Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022

Đăng ngày 20 - 12 - 2021
Lượt xem: 681
100%

Bảng phụ lục kèm theo Quyết định số 5969/QĐ-STNMT ngày 3/12/2021

 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 141/KH-TTr ngày 03/12/2021 của  Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận)
               
Số TT Nội dung thanh tra, kiểm tra Đối tượng được
thanh tra, kiểm tra
Dự án/cơ sở được
thanh tra, kiểm tra
Đơn vị phối hợp thực hiện Thời
gian
thực
hiện
Tên Mã số thuế/
địa chỉ trụ sở
Tên Địa chỉ
I Thanh tra hành chính
1 Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường  4500506232/Số 835, Đường 21 tháng 8, Phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận   Số 835, đường 21 tháng 8, phường Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm Văn phòng Sở Quý
IV
II Thanh tra chuyên ngành
1 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Khai thác khoáng sản Ninh Thuận 4500572669/LK4.2-25, đường Lưu Trọng Lư, Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Dự án khai thác mỏ đá granite ốp lát tại khu vực Tây Bắc núi Mavieck  Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND xã Phước Dinh; UBND huyện Thuận Nam Quý
I
Dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát granite Mavieck Ninh Thuận
2 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Thạch Linh 4500373945/Km 36 Thôn Đá Ba Cái, Xã Phước Thành, Huyện Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận Dự án Khai thác và chế biến đá xậy dựng mỏ đá núi Ma Tú Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND xã Phước Thành; UBND huyện Bác Ái Quý
I
3 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất Công ty Cổ phần Nhựa Ninh Thuận 4500612431/Lô số L1, L2a, KCN Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Nhà máy sản xuất bao bì nhựa KCN Thành Hải, Xã Thành Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm Phòng Quản lý đất đai; BQL các KCN Thành Hải Quý
II
4 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Công ty TNHH Cô Lô Ninh Thuận 4500218837/Số 16A Thống Nhất, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng mỏ đá Cô Lô Xã Công Hải, huyện Thuận Bắc Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND xã Công Hải; UBND huyện Thuận Bắc Quý
II
5 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Công ty TNHH Một thành viên Linh Đỗ 4500591005/Số 33/2 Ngô Gia Tự, Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Dự án Khai thác đá chẻ xây dựng tại mỏ đá Núi Gió Xã Phước Minh, huyện Thuận Nam Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND xã Phước Minh; UBND huyện Thuận Nam Quý
II
Dự án Nhà máy đá Granite Linh Đỗ
6 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường  UBND phường Văn Hải 4500199084/Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận   Toàn bộ địa bàn phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND Tp.Phan Rang - Tháp Chàm Quý
III
7 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sao Sớm 4500523044/Thôn Sơn Hải 1, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận Dự án Khai thác đất san lấp Nam núi Mavieck Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND xã Phước Dinh; UBND huyện Thuận Nam Quý
III
8 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất Công ty TNHH Điện gió Mũi Dinh 4500562149/Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận Nhà máy Phong điện Mũi Dinh Xã Phước Dinh, Huyện Thuận Nam Phòng Quản lý Đất đai; UBND xã Phước Dinh; UBND huyện Thuận Nam Quý
III
9 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và trong quản lý, sử dụng đất Công ty TNHH Phân bón Sông Hậu  0313463824/Số 1025/12H Cách mạng tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Dự án Nhà máy sản xuất phân bón Sông Hậu Xã Phước Thành, Huyện Bác Ái Phòng Quản lý Đất đai; Chi cục Bảo vệ môi trường; UBND xã Phước Thành; UBND huyện Bác Ái Quý
III
10 Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 677 3400627898/Km 1709 Quốc lộ 1A, Thôn Phú Khánh, Xã Hàm Mỹ, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận Dự án Khai thác và chế biến đá xậy dựng mỏ đá Hòn Giài Xã Nhơn Sơn, Huyện Ninh Sơn Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND xã Nhơn Sơn; UBND huyện Ninh Sơn Quý
IV
11 Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường DNTN Khách sạn nhà hàng Phong Lan 4500137426/Đường Yên Ninh, Thôn Bình Sơn, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Khách sạn, nhà hàng Phong Lan Đường Yên Ninh, Thôn Bình Sơn, Phường Văn Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm Chi cục Bảo vệ môi trường; UBND phường Văn Hải; UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm Quý
IV
III Kiểm tra
1 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Long 4500272658/Số 04 Phan Đình Giót, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long Xã Bắc Phong và Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc Phòng Quản lý đất đai; UBND các xã Bắc Phong và Lợi Hải; UBND huyện Thuận Bắc Quý
I
2 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Hải 4500249546/Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận Hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân Địa bàn huyện Ninh Hải Phòng Quản lý đất đai; Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận; UBND các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc và Thuận Nam Quý
II
Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Ninh Phước  4500265629/Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận Địa bàn huyện Ninh Phước
Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Bắc 4500244026-006/Xã Lợi Hải, Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận Địa bàn huyện Thuận Bắc
Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận - Chi nhánh Thuận Nam 4500402201/Xã Phước Nam, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận Địa bàn huyện Thuận Nam
3 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Đại Phát Hưng  4500574793/Số 08 Triệu Quang Phục, Phường Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận Mỏ cát xây dựng Nhị Hà 2 Xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; UBND xã Phước Dinh; UBND huyện Thuận Nam Quý
III
4 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường Công ty TNHH Sản xuất - Chăn nuôi Chánh Phong 4500559636/Tỉnh lộ 709, Thôn Hiếu Thiện, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận Dự án Trại heo hậu bị Chánh Phong Xã Phước Ninh, Huyện Thuận Nam Chi cục Bảo vệ môi trường; UBND xã Phước Ninh; UBND huyện Thuận Nam Quý
IV

Tin liên quan

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:28 SA)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021(09/11/2021 10:29 SA)

Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và...(07/09/2021 10:30 SA)

Về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:36 SA)

Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:35 SA)

Tin mới nhất

Quyết định 5969/QĐ-STNMT ngày 03/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022(20/12/2021 10:28 SA)

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021(09/11/2021 10:29 SA)

Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài nguyên và...(07/09/2021 10:30 SA)

Về kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:36 SA)

Về việc triển khai và thực hiện ký cam kết về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020(29/08/2021 10:35 SA)

304 người đang online
°