Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016

Đăng ngày 06 - 07 - 2016
Lượt xem: 179
100%

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016

 

1. Thành phố Phan rang - Tháp chàm:

- Cấp giấy CNQSDĐ: Lũy kế đến tháng 6/2016: 659,5 ha/780,42 ha (đạt 84,5%).

- Hoàn thành đăng ký nhu cầu sử dụng đất 2016-2020.

- Triển khai thực hiện các dự án:

+ Dự án do thành phố, ngành, doanh nghiệp đầu tư: Thực hiện xong thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng chưa bàn giao được mặt bằng 04 dự án; đã bàn giao mặt bằng 02 dự án; đang tiếp tục thực hiện 13 dự án.

+ Dự án của tỉnh: 05 dự án. Tổng diện tích đất thu hồi dự kiến 221.683,7 m2; số hộ có đất thu hồi dự kiến 551 hộ gia đình, cá nhân; kinh phí dự kiến 157.435.947.656 đồng.

- Tham mưu quyết định thu hồi đất: 30.233,1 m2/137 hộ/05 dự án. Tham mưu quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 510 hộ với tổng số tiền 29.247.339.887 đồng của 10 dự án.

- Chuyển mục đích sử dụng đất: giải quyết 80 hồ sơ/8.442,3 m2.

- Tiếp nhận 179 đơn kiến nghị thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 121 đơn/179 đơn (đạt 68%).

- Thẩm định và tham mưu cấp giấy xác nhận 03 kế hoạch bảo vệ môi trường, 12 đề án bảo vệ môi trường. Triển khai kế hoạch hành động “Năm môi trường du lịch sạch”; báo cáo kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khu vực Bình Sơn - Ninh Chữ; phối hợp kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý chất lượng nước Mương Bầu.

- Phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác cát dọc Sông Dinh.

2. Huyện Ninh Hải:

- Cấp giấy CNQSDĐ: 58,65 ha (đất nông nghiệp 54,39 ha; đất ở 4,26 ha).

- Tham mưu UBND huyện cho thuê đất 30 trường hợp, chuyển mục đích sử dụng đất 35 trường hợp, gia hạn cho thuê đất 20 trường hợp, giao đất 15 trường hợp theo diện nhu cầu.

- Phê duyệt quy chế đấu giá cho thuê đất đối với 13 lô đất thuộc khu quy hoạch 8 sào phía đông khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ; thông báo thu hồi đất chi tiết của 149 hộ gia đình, cá nhân, 01 tổ chức với diện tích 899.895 m2 và thông báo thu hồi đất chi tiết của 57 hộ gia đình, cá nhân và 03 tổ chức để thực hiện xây dựng Khu chỉnh trang khu dân cư hiện hữu Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2; lập thủ tục cưỡng chế thu hồi đất 11 hộ dự án công trình hạ tầng khu du lịch Ninh Chữ; phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho 14 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Đỏ; phê duyệt quy chế đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 43 lô đất khu quy hoạch dân cư Gò Ông Táo.

- Tiếp tục rà soát quỹ đất công ích tại các địa phương để lập hồ sơ giao đất công ích và điều chỉnh, chỉnh lý diện tích đất công ích biến động; giải quyết 06 trường hợp sử dụng đất công ích tại xã Xuân Hải.

- Giải quyết đơn thư: Tổng số tiếp nhận 12 đơn, đã tham mưu giải quyết 11 đơn, đang thẩm tra xác minh 01 đơn. Kiểm tra việc khai thác cát trái phép tại Suối Đồng Nha xã Tri Hải.

- Báo cáo kết quả triển khai kế hoạch hành động “Năm môi trường du lịch sạch”; thẩm định và tham mưu cấp giấy xác nhận 22 kế hoạch bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

- Phối hợp kiểm tra tình hình đào ao, cải tạo đất có thu hồi khoáng sản trên địa bàn xã Xuân Hải, Hộ Hải, Khánh Hải, Tri Hải.

3. Huyện Thuận Bắc:

- Cấp giấy CNQSDĐ: 24,3 ha (đất nông nghiệp 23,3 ha; đất ở 1 ha).

- Tham mưu UBND huyện dự án đầu tư của Công ty Kim Song Mã; đề xuất hướng giải quyết 21 trường hợp chưa có đất hoán đổi khu công nghiệp Du Long.

- Tham mưu UBND huyện thông báo thu hồi đất dự án Điện gió Trung Nam, công trình đường hầm Sở Chỉ huy thời chiến huyện Thuận Bắc, Trạm Y tế xã Phước Kháng; quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ để thực hiện 04 dự án cho 96 hộ/1,77 ha/1.644.236.480 đồng; quyết định hỗ trợ bổ sung dự án mở rộng quốc lộ 1A cho 02 hộ/129.903.037 đồng.

- Chuyển mục đích sử dụng đất cho 12 trường hợp/1.068 m2.

- Tiếp tục duy trì Tổ công tác liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện năm 2016; kiểm tra tuyến đường vận chuyển khoáng sản của công ty Đá Hóa An; báo cáo hiện trạng sử dụng đất tại mỏ đá xây dựng Núi ông Ngài.

- Xác nhận 06 kế hoạch bảo vệ môi trường; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đã cấp giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường; tiếp tục thu gom rác thải tại xã Bắc Phong, Lợi Hải, Bắc Sơn, Công Hải.

- Rà soát các hệ thống giếng để khai thác nước nhằm phục vụ cho công tác chống hạn trên địa bàn.

- Kiểm tra tình hình sử dụng đất hai bên Quốc lộ 1A, tuyến đường ven biển. Hoàn thiện hồ sơ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn các xã Bắc Phong, Lợi Hải, Công Hải.

- Kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác khoáng sản trái phép 05 trường hợp với số tiền 21.000.000 đồng.

- Giải quyết đơn thư: Tiếp nhận 06 đơn, đã giải quyết 04 đơn, tiếp tục giải quyết 01 đơn và 01 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đơn.

4. Huyện Ninh Phước:

- Cấp giấy CNQSDĐ: 92,36 ha. Lũy kế đã cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp và đất ở 14.801,52 ha/14.827,55 ha (đạt 99,82%).

- Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất chi tiết của 116 hộ, 02 tổ chức với diện tích 57.009,2 m2 để thực hiện 03 dự án; quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 127 hộ, 02 tổ chức/6.754.247.917 đồng của 03 dự án; thông báo thu hồi đất bổ sung 20 trường hợp và hủy bỏ thông báo thu hồi đất 24 trường hợp công trình Đập hạ lưu Sông Dinh tại xã An Hải; phê duyệt kinh phí khen thưởng cho 04 hộ/21.000.000 đồng công trình hệ thống cấp nước phục vụ thi công nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận.

- Thống nhất địa điểm quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy quan sự huyện; phối hợp kiểm tra hiện trạng khu đất quy hoạch dân cư thôn Phước Thiện 2, xã Phước Sơn và quy hoạch điện gió số 5 cho Công ty TNHH Việt Ren.

- Cho thuê đất 01 hộ kinh doanh/01 ha; điều chỉnh giảm diện tích cho thuê đất 01 hộ/1.044 m2. Chuyển mục đích sử dụng đất cho 16 trường hợp.

- Xác nhận 02 kế hoạch bảo vệ môi trường, 01 đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tham mưu kế hoạch tổ chức tháng hành động vì môi trường.

- Giải quyết đơn thư: Tiếp nhận 05 vụ, đã giải quyết 05 vụ.

5. Huyện Thuận Nam:

- Cấp giấy CNQSDĐ: 125,58 ha (đất nông nghiệp 120,69 ha; đất ở 4,89 ha).

- Tham mưu UBND huyện: Công nhận kết quả nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của 184 trường hợp; quyết định phê duyệt phương án chi tiết, kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 1.543 trường hợp/1.175.395,4 m2/73.989.229.240 đồng; thông báo  thu hồi đất 7.775 m2; bồi thường, hỗ trợ bổ sung 28 trường hợp/551.907.999 đồng; hỗ trợ thuê nhà cho 02 hộ/9.720.000 đồng; phê duyệt kinh phí khen thưởng cho 31 hộ/85.610.000 đồng để thực hiện 09 dự án.

- Giao đất 02 trường hợp 432 m2, cho thuê đất 08 trường hợp 11.392 m2, thuê mặt nước biển 01 trường hợp 10.140 m2; chuyển mục đích sử dụng đất 15 trường hợp 1.828 m2.

- Phối hợp kiểm tra việc khai thác đá chẻ trái phép tại Núi Chà Bang; khai thác trái phép (đất san lấp, đá chẻ, cát xây dựng) tại khu vực Đá Chim, Suối Cạn, Núi Gió, Đập Đá; tham mưu UBND huyện cho phép 02 hộ gia đình được đào ao chứa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp có gắn với thu hồi khoáng sản.

- Tham mưu kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2016; báo cáo Sơ kết phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2014-2015 và xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Cà Ná, Phước Dinh, Phước Ninh và Phước Nam đã được xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường. Xác nhận 05 kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Giải quyết đơn thư: Tổng số đơn tồn và tiếp nhận mới là 22 đơn, đã giải quyết 16 đơn, đang xử lý 06 đơn.

6. Huyện Ninh Sơn: 

- Cấp giấy CNQSDĐ: 87,4 ha (đất nông nghiệp 83,83 ha; đất ở 3,57 ha).

- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, thống kê diện tích quỹ đất công ích do UBND các xã, thị trấn quản lý và hướng dẫn lập thủ tục để trình UBND tỉnh công nhận đưa vào quản lý, sử dụng đúng quy định; triển khai công tác đăng ký đất đai tại địa bàn các xã, thị trấn bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch năm 2016.

- Chuyển mục đích sử dụng đất: 98 trường hợp/5,27 ha.

- Phối hợp với các Sở, ngành cấp tỉnh khảo sát khu vực đất 130 ha trên địa bàn xã Lâm Sơn, vị trí đất Tổng Công ty Nông nghiệp Việt Nam xin giao đầu tư triển khai thực hiện dự án; tham mưu UBND huyện ban hành 02 Quyết định phê duyệt Phương án giao đất tái định canh (khu khai hoang đất sản xuất thuộc dự án thủy lợi hồ Tân Mỹ) trên địa bàn xã Lương Sơn và xã Lâm Sơn.

- Tham mưu UBND huyện ban hành Thông báo thu hồi đất để bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện công trình dự án Lòng hồ Đập dâng Tân Mỹ trên địa bàn xã Lương Sơn và thị trấn Tân Sơn; xây dựng Kênh chính Tân Mỹ và bãi thải, bãi vật liệu; đường thi công D1, D2, D3 và bãi vật liệu 1 (thuộc Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ) trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, xã Quảng Sơn, xã Mỹ Sơn; phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (02 đợt) dự án đường Thạch Hà - Huyện đội Ninh Sơn đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Sơn, thu hồi đất của 11 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án.

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn toàn huyện; đã tổ chức kiểm tra 07 cơ sở, đang hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra; phối hợp khảo sát tuyến đường phục vụ vận chuyển khai thác cát tại mỏ cát Nha Hố 2; xem xét việc tận thu cát tại vị trí cuối Suối Sakai.

- Phê duyệt 04 kế hoạch bảo vệ môi trường và 02 đề án bảo vệ môi trường đơn giản; phối hợp kiểm tra thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Công ty cổ phần dệt may Quảng Phú; tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2014-2015.

- Phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Fococev.

- Rà soát báo cáo UBND huyện 06 vụ việc còn tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai, tham mưu UBND huyện chỉ đạo việc lập phương án cưỡng chế đối với các trường hợp có quyết định giải quyết tranh chấp về đất đai đã có hiệu lực thi hành. Tiếp nhận và xử lý 08 trường hợp kiến nghị liên quan đến đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện; xử phạt vi phạm hành chính 3.000.000 đồng đối với 01 trường hợp có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Lâm Sơn; giải quyết khiếu nại của các hộ dân bị xử phạt vi phạm hành chính tại tiểu khu 63a, thôn Tầm Ngân, xã Lâm Sơn.

7. Huyện Bác Ái:

- Cấp giấy CNQSDĐ: 158,44 ha (đất nông nghiệp 156,45 ha; đất ở 1,99 ha).

- Hoàn thành rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương. Tham mưu UBND huyện đăng ký nhu cầu sử dụng đất cấp huyện phục vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020; đăng ký nhu cầu sử dụng đất và các công trình dự án đầu tư trên địa bàn huyện đến năm 2020.

- Thẩm định hồ sơ, tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án thu hồi, hỗ trợ và tái định cư 02 công trình, dự án.

- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện; qua kiểm tra phát hiện 02 trường hợp khai thác trái phép, đã xử phạt vi phạm hành chính 4.000.000 đồng. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và kế hoạch triển khai hành động phát triển cây xanh trên địa bàn huyện; xác nhận 01 kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thống kê tình hình sử dụng các giếng khoan trên địa bàn huyện phục vụ xây dựng phương án chống hạn.

- Giải quyết đơn thư: Tiếp nhận 05 đơn, đã tham mưu giải quyết 04 đơn, chuyển giải quyết 01 đơn không thuộc thẩm quyền.

Tin liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

634 người đang online
°