Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tại Cảng Cà Ná mở rộng, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam của Công ty Cổ phần thủy sản 584 Cà Ná

Đăng ngày 08 - 04 - 2022
Lượt xem: 693
100%

Ngày 07/4/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tại Cảng Cà Ná mở rộng, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam của Công ty Cổ phần thủy sản 584 Cà Ná.

 

Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường này là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

(Xem Nội dung Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 và Phụ lục Báo cáo Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản tại Cảng Cà Ná mở rộng, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam của Công ty Cổ phần thủy sản 584 Cà Ná tại mục Tài liệu tham khảo theo đường )


cana.pdf

Tin liên quan

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6(06/06/2023 11:41 SA)

Thông báo tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền...(20/04/2023 2:06 CH)

Hội thảo khoa học Công nghiệp sản xuất sản phẩm sau muối và công tác bảo vệ môi trường(15/04/2023 4:42 CH)

Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường đối với các khu, cụm công nghiệp và các dự án...(15/04/2023 4:44 CH)

Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố...(07/02/2023 4:06 CH)

Tin mới nhất

Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5 tháng 6 và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6(06/06/2023 11:41 SA)

Thông báo tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền...(20/04/2023 2:06 CH)

Hội thảo khoa học Công nghiệp sản xuất sản phẩm sau muối và công tác bảo vệ môi trường(15/04/2023 4:42 CH)

Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường đối với các khu, cụm công nghiệp và các dự án...(15/04/2023 4:44 CH)

Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2022 của các tỉnh, thành phố...(07/02/2023 4:06 CH)

201 người đang online
°