Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 19/12/2016.

Đăng ngày 22 - 05 - 2017
Lượt xem: 1.889
100%

Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 01/01/2017 và do Công ty TNHH TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận thực hiện cả 2 công đoạn thu gom sơ cấp và thứ cấp. Qua 4 tháng triển khai thực hiện phương án thu gom, vận chuyển rác thải theo mô hình rác không tiếp đất, vẫn còn gặp không ít khó khăn xảy ra như: Việc đầu tư phương tiện, thiết bị thu gom (xe đẩy tay, xe lôi, thùng rác) còn chậm, chưa đảm bảo về số lượng, đội vệ sinh thu gom chưa nắm hết các tuyến đường nên còn bỏ sót một số hộ dân không thu gom rác, các hộ dân không chấp hành nộp phí vệ sinh, xe thu gom không có kèn, loa để báo hiệu người dân đem đưa rác, ….

 

Ngày 10/5/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc với Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, Trưởng các thôn, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận để nắm bắt các khó khăn, vướng mắt và bàn một số giải pháp thực hiện trong thời gian đến để ổn định hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn xã Phước Diêm. Trong đó đã yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận phải sớm thực hiện việc trang bị kèn, lao báo hiệu cho người dân đưa rác; đầu tư thêm các xe đẩy tay, thùng rác công cộng theo kiến nghị của trưởng thôn; phối hợp với xã khảo sát lại một số tuyến đường, cần thiết vẽ sơn đỏ ghi chú để đội vệ sinh thu gom không bỏ sót. Đối với Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm tăng cường tuyên truyền, thông báo lịch thu gom để người dân phối hợp trong việc đưa rác; trong trường hợp hộ dân không chấp hành đưa rác cho đội vệ sinh thu gom mà vứt rác bừa bãi, không đúng nơi quy định thì kiên quyết xử lý theo thẩm quyền quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường……..; bố trí các bảng cấm đổ rác tại các vị trí thường xuyên xảy ra các điểm nóng về rác thải, trong đó có trích dẫn quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tin liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

81 người đang online
°