Tôn vinh cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020

Đăng ngày 12 - 10 - 2020
Lượt xem: 165
100%

Thực hiện Quyết định số 91/QĐ-BCĐ ngày 9/9/2021 của Ban chỉ đạo HMTN tỉnh về việc khen thưởng thành tích trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020 và Thông báo 92/TB-BCĐ ngày 22/9/2021 của Ban chỉ đạo HMTN tỉnh về việc không tổ chức buổi lễ tôn vinh đồng thời giao BVĐ hiến máu tình nguyện của Sở tổ chức trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại cơ quan, đơn vị (nhằm mục đích đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay).

 

 Chiều ngày 12/10/2021, đại diện BVĐ hiến máu tình nguyện Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức trao tặng Giấy khen của BCĐ HMTN tỉnh cho 03 cá nhân của Sở có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2020 (từ 05-09 lần).

            Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, BVĐ HMTN Sở kêu gọi các cá nhân phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện do Sở phát động với khẩu hiệu: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.”Hiến máu an toàn, đừng ngại Covid”.

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(11/08/2023 2:47 CH)

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI,...(09/04/2023 4:59 CH)

Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh...(03/10/2022 9:49 SA)

Khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(30/09/2022 4:11 CH)

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2024(02/03/2022 9:08 SA)

Tin mới nhất

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Ninh...(11/08/2023 2:47 CH)

Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ VI,...(09/04/2023 4:59 CH)

Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh...(03/10/2022 9:49 SA)

Khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng(30/09/2022 4:11 CH)

Đại hội Chi đoàn Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2022-2024(02/03/2022 9:08 SA)

511 người đang online
°