Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số 07/TTNSVSMT-KH ngày 05/5/2017 về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2017

Đăng ngày 22 - 05 - 2017
Lượt xem: 626
100%

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đài Truyền thanh huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn, Hội Phụ nữ, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường tuyên truyền thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tích cực thu gom rác thải trên địa bàn quản lý; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2017. Tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày môi trường thế giới ngày 05/6/2017;tổ chứcthu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh tại nơi làm việc và nơi công cộng.

Tin liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

Tin mới nhất

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(02/06/2017 9:33 SA)

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

53 người đang online
°