Kế hoạch Tổ chức Hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đăng ngày 18 - 04 - 2022
Lượt xem: 385
100%

Thực hiện Kế hoạch số 1018/KH-UBND ngày 3/3/2022 “Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”

 

 Nhằm mục đích tuyên truyn, phổ biến, tp hun, trin khai thc hin Lut Bo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán b, công chc, viên chc và người lao động làm công tác bo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, để nâng cao nhn thc, trách nhim ca cán b, công chc, viên chức, người lao động trong vic tuân th, thi hành Lut Bo vệ môi trường năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Tổ chức hội nghị phổ biến, tập huấn, triển khai thc hin Lut Bo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

     Hội nghị dự kiến diễn ra trong 02 ngày (25 và 26/4/2022) tại Khách sạn Resort Long Thuận, số 01 đường Yên Ninh, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.       

     Hình thức hội nghị: Trực tiếp     

    Với thành phần mời tham dự hội nghị: Khoảng 400 người, bao gồm: các Sở, ban, ngành, Khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh và các công chức, viên chức, cán bộ các huyện, xã và các Cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tin liên quan

Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố...(07/02/2023 4:06 CH)

Mời tư vấn lập đề cương và dự toán “Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Ninh Thuận"(01/02/2023 10:46 SA)

Xử lý nghiêm các hành vi về quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã trên internet(16/11/2022 4:03 CH)

Tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước(26/08/2022 9:25 SA)

Hưởng ứng và gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8 năm 2022(07/07/2022 3:22 CH)

Tin mới nhất

Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố...(07/02/2023 4:06 CH)

Mời tư vấn lập đề cương và dự toán “Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Ninh Thuận"(01/02/2023 10:46 SA)

Xử lý nghiêm các hành vi về quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã trên internet(16/11/2022 4:03 CH)

Tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước(26/08/2022 9:25 SA)

Hưởng ứng và gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 8 năm 2022(07/07/2022 3:22 CH)

44 người đang online
°