Thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày 10 - 04 - 2019
Lượt xem: 142
100%

Căn cứ Kế hoạch số 3414/KH-STNMT ngày 13/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Tổ chức Hội đồng thi tuyển chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo Kế hoạch thi tuyển chức danh Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể:

1. Vị trí, chức danh thi tuyển (04 vị trí):

- Chánh Văn phòng Sở;

- Chánh Thanh tra Sở;

- Trưởng phòng Quản lý đất đai;

- Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Nước và Biến đổi khí hậu.

2. Thông tin về thi tuyển:

Thông tin liên quan về thi tuyển được quy định tại Quyết định số 3409/QĐ-STNMT và Kế hoạch số 3416/KH-STNMT cùng ngày 13/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, được gửi cho các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và được đăng tải trên Trang tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://sotnmt.ninhthuan.gov.vn - Mục Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.                    

3. Tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày Thông báo đến hết ngày 09/9/2018.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, số 01 Nguyễn Đức Cảnh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang -  Tháp Chàm. 


thi tuyen chuc danh.rar

Tin liên quan

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023)(02/02/2023 2:24 CH)

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường(14/11/2022 10:00 SA)

Thông báo số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019(25/05/2021 2:31 CH)

V/v ý kiến về việc sẵn sàng tham gia dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia theo hình...(16/05/2021 2:34 CH)

Thông báo số 2994/TB-STNMT ngày 19/8/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường(19/08/2020 2:38 CH)

Tin mới nhất

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023)(02/02/2023 2:24 CH)

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường(14/11/2022 10:00 SA)

Thông báo số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019(25/05/2021 2:31 CH)

V/v ý kiến về việc sẵn sàng tham gia dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia theo hình...(16/05/2021 2:34 CH)

Thông báo số 2994/TB-STNMT ngày 19/8/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường(19/08/2020 2:38 CH)

234 người đang online
°