Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam

Đăng ngày 02 - 06 - 2017
Lượt xem: 662
100%

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày môi trường thế giới (5/6), Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

 

Hôm nay (ngày 02/6), Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ phát động thu gom rác thải trên địa bàn xã Phước Diêm, với thành phần tham dự gồm: Đồng chí Diệp Minh Xuân - PCT UBND huyện chủ trì, tham dự còn có lãnh đạo các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Hội phụ nữ, Mặt trận, Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện; về phía xã: Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, Hội Phụ Nữ, Hội nông dân của hai xã Cà Ná, Phước Diêm và trưởng 5 thôn Lạc Tân 1, 2, 3, Thương Diêm 1, 2; cùng toàn thể 100 đoàn viên thanh niên, học sinh, chiến sĩ đội biên phòng và đội vệ sinh của Công ty TNHH Nam Thành Ninh Thuận tham dự lễ phát động. Đồng thời ra mắt 02 đội thanh niên tình nguyện “Hãy làm sạch biển” của xã Cà Ná, Phước Diêm do Ủy ban hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thuận Nam thành lập, phát động.

Kết thúc lễ phát động toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh xã Phước Diêm ra quân trực tiếp thu gom rác thải tại khu vực đầu cổng làng 2 xã, khu vực tấm bảng vàng, bờ kè Lạc Tân 1, 2 và Đầu cổng làng thôn Thương Diêm 1, 2.  UBND xã đã vận động 01 xe máy múc của Xí nghiệp muối Cà Ná tham gia thu gom toàn bộ rác thải khu vực biển đầu cổng làng hai xã, còn các vị trí còn lại chia thành nhiều tổ và sử dụng các công cụ cào cỏ, xẻng, cuốc, chổi thu gom.

Lượng rác thu gom được khoảng 5 tấn, sau đó chuyển lên xe ép rác của Công ty TNHH Nam Thành Ninh Thuận vận chuyển về nhà máy xử lý. Chiều nay, xe máy múc tiếp tục cào rác tại khu vực bờ kè biển thôn  Lạc Tân 1, 2.

Tin liên quan

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

Tin mới nhất

Bác Ái triển khai tập huấn, phổ biến các Nghị định mới các lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi...(01/06/2017 9:34 SA)

Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt xã Cà Ná, Phước Diêm được Ủy ban nhân...(22/05/2017 9:36 SA)

Ngày 05/5/2017, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ban hành Kế hoạch số...(22/05/2017 9:35 SA)

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện 6 tháng đầu năm 2016(06/07/2016 9:37 SA)

75 người đang online
°