Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày 07 - 09 - 2021
Lượt xem: 603
100%

 


4297.pdf

Tin liên quan

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:28 SA)

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:26 SA)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021(09/11/2021 10:29 SA)

Về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:36 SA)

Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:35 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:28 SA)

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:26 SA)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021(09/11/2021 10:29 SA)

Về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:36 SA)

Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:35 SA)

15 người đang online
°