền vững các TP phố Duyên hải – Tiểu dự án TP PR-TC (đ/c Quế)

 - Làm việc tại cơ quan (đ/c Huy Anh)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Giám đốc và các phó Giám đốc)


1422022Lich tuan 6 nam 2022.doc

Tin liên quan

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2022(14/02/2022 10:59 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2022(31/01/2022 11:02 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2022 (24/01/2022 11:03 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2022 (17/01/2022 11:04 SA)

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 07/2022(14/02/2022 10:59 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 05/2022(31/01/2022 11:02 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 04/2022 (24/01/2022 11:03 SA)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 03/2022 (17/01/2022 11:04 SA)

146 người đang online
°