V/v ý kiến về việc sẵn sàng tham gia dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia theo hình thức BOO

Đăng ngày 16 - 05 - 2021
Lượt xem: 174
100%

Ý kiến về việc sẵn sàng tham gia dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia theo hình thức BOO

 


vbden_2342_UBND_KTTH.zip

Tin liên quan

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023)(02/02/2023 2:24 CH)

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường(14/11/2022 10:00 SA)

Thông báo số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019(25/05/2021 2:31 CH)

Thông báo số 2994/TB-STNMT ngày 19/8/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường(19/08/2020 2:38 CH)

Thông báo số 2987/TB-STNMT ngày 18/8/2020 của sở Tài ngyên và Môi trường(18/08/2020 2:35 CH)

Tin mới nhất

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII (2022 – 2023)(02/02/2023 2:24 CH)

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường(14/11/2022 10:00 SA)

Thông báo số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019(25/05/2021 2:31 CH)

Thông báo số 2994/TB-STNMT ngày 19/8/2020 của sở Tài nguyên và Môi trường(19/08/2020 2:38 CH)

Thông báo số 2987/TB-STNMT ngày 18/8/2020 của sở Tài ngyên và Môi trường(18/08/2020 2:35 CH)

560 người đang online
°